இட்டு இட்டு இறுதியில் ....ஆள்கின்ற நினைப்போடு 
நங்கூரம் இட்டு
ஆசை என்ற 
சொல்லை இட்டு 
அன்பால் என்னை 
மயக்கி விட்டு
அழகான காதலிலே 
அசைந்தாட வைத்திட்டு

ஆழாமல் வல்வினை 
செய்து கொன்றுவிட்டு
அவலக்கடலில் என்னை 
தள்ளிச் சென்றுவிட்டு 
அகிலம்உணர  நெஞ்சமும் 
துன்பத்தில் மூழ்கிவிட்டதே! 

💌💌💌✐காலையடி அகிலன் ✐💌💌💌

0 comments:

Post a Comment