ஒளிர்வு-(20) ஆடி த்திங்கள்-2012


தளத்தில்:சிந்தனை ஒளி,//பறுவதம்பாட்டி//காண்டம்-நாடி ஜோதிடம்/ எரியும் மனிதர்கள் //குழந்தையும்கல்வியும்//ஆன்மீகம்//எங்கேஆதிமனிதன்?//கனடாவில்.......//ஆராய்ச்சியாளரின்செய்திகள்,//சுறுசுறுப்பாகவேலைசெய்ய//தொழில்நுட்பம்...//உணவின்புதினம்,//, கணினி உலகம்//பாருக்குள் ஒரு நாடு….ஒரு பார்வை//சிரிக்க...சிரிக்க....சிரிப்பு வருது!,//சினிமா.
தொடர்புகளுக்கு: manuventhan@hotmail.com
சிந்தனை ஒளி:
* பாசம் அளவுக்கு மிஞ்சி, மனைவியை சந்தேகிக்க   முன் 
  மனைவி உன்னைச் சந்தேகித்தால்
  எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்துப் பார்!                    
    * நெருங்கி இருந்த நண்பன் விலகிப் போனாலும் ஆபத்து!
   விலகி இருந்த எதிரி நெருங்கி வந்தாலும் ஆபத்து!
    * தான் பெற்ற செல்வங்களுக்கு தாமாகவே உணர்ந்து
   தாய்ப்பாலை ஊட்டுவதுதே உண்மையான தாய்மை!
    * சொல்லிய வார்த்தைக்கு நீ அடிமை!
   சொல்லாத வார்த்தை உனக்கு அடிமை!
    * நொந்தவன் வாழ்க்கையை படிப்பினையாக எடுத்துக் கொள்!
   உயர்ந்தவன் வாழ்க்கையை குறிக்கோளாக எடுத்துக் கொள்!
     * மனச்சாட்சிக்கு மேலானதொரு சாட்சி இல்லை!
  அதை மதிக்காவிட்டால் உனக்கு ஆட்சி இல்லை!

கனடாவில்.......புதுவரவாளர்கள் மற்றும் கனடாவுக்கான வருகையாளர்கள் ஆகியோருக்கு தனியார் ஆரோக்கிய காப்புறுதியை நான் எங்கே வாங்க முடியும்?
கனடாவில் வாழ்வோருக்கு அடிப்படையான ஆரோக்கிய பராமரிப்பினை அரசாங்கம் இங்கு வழங்குகிறது. சம்பந்தப்பட்ட தெரிவுத் தகைமைத் தேவைகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்வார்களாயின் இது வழங்கப்படுகிறது. ஒன்ராறியோவில் அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒன்ராறியோ ஆரோக்கிய காப்புறுதித் திட்டம் (Ontario Health Insurance Plan / OHIP) அனேக ஆரோக்கிய பராமரிப்பு சேவைகளுக்கான பணத்தைக் கொடுக்கிறது. வழக்கமாக நீங்கள் ஒன்ராறியோவில் வதிவாளராக மாறி மூன்று மாதங்களின் பின்பாகவே ஓஹிப் (OHIP) திட்டத்தின் காப்பு (coverage) நடைமுறைக்கு வருகிறது.
பொதுவாக கனடாவுக்கான வருகையாளர்களின் (visitors to Canada) தேவைக்காகவே காப்பு உங்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது. தனியார் ஆரோக்கிய காப்புறுதித் திட்டங்களை நீங்கள் தேடிப் பரிசீலிக்கும் பொழுது, சம்பந்தப்பட்ட காப்புறுதி நிறுவனத்திடம் ஓஹிப் திட்டக் காப்பு இல்லாத மனிதர்களுக்கான காப்புறுதித் திட்டங்கள் இருக்கின்றனவா என்று கேட்டு உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்
தனியார் காப்புறுதித் திட்டத்தின் கீழ் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதச் செலவுகளுக்கும் காப்பு வழங்கப்படுவது இல்லை. உதாரணமாக, பிரயாணத்துக்கான காப்புறுதி திட்டத்தில் மகப்பேறு சம்பந்தமான செலவுகளுக்குக் காப்பு வழங்கப்படமாட்டாது. எனவே உங்களுடைய தேவைகளுக்குப் பொருந்துகின்ற ஒரு காப்புறுதித் திட்டத்தை தெரிவு செய்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். சில வர்த்தக நிறுவனங்களில், ஒன்ராறியோவுக்கு நீங்கள் வந்த பின்னர் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான நாட்களின் உள்ளாக காப்புறுதியை வாங்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருக்கலாம்.
தனியார் காப்புறுதி இஷ்டத் தெரிவுகள்
பின்வரும் தனியார் காப்புறுதி வர்த்தக நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட ஆரோக்கிய காப்புறுதியை புதிய குடிவரவாளர்கள் மற்றும் ஓஹிப் காப்புறுதித் திட்டம் இல்லாதவர்கள் ஆகியோருக்கு வழங்குகின்றன. கனடாவுக்கான வருகையாளர்களுக்கு என்று இந்நிறுவனங்கள் பிரயாணத்தை அடிப்படையாக கொண்ட காப்புறுதி திட்டங்களையும் விநியோகிக்கின்றன.
புளூ குறொஸ் (Blue Cross)
கட்டணம் இல்லாமல்:  1-866-732-2583
ஈரிஎப்எஸ் (ETFS):
கட்டணம் இல்லாமல்:  1-800-267-8834
ரொறொன்ரோ:  (416) 413-7674
ரிஐசி (TIC):
கட்டணம் இல்லாமல்:  1-800-267-8834
*இந்தப் பட்டியல் ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கிய கனேடிய காப்புறுதி சங்கத்திடம் / Canadian Life and Health Insurance Association (1) (CLHIA) இருந்து பெறப்பட்டது. தகவல் ரீதியான ஒரு சேவை என்ற வகையிலேயே நாம் இதனை வழங்குகிறோம். குறிப்பாக எந்த ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தையும் நாம் பரிந்துரைக்கவும் இல்லை, ஆதரித்துக் கூறவும் இல்லை.
வேறு காப்புறுதி நிறுவனங்களைப் பற்றி அறிவதற்கு மஞ்சள் பக்கங்கள் புத்தகத்தைப் பாருங்கள், அல்லது சங்கத்தின் இணையத்தளத்தில் தேடுங்கள், அல்லது அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் :
ஆங்கிலத்தில்:  1-800-268-8099
பிரெஞ்சு மொழியில்:  1-800-361-8070
காப்புறுதித் தரகு வேலையாளர்கள்
காப்புறுதித் தரகு வேலையாளர்கள் காப்புறுதி வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு பதிலாக உதவக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு பல காப்புறுதி வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு பிரதிநிதியாக பணியாற்றுகின்றனர். உங்கள் தெரிவுகளை பற்றிய விபரங்களை அவர்கள் உங்களுக்கு கூறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். காப்புறுதி தரகு வேலையாளர்கள் குறிப்பாக தனியார் ஆரோக்கிய காப்புறுதித் திட்டங்கள் என்று ஈடுபடுவது இல்லை.
காப்புறுதித் தரகு வேலையாளர் ஒருவரைக் கண்டறிவதற்கு நீங்கள் ஒன்ராறியோவின் காப்புறுதித் தரகு வேலையாளர் சங்கம் / Insurance Brokers Association of Ontario வழங்கும் கணினி வழியான தரகு வேலையாளர் தேடுதல் கருவியை / online broker search tool (2) பயன் படுத்தலாம்: அல்லது மஞ்சள் பக்கங்கள் புத்தகத்தைப் பார்க்கலாம்.