தீபத்தின் தீபாவளி ஸ்பெஷல்


புலம் பெயர் நாட்டிலிருந்து உன் புத்திரனின் புலம்பல் 
(செய்யுள் ஆக்கம்:செல்லத்துரை,மனுவேந்தன்)


[செய்யுள் வகை:ஆசிரியத்துறை]
அன்புள்ள அம்மாவுக்கு ஆசையுடன் ஒரு கடிதம் 
உன்புள்ளை எழுதுகிறேன் உரிமையுடன் மனமுருகியே 
பெண்பிள்ளை என்றெனக்குப்பேசி முடித்தவளை
கண்முன்னே கொண்டுவரக் கணணிப் பக்கம் வாராயோ!

அன்னநடையென்றால் இவ்வவசர வுலகிற்காகாதே 
சின்னஇடையென்றால் சித்திரம்வரையவாஅவளெனக்கு 
உன்போல் அமைந்தாலென் உலகமே அவளெனக்கு 
கண்முன்னே கொண்டுவரக் கணணிப் பக்கம் வாராயோ!

வெண்ணிறத் தாளிலும் வெண்மனமே  வாழ்வுக்குகந்த தையா
என்றும் எடுத்துரைத்து எடுப்பாய் என்வாழ்வுக்கு ஒளிதேடியிம்
மண்ணில் லென் வாழ்வில் பங்கெடுக்கும் மங்கை யவளை  
கண்முன்னே கொண்டுவரக் கணணிப் பக்கம் வாராயோ!

மண் மணமுள்ள மங்கையிவள் மாலையிட்டா  ளெனில்
கண்ணிமை போல் காப்பாளென் வாழ்வினையேயென்ற 
உன்மொழி போற்றும் உத்தமளை ஒருமுறையாயினும்
கண்முன்னே கொண்டுவரக் கணணிப் பக்கம் வாராயோ!

[செய்யுள் வகை:கலித்துறை]
சின்னத்தனமான மனிதர்களே சீதனம் பேசுவார்க ளென்ற
எண்ணத்தினாலு மம்மாநீ எங்கோ யுயர்ந்து விட்டாயிம்
மன்னனின் மாளிகையி லவள் மகாராணியாய் மலரவே 
கண்முன்னே கொண்டுவரக் கணணிப் பக்கம் வாராயோ!
--------------

0 comments:

Post a Comment