ஒளிர்வு:72- - தமிழ் இணைய சஞ்சிகை -[ஐப்பசி,, ,2016]

 மேலும்,தீபம் மாதாந்த மின்சஞ்சிகையாக 2010 ம் ஆண்டு ஐப்பசி முதலாம் நாள்   ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதீபம்சஞ்சிகையில் முக்கியமாக ,ஆரோக்கியமான தகவல்கள் அடங்கிய

கட்டுரைகள்,
கவிதைகள்,
நகைச்சுவை(சிரிப்பு),
திரைப் பட விமர்சனங்கள்(திரை),
திரைச்செய்திகள்(திரை),
*தொழில்நுட்பம்,
உடல்நலம்(உணவு),
*ஆன்மீகம்
பாடல்
நடனம்
என்பன தினசரி இடுகைகளாகவும்,தற்காலத்தில் எங்கள் மத்தியில் நடைபெறும் சம்பவங்கள்தொடர்பாக  சுவைபடக் கூறும்

* " பறுவதம் பாட்டி",(நடப்பு)
* "கனடாவிலிருந்து ஒரு கடிதம் "(நடப்பு)
* அரசியல் பேசும்  ‘’சண்டியன் சரவணை "(நடப்பு)
 கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்,
செல்வத்துரை சந்திரகாசன் அவர்களின்
புதுமைகள்கூறும்  ஆய்வுக்கட்டுரைகள்                                                                        
அகிலன் தமிழனின் கவிதைகள்,கதைகள் 
என்பன விசேட இடுகைகளாக முன்பக்கத்திலும் அழகுபடுத்திக்கொண்டுஇருக்கின்றன.
புதிய வாசகர்களின் வசதி கருதி ஒவ்வொரு புதன்கிழமை யும்ஏற்கனவே  வாசகர்களின் பெரும் வரவேற்பினை பெற்ற பதிவுகள்
 மீள வெளியாகின்றன.
எமது பக்கத்தின் மேல் வரிசையில் காணப்படும் தெரிவுகளில் ''LINKS'' என்பதனை அழுத்துவதன் மூலம் ஏனைய
 நட்பு இணையங்களை வாசித்து மகிழலாம்.
தீபத்தின் வளர்ச்சியின் உந்து கோல்களாக விளங்கும் சகோதர இணையத்தளங்களுக்கும்தீபத்தின்எழுத்தாளார்களுக்கும்வாசகர்களுக்கும் நன்றியினை தீபம் தெரிவித்துகொள்கிறதுஉங்கள்ஆக்கங்களுக்கு:-  s.manuventhan@hotmail.com
தமிழில் எழுதுவதற்கு:   click http://tamil.changathi.com/ then Type in English and press space(add space) to get converted to tamil.
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி [listening] 

www.theebam.com

தீபம் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,
தீபம் இணைய சஞ்சிகை இன்று [ ஐப்பசி 01ம் திகதி] தனது 06 வது ஆண்டு நிறைவில்  மகிழ்ச்சியுடன்  அடுத்த ஆண்டினை நோக்கி  தொடர்ந்து புத்தொளி வீச அடியெடுத்து வைக்கிறது. தீபத்தின்  வளர்ச்சிக்கு ஆக்கமும், ஊக்கமும் வழங்கியதுடன்,தீபத்தின் ஒளி பிரகாசித்திட திரி, நெய்  போன்று துணைநின்ற அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும், வாசகர்களுக்கும் எமது உளம் கனிந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
முயற்சி திருவினையாக்கும் என்பதற்கிணங்க தீபத்தின் எழுத்தாளர்கள்நம்பிக்கையுடனும்துணிவுடனும் எடுத்த  முயற்சியின் பலன் அதிகரித்து செல்லும் வாசகர்களின் வரவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு  என்பது பலமான உண்மை
மேலும், அனைத்து தமிழ் நல் உள்ளங்களுக்கும் வாழ்வில் மேலும் நல் ஒளி வீச இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
---அன்புடன் ''தீபம்''

Do we need to celebrate Deepavali and Deify Rama as God?[PART:01]

 There are two prominent stories about the celebration of Deepavali[Diwali]The most well known story behind Deepavali is in the Ramayana, the great Hindu epic.According to Ramayana, Rama,the prince of Ayodhya was ordered by his father,King Dasharatha,to go away from his country and come back after living in the forest for fourteen years.So Rama went on exile with his devoted wife Sita and faithful brother, Lakshmana.When Ravana,the king of Lanka[In pre-Mahavansa history Ravana comes fourth in line.The other great Lankan kings were Manu,Tharaka,and Bali.Interestingly,of these kings,King Raavana’s technological and military prowess was so renowned that he is depicted in Indian literature as having ten heads and numerous hands holding a multitude of weapons.] abducted Sita and took her away to his island kingdom of Lanka,Rama fought against and killed Ravana.He rescued Sita and returned to Ayodhya after fourteen years.The people of Ayodhya were very happy to hear of their beloved prince's homecoming.To
celebrate Rama's return to Ayodhya,they lit up their houses with earthen lamps (Deepams), burst crackers and decorated the entire city in the grandest manner.This is believed to have started the tradition of Deepavali.Another well known story related to Deepavali history is narrated in the Bhagavata Purana about Narakasura,an asura[The Aryans were the warrior,cow worshipping people who came from the middle east and pushed down south the original Drividian Indians who were more into farming.The concept of Asuras and Gods is supposed to have arisen at that point.In the Vedas and in the cuneiform inscriptions,the word asura is used in the sense of (1) a nobleman, (2) a powerful being, In later Skt. literature, it is always used in an evil sense,As the suras were the gods,the asuras were not-gods,and therefore the enemies or opponents of the gods.] king who somehow got great powers and conquered both the
heavens and earth. Narakasura was very powerful,very strong and ruled like a despot and people everywhere were afraid of him.They were afraid to stand up against him, because he punished people who stood up against him,very severely.It is believed that Krishna and his third wife? Satyabhama killed Narakasura,on the day before Deepavali and rescued 16,000 heaven women whom he had imprisoned in his palace.The people of heaven and earth were greatly relieved to have got freedom from the hands of the terrible Narakasura.They celebrated the occassion with much grandeur,a tradition that is believed to be alive through the annual observance of Deepavali.So,It’s the enemy’s death that is celebrated.
Let those who like to celebrate Rama’s persona celebrate it with lights, new clothes, good food and so on. So also for Krishna.Nobody has a problem with that.Why should any death be celebrated?If Khalistanis celebrate the brutal killing of Indira Gandhi,who perceived her as the woman responsible for destroying the "Akaal takht" sahib,a historical & religiously significant building in the premises of Golden temple,Amritsar,how will you respond?For non Khalistanis Indira Gandhi was a good woman,but for Khalistanis she was a bad woman.Such events of killing and counter-killing should not become occasions for celebration that will only serve to remind representative groups of their inimical relationship.


Perceptions differ in north and south India as well as in
Srilanka about Rama killing Ravana and Krishna killing Narakasura. Deepavali day just does not remain a day of lighting lamps, wearing new clothes, worshipping whom one considers god, but also burning of effigies of Ravana and his kins,which particularly arise a question.For few, reasons against burning effigies and firecrackers may be environmental considerations.But For many, these are reminders of atrocities and killings of Aboriginal communities [Dravidians,who established first civilization in india,The Indus valley civilization between 3300–1500 BC] during the Aryan invasion  into India.around 1500 BC and the institutionalization of the caste-based discrimination, segregation, oppression and suppression.[Refer Rig Veda]“Nothing wrong if a nation or a section of the nation celebrates Rama’s birthday or coronation day. But why burn Ravana’s effigies on that day?” “Dravidians across the country treat Ravana as their representative. His action of abducting Sita was seen by them as an answer to mutilating the beautiful body of Shurpanaka, his own sister, by Lakshman at the instance of Ram himself. Further, he did not physically assault Sita at all.They see Shurpanaka and Sita as women who have equal rights to dignity and self-respect.Why demonise Ravana alone? It’s only the evil, cruel mind which wants to celebrate death. In a multi-cultural nation we all should protect everybody’s right to worship birth, not death. We should celebrate creativity and productivity, not destruction”.This Deepavali, let us all also challenge ourselves and ask: what is it that we are celebrating? And, what do we mean when we say this is a victory of “goodness or evil”. Or, are we celebrating death of those who gave their lives to defend their lands and sovereignty?

We know that mythologies are constructed by the dominant caste/class writers, not only to sustain their dominance but to subvert the emerging knowledge and identities of the historically oppressed people. The view that Ravana is a representative of Dravidian masses has been growing over the years. Of course there are multiple readings of the Ramayana and different ways to understand the characters of that story. So also of Rama.The notion of dharma and adharma too differ from class to class and caste to caste. Those who want to worship Rama have the right to worship him, but similarly, those who want to worship Ravana or admire him have the right to do so as well.

Similarly, Deepavali is also the day when Krishna killed Narakasura. Narak­asura is seen as a representative of Dravidian adivasis/or part of the Dravidian warrior heritage. Why should any death be celebrated? If someone celebrate the brutal killing of Rajiv Gandhi, men who perceived him as the man responsible for deaths and devastation in Sri Lanka, how will you respond? For some, Rajiv Gandhi was a good man, but for others he was a bad man

[By Kandiah Thillaivinayagalingam]

பண்டைய தமிழ் பாடல்களில் "விஞ்ஞானம்"[பகுதி:02.OF.06]


[Science in the Ancient Tamil Poetries  ] 
[தொகுத்தது:கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்
Compiled by: Kandiah Thillaivinayagalingam]
பகுதி:02 "கணிதம்"  கேத்திரகணிதம்:

வட்டத்தின் பரப்பு 
வட்டத்திற்கான பரப்பளவை காக்கைப்பாடினியம் என்ற தொன்மையான நூல் விளக்குகின்றது .  தொல்காப்பியருக்கு முந்தைய காலத்தைச் சேர்ந்த காக்கைப்பாடினியார். (தொல்காப்பியர் காலம் எனபது கி.மு.711 ஆகும்.) எழுதிய அற்புதமான கணித நூல் இதுவாகும்  இதில் வட்டதிற்கான பரப்பளவை செய்யுள் வடிவில் கூறியுள்ளார். ஏரம்பம் என்பதே மிகப்பழைய கணக்கியல் நூலென்றும் தற்போது அது மறைந்து விட்டதாகவும் தேவநேயப் பாவாணர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதை தவிர காக்கை பாடினியாரும் காரிநாயனாரும் கணக்கியல் நூல்களை எழுதி இருக்கின்றனர்.இந்த பாடல் பதினோராம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாக கருதப்படும் கணக்கதிகாரத்தில் 46 மற்றும் 49 ஆம் பாடல்களாக வந்துள்ளன. 

கணக்கதிகாரம் பாடல் 46 :

"வட்டத்தரை கொண்டு விட்டத்தரை தாக்க 
சட்டெனத் தோன்றும் குழி"

விளக்கம்:

வட்டத்தரை = வட்டத்தின் சுற்றளவு / 2 = 2πr/2 = πr

விட்டத்தரை = விட்டம் / 2 = 2r/2 = r
குழி (பரப்பு ) = வட்டத்தரை X விட்டத்தரை ( தாக்க=பெருக்க)
∴ வட்டத்தின் பரப்பு = πr x r = πr2 

பாடல்: 49

"விட்டத்தரை கொண்டு வட்டத்தரை
தாக்க சட்டெனத் தோன்றும் குழி"

மேற்கூறிய விளக்கமே இதற்கும் போதுமானது.

வட்டத்தின் சுற்றளவு 

வட்டத்திற்கான சுற்றளவை கணக்கதிகாரம் என்ற தொன்மையான நூல் விளக்குகின்றது. இதில் வட்டதிற்கான சுற்றளவை செய்யுள் வடிவில் கூறியுள்ளார்.

கணக்கதிகாரப் பாடல் : 50 

“விட்ட மதனை விரைவா யிரட்டித்து
மட்டுநாண் மாதவனில் மாறியே – எட்டதனில்
ஏற்றியே செப்பியடி லேறும் வட்டத்தளவும்
தோற்றுமெப் பூங்கொடி நீ சொல் “

விளக்கம்:

விட்டம்தனை விரைவா யிரட்டித்து = விட்டத்தின் இரு மடங்கு = 2r + 2r = 4r (விட்டம் = 2r )
மட்டு நாண் மாதவனில் மாறியே = 4 ஆல் பெருக்கு
எட்டதனில் ஏற்றியே = 8 ஆல் பெருக்கு
செப்பியடி = 20 ஆல் வகு

வட்டத்தின் சுற்றளவு = ( 4r x 4 x 8 ) / 20 = 32 / 5 r
= 2 ( 16/5) r = 2 π r

இங்கு π = 16 / 5 = 3.2 ( இது ஓரளவுக்குத் துல்லியமான பெறுமானமே )

இன்று நாம் பயன்படுத்தும் வட்டத்தின் சுற்றளவு = 2 π r என்ற சூத்திரத்தை நம் முன்னோர்கள் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிந்துள்ளனர் என்று அறியும் போது உண்மையில் நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். 

முன்னோரின் சிற்ப சாத்திர கோட்பாடு:

முக்கோணத்தின் கர்ணம் 

இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்ற பய்தகோராஸ் கோட்பாடு (Pythagoras Theorem) என்ற கணித முறையை, பய்தகோராஸ் என்பவர் கண்டறிவதற்கு முன்னரே, போதையனார் என்னும் புலவர் தனது செய்யுளிலே சொல்லியிருக்கிறார்.இவர் செம்பக்கத்தை அல்லது கர்ணத்தை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்று தன் பாடலில் கூறியுள்ளார். இது ஒரு தோராயக் கணக்குதான், துல்லியமானது அல்ல. 

"ஓடும் நீளம் தனை ஒரேஎட்டுக்
கூறு ஆக்கி கூறிலே ஒன்றைத்
தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய்ச் சேர்த்தால்
வருவது கர்ணம் தானே"
- போதையனார்

விளக்கம்:

[ Hypotenuse முக்கோணத்தின் கர்ணம் = C,Length நீளம் = L,wide  குறுக்கம் = W, C = 7/8 x L + 1/2 x W]

இவற்றின் பொருள் செங்கோண முக்கோணத்தின், நீளத்தில் (அடிப்பாகம்/பெரியபாகம் ) 8 பங்கில் ஒன்றைக் கழித்துவிட்டு உயரத்தில்[சிறிய பாகம்  ] பாதியை எடுத்து கூட்டினால் வரும் நீள அளவே கர்ணம் என்பதாகும். 

இக்கணித முறையைக் கொண்டுதான், அக்காலத்தில் குன்றுகளின் உயரம் மற்றும் உயரமான இடத்தை அடைய நாம் நடந்து செல்லவேண்டிய தூரம் போன்றவைகள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.

போதையனார் கோட்பாட்டின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், வர்க்கமூலம் அதாவது Square root இல்லாமலேயே, நம்மால் இந்த கணிதமுறையை பயன்படுத்த முடியும். இது 3:4:5 ,6:8:10 and 5:12:13 ஆகியவற்றுக்கு சரி வரும்.என்றாலும்  9:40:41...என பெரிதாக போகும் போது சரியான பதிலை தரா . ஒரு எல்லைக்கு அப்பால்,கர்ணமானது ஓடும்நீளத்தினை விட சிறிதான இலக்கமாக வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.ஆனால் ஒரு அண்ணளவான பதிலை தரும். எது எப்படி இருப்பினும் அவரின் முயற்சி பாராட்டுக்கு உரியதே!
[தொடரும்]

குலுங்கி சிரிக்க ஒரு நிமிடம்....!


கனவுகளின் கற்பனை!


தொடரி திரைப்படம் - ஒரு நோக்கல் ;


தொடரி, தனுஷ்- கீர்த்தி நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள, ஓர் ஓடும் தொடரியில்  எடுக்கப்படட ஒரு திரைப்படம்.

முதலில், train என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு அழகான ஒரு சின்ன வார்த்தையை தமிழருக்குப் பரிச்சயம் ஆக்கியது பாராட்டப்படக்கூடியது. புகையிரத வண்டி, தொடர் வண்டி, தொடருந்து என்று சொல்வதிலும் பார்க்க தொடரி என்பது இலகுவாக உள்ளது. சினிமாவில் வந்ததால் இந்தச் சொல் நிச்சயம் நிலைத்து நிற்கும்.

தமிழ் படத்துக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் வரி இல்லை என்று மக்கள் வரிப்பணத்தை (நலிவுற்றிக்கும் படத்  தயாரிப்பாளருக்கு!)  விட்டுக் கொடுத்ததால் கிடைத்த ஒரு பலன் இதுவென்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆங்கிலப் (பெயர் கொண்ட) படங்களுக்கு மேலதிக வரி என்று அரசு அறிவித்தாலும் இதே பலன் கிடைத்து, மக்கள் வரிப்பணமும் மீதமாகி இருக்கும்.

சரி, படத்தைப் பற்றி சொல்லவேண்டும் என்றால் முன்பாதி நகைச்சுவை, காதல் என்று மெதுவாக ஓடும் தொடரியில் கதை நகர்கிறது. பின்பாதி, சாரதி இன்றிக் கட்டுப்பாடடை இழந்து 150-160 கி.மீ. அசுர வேகத்தில் பாய்ந்துகொண்டிருக்கும் தொடரியை நிற்பாட்டுவதற்குச் செய்யும் முயற்ச்சிகள், தடைகள், வதந்திகள், தோல்விகள், அசட்டுத்தனங்கள், காதல் டூயட்டுகள், சண்டைகள்  என்று மிகவும் பரபரப்பாக எடுக்கப்பட்டிருப்பது, எதோ ஒரு தரமான ஆங்கிலப் படம் ஒன்றைப் பார்ப்பது போன்ற உணர்வைத் தந்து, அடுத்தது என்ன நடக்குமோ என்ற ஆவலுடன் விழித்து இருக்க வைக்கின்றது.
தமிழ் படங்களின் வழக்கமான formula வுடன் (அதாவது, படியாத ஊர்சுற்றி, ஒரு படித்த, பெரிய இடத்து அழகிய பெண்ணைக் காதலித்து வெற்றிகொள்வது என்று )  எடுக்கப்படாவிட்டால் அவை தோலிவியில்தான் முடியும். இப்படத்தில், கதாநாயகன் கான்டீன் சேவகன். ஒரு பிரபல நடிகையின் அறைக்கு உணவு பரிமாறச் செல்கின்றான். அங்கு அந்தப் பெண்ணைக் கண்டதும் காதல் கொள்கின்றான். மன்னிக்கவும்; வழக்கமான கதைபோல்  நடிகையைத்தான் என்று எண்ணவேண்டாம்!  அவன் காதல் கொண்டது நடிகையின் மேக்கப் போட உதவி செய்யும் பெண்ணையேதான்!

கதையில் அரசியல் வாதிகள், பட்டி மன்றங்கள், நேர்காணல்கள், போலீஸ் படையினர், தீயணைப்புப் படையினர், கொள்ளைக்காரர்கள், வில்லன்கள், தொலைக்காடசி, வானொலிச்செய்தியாளர்கள் என்று பலரும் வருகின்றனர்.

இப்படத்தில்,

தொட்டவை:
*அற்புதமான, விறுவிறுப்பான ஓடும் தொடரின் படப்பிடிப்பு.
* பழைய இரும்புப் பாலத்தினூடே செல்லும்போது பாலம் உடைந்து கொண்டிருப்பதாக காட்டிய கணினி ஜாலம்.
* வதந்திகள் எப்படி எல்லாம் உருவாகும் என்று காட்டிய விதம்.
* அழகான இயற்கை சுற்றாடல்களினூடே படப்பிடிப்பு.
* 'போன உசுரு வந்திருச்சு ' பாடல் வரிகளுக்கு, கீர்த்தி காட்டிய, இன்னும் நெஞ்சுக்குள் பதிந்திருக்கும் முகபாவம்.

விட்டவை:
* பயங்கரமாக ஓடும் தொடரியின் மேலே எந்தவித பயமும் இல்லாது டூயட் பாடுவது.
* இவர்களும், திருடர்கள், வில்லன்களும் மேலே ஏறி, ஏறி இறங்குகின்றார்களாம்; பாதுகாப்புப் படையினரால் மட்டும் ஏனாம் முடியவில்லை.
* ஓடும் தொடரியின் எஞ்சினைப் பெட்டியிலிருந்து அதன் இழுவைக் கொழுக்கியில் இருந்து தனுஷ் கழட்டுகிறாராம். இது எதோ என்னை நானே தூக்கி என் தோளில் மேல் வைப்பது போல இருக்கின்றதே!
* பெரிய ஒரு நடிகையை கீர்த்தி அருகில் வைத்துக்கொண்டு, சினிமாவில் பாட, வைரமுத்துவை காண தனுஷை நாடுவது.

தொடரியை நிறுத்த இப்படிச் செய்திருக்கலாமோ? அதன் முன்னால் தூரத்தில் இரண்டு  இணைக்கப்பட்ட எஞ்சின்களை ஓடவைத்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடரியின் சமீபத்திற்கு கொண்டுவந்து, சேர்ந்து ஓடி, சிறிது, சிறிதாக வேகத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு வந்தால், அதன் எதிர் விசை காரணமாக அதை நிலைக்கு கொண்டு வரலாம்.  சிலவேளை தடம் பிரழுமோ அவர்களுக்குத்தான் தெரியும்.

ஆங்கிலப் படங்களில் அளவுக்கு மிஞ்சிய நம்ப முடியாத பல விடயங்களைக் காட்டும்போது அவற்றைக் கை தட்டிப் பாராட்டி ரசிப்பது என்பது உண்மை. ஆதலால், இந்தப் படத்திற்கு பல விமர்சகர்கள் மிகவும் குறைந்த புள்ளிகளே கொடுத்திருந்தாலும்,  என் பார்வையில்  தொடரி  தமிழ் திரை உலகில் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி என்றுதான் கூறுவேன்.

நோக்கலும் ஆக்கலும் :செல்வதுரை சந்திரகாசன் 

நல்லாட்சி அரசாங்கமும் நெருக்குவாரங்களால் “நடுங்கும”; தமிழர்களும்….

மகிந்தா என்னும் அரக்கனை அகற்றிவிட்டு மைத்திரி என்னும் அன்பு நிறைந்தவரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ள தமிழ்த் தலைவர்கள் “தம்பட்டம் அடித்தார்கள். இந்த தலைவர்களில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவருமான இரா. சம்பந்தன் தொடக்கம் தற்போது நல்லிணக்க அமைச்சராக விளங்கும் மனோ கணேசன் வரையும் பலர் உள்ளார்கள். மைத்திரி என்னும் ஜனாதிபதி வடக்கு மாகாணத்திற்கு வருகை தந்தபோது, எமது தமிழ்த் தலைவர்களும் அவர் அருகே சென்று செங்கம்பள வரவேற்பில் கலந்து கொள்கின்றார்கள்.
இவ்வாறு நல்லாட்சி நடக்கின்றது என்று கூறி எமது மக்களை நம்ப வைத்தவர்கள் அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதாக தாங்களாகவே சிந்தித்து கருத்துக்களை பகிர முற்படுகின்றபோது, அவர்களது வார்த்தைகளை அக்கறையுடன் கேட்பதற்கு தலைவர்கள் தயாராக இல்லை. இன்னும் அவகாசம் கொடுங்கள் என்று மக்களிடம் கேட்கின்றார்கள். ஏனென்றால் அவர்களால் கேட்க மட்டுமே முடியும். ஏன் வாக்குகளைக் கூட அவர்கள் கேட்டுத்தானே பெற்றுக்கொண்டார்கள்.
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் தமிழ் பேசும் அமைச்சரான திரு மனோ கணேசன் நல்லிணக்கம் தொடர்பான விவகாரங்களுக்கும் பொறுப்பாக உள்ளார். அவரால் கூட எதனையும் செய்ய முடியாமலும் எதனையும் கண்களால் பார்க்க முடியாமலும் அவரது அமைச்சர் பதவியின் பதவிகள் தொடர்கின்றன. கண்களை அலங்கரிக்க கறுப்புக் கண்ணாடிகள் இருக்கும் போது வெளியே நடக்கும் அநீதிகள் அவருக்கு தெரியாமல் போகலாம் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு உள்ளது போலும்.

இலங்கையில் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு பல பிரச்சனைக்ள உள்ளன. அவர்கள் தினமும் எதிர்நோக்கும் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன. ஆண்டுகள் பலவாய் தொடரும் வேறு பாரிய பிரச்சனைகளும் உள்ளன, எம் மக்களுக்கு. காணமல்போனவர்கள் மற்றும் அரசியல் கைதிகள் போன்ற விடயங்கள் எமது மக்களை சாதாரண வாழ்வை அவர்கள் தொட முடியாதவர்களாக மாற்றி விட்டது. உண்பதும் உறங்குவதும் அவர்களில் பலருக்கு மறந்து போய்விட்ட ஒன்றாகவே உள்ளன. தமது உறவுகளை இழந்தவர்கள் அல்லது பறிகொடுத்தவர்கள் என அவர்கள் தூக்கம் இன்றி துன்பத்தை எண்ணியவர்களாகவே இங்கு வாழ்கின்றனர். எமது மக்களை வாட்டும் பிரச்சனைகளில் முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது காணிப்பிரச்சனை ஆகும். ஆனால் எமது மக்களின் வலிகள் தெரியாமல் தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகள் பாராளுமன்றத்திலும் வெளியிலும் எமது மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த வண்ணமே உள்ளனர். முக்கியமாக தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு செல்லும் வகையில் தமக்குச் சொந்தமான காணிகளை விடுவியுங்கள் என்று அவர்கள் வேண்டுகின்றபோது அந்த காணிகளை இராணுவத்தின்ருக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்று விதண்டாவாதம் பேசுகின்றார்கள்.
எமது மக்களின் காணிகள் அவர்களுக்கே மீண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோசமிடும் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் பேசும் உறுப்பினர்களைப் பார்த்து நியாயமற்ற வகையில் பேசி வருகின்றார்கள் தென்னிலங்கையின் பேரினவாதப் போக்கு கொண்ட அரசியல்வாதிகள். அண்மையில் கூட மகிந்தா ஆதரவு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இராணுவ முகாம்கள் அமைந்துள்ள காணிகள் இராணுவத்தினருக்கே சொந்தம் என்று வாதிட்டுள்ளார். அவர் மேலும் கூறுகையில் பிரபாகரன் காலத்தில் அவரால் பிடிக்கப்பட்டிருந்த காணிகளை இராணுவத்தினர் போர் செய்து மீண்டும் கைப்பற்றியுள்ளார்கள். பிரபாகரனின் பிடியிலிருந்த காணிகளை தமக்குத் தாருங்கள் என்று அப்போது கேட்காதவர்கள் இப்போது ஏன் கேட்கின்றார்கள் என்று விதண்டாவாம் பேசுகின்றார்கள் எமது மக்களின் வலிகள் தெரியாத ஒரு வகை அரசியல்வாதிகள்.

இவ்வாறு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் எமது தமிழ் மக்கள் நடுங்கும் நிலையில் வாழ்ந்து வருவது நன்கு தெரிந்திருந்தும் அவர்களின் பிரச்சனைகளை செவிமடுத்துக் கேட்பதற்கு கூட தயாராக இல்லாத அரசியல்வாதிகளா நாட்டு மக்களுக்கு என்ன பயன் என்றே நாம் கேட்கின்றோம்.
-நன்றி:உதயன்