மறுக்க நமக்கு உரிமை உண்டுcat-mouse
யார் யார் என்னென்ன விண்ணப்பங்களை நீட்டுவார்கள் என்பது கிட்டத்தட்டமுன்கூட்டியே அனுமானிக்கக் கூடிய ஒன்றுதான்இதைப் பற்றி நமக்கு ஒருமுன்கூட்டிய வரைபடம் மனத்தில் இருந்தால் இந்தப் பதில் மிக அழகுறசர்வசாதாரணமாக வந்து விழும்.
எது ஒன்றையும் மறுக்க நமக்கு உரிமை உண்டுஆனால் அதே நேரத்தில்எவரையும் புண்படுத்த நமக்கு உரிமை இல்லை என்பதை நாம் உணர்ந்துவைத்திருக்க வேண்டும்.
மறுப்புகளை முகத்தில் அறைந்தாற்போல் சொல்வதில்லை என்கிறகொள்கையில் தீர்மானமாக இருங்கள்.
உங்களுக்கு எப்படி இல்லைமுடியாதுன்னு சொல்றதுன்னுதான்யோசிக்கிறேன்” என்கிற பதிலில் மென்மையும் இருக்கிறது. ”முடியாதுபோய்யா” என்கிற வலிமையான எதிர்மறைச் செய்தியும் இருக்கிறது.
மறுப்புச் சிரிப்பு சிரிக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்மறுப்புச் சிரிப்பாஇது என்னசிரிப்புஇதை எப்படி வெளிப்படுத்துவதுகற்றுத் தாருங்கள் என்பவர்களுக்குஎன் பதில் இதுதான்முகத்தை சற்றே அதிருப்தியாக வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்தலையை எதிரும் புதிருமாக வலுவாக ஆட்டாமல் மெதுவாகஆட்ட வேண்டும்.
 ஒரு வார்த்தைக்கூட நீங்கள்சொல்லவில்லைஆனால் எதிராளிக்கு உங்களது இயலாமையை அழகுறச்சொல்லிவிட்டீர்கள்.
அது வந்து…. அது வந்து… என்ற இடைவெளி விட்டு இழுத்து இழுத்துவாக்கியத்தை முடித்து விடாமல் மொட்டையாக முடிப்பதும் ஒருவிதமறுப்புதான்ஏன் இந்தாள் இப்படி அசடு வழியறாரு என்று எதிரி முடிவிற்குவந்தாலும் பரவாயில்லைபுண்படாதபடி மறுத்துவிட்ட வெற்றி நமக்கேசொந்தம்.

0 comments:

Post a Comment