புத்தர்- பார்ப்பனன் வாதம்வர்ணாஸ்ரமத்தை’யும் பிறப்பின் அடிப்படையில் ‘பிராமணன்’ உயர்ந்தவன் என்பதையும் புத்தர் ஏற்க மறுத்தார். அவருடைய சங்கத்தில் துப்புரவு தொழிலாளி, சவரத் தொழிலாளிகள், உயர் பொறுப்பில் இருந்ததை மறக்கமுடியாது.

அநாதபிண்டிகர் என்பவர் ஆசிரமத்தில் புத்தர் தங்கியிருந்தபோது ஆசுவலாயனன் என்ற பார்ப்பன இளைஞன், புத்தருடன் வாதம் செய்கிறான். அந்த விவாதம் மிகவும் சுவையானது:

ஆசுவலாயனன் : கவுதமரே! பிராமண வருணமே உயர்ந்தது. மற்ற வருணங்கள் தாழ்ந்தவை. பிராமண வருணம் வெண்மை யானது. மற்றவை கருப்பானவை. பிராமணர் களுக்கே முக்தி கிடைக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு அல்ல. பிராமணர்கள் பிரம்மதேவனுடைய முகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள். அவர்கள் அவனுடைய சொந்தப் பிள்ளைகள். எனவே, அவர்கள்தாம் அவனுடைய செல்வத்துக்கு உரிமையானவர்கள் என்று அந்தணர்கள் கூறுகிறார்களே, இதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து யாது?

புத்தர் : ஆசுவலாயனா! அந்தணர்களின் மனைவியர் பூப்படைகிறார்கள், கருத்தரிக் கிறார்கள், மகவை ஈனுகிறார்கள், குழந்தை களுக்குப் பாலூட்டுகிறார்கள். இப்படியாக அந்தணரின் சந்ததியர் பிற வருணத்தவரைப் போலவே தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறந்திருக்க, பிரம்மதேவனுடைய முகத்திலிருந்து தோன்றி யதாகக் கூறிக் கொள்வது வியப்பாக இல்லையா?

ஆசுவலாயனன் : கவுதமரே! தாங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள். ஆனால், அந்தணர்கள் தாங்கள் பிரம்ம தேவனுடைய செல்வத்துக்கு உரியவர்கள் என்பதில் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருக் கிறார்கள்.

புத்தர்: ஆசுவலாயனா! யவனம், காம் போஜம் முதலிய எல்லை நாடுகளில் ஆரியர், தாசர் என்ற இரண்டே வருணங்கள் உண்டு. சில சமயம் ஆரியன் தாசனாவான், தாசன் ஆரியனாவான். இதை நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா?

ஆசுவலாயனன்: ஆம், கவுதமரே! கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன்.

புத்தர் : அப்படியிருக்கையில், பிரம்மதேவன் அந்தணர்களை முகத்திலிருந்து உண்டாக் கினான், அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் என்ன?”

அக்கினியில் வேறுபாடு உண்டோ?

தங்களுக்குத் தாங்களே எழுதிக்கொண்ட ரிக் வேதத்தின் புருஷ சூக்தத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டே பிராமணர்கள் பிரம்மனின் முகத்திலிருந்து உதித்தவர்கள் எனும் நம்பிக்கை கட்டமைக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராக வாழ்வின் யதார்த்தங்களை ஆதாரமாக வைத்தார் புத்தர். பிராமணர்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள் என்றால் அந்த நம்பிக்கை இந்த தேசத்தில் மட்டும் நிலவுவது ஏன்? பக்கத்து நாடுகளில் அது இல்லாதது ஏன்? இதிலிருந்தே பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு கற்பிப்பது முறையற்றது என்பது தெளிவாகிறது என்பதே புத்தரின் வாதம். அப்படியும் இதை ஏற்கவில்லை. ஆசுவலாயனன் அவன் சொன்னதையே சொன்னான்.

ஆசுவலாயனன் : கவுதமரே! தாங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள். அந்தணர்கள் தங்களை உயர்வாகவும் மற்ற வருணத்தவரைத் தாழ்வாகவும் கருதுகிறார்கள் என்பது உண்மை.

புத்தர் : ஆசுவலாயனா! அரசன் ஒருவன் அந்தணர்களையும் க்ஷத்திரியர்களையும் பார்த்து ‘சால மரம் அல்லது சந்தன மரம் போன்ற உயர்ந்த மரங்களைக் கடைக் கோலாகக் கொண்டு தீயை உண்டாக்குங்கள்’ என்றார். புலையர், வேடர் உள்ளிட்டவர்களைப் பார்த்து, ‘நாய்க்கும் பன்றிக்கும் தீனி வைக்கும் பாண்டத்திலும், சாயம் தோய்க்கும் பாண்டத் திலும் ஆமணக்கைத் தீக்கடைக் கோலாகக் கொண்டு தீயை உண்டாக்குங்கள்’ என்றார். ஆசுவலாயனா! அப்போது அந்தணர் முதலியோர் உண்டாக்கிய அக்கினி மட்டுமே ஒளிரும், புலையர் முதலியோர் உண்டாக்கிய அக்கினி ஒளிராது என்று உனக்குத் தோன்றுகிறதா?

ஆசுவலாயனன் : கவுதமரே! அக்கினி ஒரே மாதிரிதான் ஒளிரும். எங்கும் ஒரே மாதிரியாகவே அக்கினி காரியம் நடக்கும்.”

புத்தர் மகத்தான தத்துவஞானி மட்டுமல்ல, ஓர் அருமையான இலக்கியவாதியும்கூட. எளிமையான, அழகான, கச்சிதமான உவமைகளைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் பல இடங்களில். ஒரு மாபெரும் மக்கள் தலைவராக இவர் பரிணமித்ததற்கு அவருக்குள்ளிருந்த கவித்துவ ஆற்றலும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

எந்தக் கடைக்கோலில் உருவாக்கப்பட்டிருந் தாலும் தீ, தீதான். எத்தகைய மனிதர்களுக்குப் பிறந்தாலும், மனிதன், மனிதன்தான். அதில் வேறுபாடு இருக்க முடியாது. பிறப்பின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக் கூடாது. இதை இன்னும் பட்டவர்த்தனமாகச் சொன்னார் புத்தர்.

புத்தர் : ஒரு க்ஷத்திரியப் பிள்ளை பிராமணப் பெண்ணை மணந்து கொண்டால், அந்தத் தொடர்பினால் அவனுக்குப் பிறக்கும் மகன் தாய் தந்தையைப் போலவே மனிதனாக இருப்பானா இல்லையா? அந்தணப் பிள்ளை ஒருவன் க்ஷத்திரியப் பெண்ணை மணந்தால், அந்தத் தொடர்பினால் பிறக்கும் மகன், தாய் தந்தையரைப் போலவே மனிதனாக இருப்பானா இல்லையா?

ஆசுவலாயனன் : இத்தகையக் கலப்பு மணத்தினால் பிறக்கும் மகன் தாய் தந்தையரைப்போல மனிதனாகவே இருப்பான். கவுதமரே! அவனை அந்தணன் என்றும் சொல்லலாம், க்ஷத்திரியன் என்றும் சொல்லலாம்.

புத்தர்: ஆனால் ஆசுவலாயனா! ஒரு பெண் குதிரைக்கும் ஆண் கழுதைக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டு ஒரு குட்டி பிறந்தால் அது தாயைப்போல இருக்குமா? தகப்பனைப் போல் இருக்குமா? அதைக் குதிரை என்று சொல்ல முடியுமா? கழுதை என்று சொல்ல முடியுமா?

ஆசுவலாயனன் : கவுதமரே! அதைக் குதிரை என்றோ, கழுதை என்றோ சொல்ல முடியாது. அது மூன்றாவது இனம் ஒன்றைச் சேர்ந்த பிராணி. அதைக் கோவேறுக் கழுதை என்கிறோம். ஆனால், அந்தணருக்கும் க்ஷத்திரியருக்கும் உண்டான கலப்பினால் பிறந்த குழந்தையிடம் இத்தகைய மாறுதல் இருப்பதில்லை.”

வருண வேறுபாடு செயற்கையானது. அது இருவகை உயிரினங்களுக்கும் இடையிலான இயற்கையான வேறுபாடு அல்ல. அதனால் தான் வருணக் கலப்பால் பிறக்கும் பிள்ளை மனிதனாக இருக்கிறது. யதார்த்த உண்மை இப்படியிருக்கும்போது வருணத்தின் பேரில் உயர்வு தாழ்வு கற்பிக்க முடியாது என்று ஆணித்தரமாக வாதிட்டார் புத்தர். இன்றைக்குக்கூட இப்படி வாதாடப் பலரும் தயங்குவார்கள். அந்த ஞானியோ 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்படி அஞ்சாமல் வாதாடினார்.

இதற்குப் பிறகும் பார்ப்பனீயம் , பெளத்த சமயத்தை இந்தியாவில் தங்க விடுமா என்ன?
   ⚡⚡⚡⚡⚡

🗺→ இன்றைய செய்திகள்- இலங்கை,இந்தியா, உலகம்


🔻🔻🔻🔻🔻🔻

[மேலும்  இலங்கை,இந்திய,உலக  செய்திகளுக்கான  வீரகேசரி, வெப்துனியா, தினகரன், மாலைமலர்  links இறுதியில்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது.]


கம்பஹா – ராகமை தனியார் வைத்திய சாலை ஊழியர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து , இன்று (14) முதல் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சிறைக் கைதிகளை நீதிமன்றங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் நடவடிக்கைகள், கொரோனா தொற்று நிலைமை காரணமாக தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
திருகோணமலை – நிலாவெளி பகுதியில் லொறி – மோட்டார் சைக்கிள் மோதிய விபத்தில், 7ம் கட்டை இக்பால் நகரைச் சேர்ந்த நான்கு பிள்ளைகளின் தந்தை (48-வயது) ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
மாத்தறை – ஹக்மன பகுதி வீதி தடையில் கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த பொலிஸாரை டிப்பர் ஒன்று மோதித்தள்ளிய விபத்தில் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் (36-வயது) பலியாகியுள்ளதுடன், இரு பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் படுகாயமடைந்தனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வவுனியா - கனகராயன்குளம் குறிசுட்ட குளம் சந்தியில் நேற்று இரவு இடம்பெற்ற மோட்டார் சைக்கிள்- துவிச்சக்கர வண்டி விபத்தில், புதூர் சந்தியைச் சேர்ந்த, ஞானசேகரன்[53] என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணமடைந்ததுடன் துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த நபர் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் - பெரியங்குப்பம் கிராமத்தில் கொரோனாவால்  பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாமில் இருப்போரின் வீட்டில், 70 பவுன் நகை, இரண்டு லட்சம் ரொக்கப் பணம் மற்றும் ரூ.28 லட்சம் மதிப்பிலான சேமிப்பு பத்திரங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் அருகே ராணுவ வீரரின் மனைவி, தாயை கொலை செய்த மர்மநபர்கள், வீட்டில் இருந்து 40 சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
பஞ்சாபில் திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளநிலையில் மீறினால் சம்பந்தப்பட்ட திருமண மண்டபத்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் அரசு எச்சரித்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சீன நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டறிந்து அழிப்பதற்காக, இந்திய வான்படை ஆழ்கடலில் ஹெலிகாப்டர்களை நிறுத்தி வைத்துள்ளது என சமூகவலைத்தளங்களில் வெளிவரும் செய்திகள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை என தெரியவந்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
ரஷிய நிறுவனம் கண்டுபிடித்த கொரோனா தடுப்பூசியை மனிதர்களிடம் 2-ம் கட்டமாக பரிசோதிக்கும் பணி 20-ந் தேதி முதல் 28-ந் தேதிவரை நடக்கிறது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உண்மையான அயோத்தி நேபாளத்தில் உள்ளது என்றும், கடவுள் ராமர் நேபாள நாட்டை சேர்ந்தவர் என்றும் அந்நாட்டு பிரதமர் கேபி சர்மா ஒலி தெரிவித்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கொரோனா வைரசை ஒரு புரளி என நினைத்து ’கொரோனா பார்ட்டி’ கொண்டாடிய நபர் வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உயிரிழந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது.

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ்   பாதிப்பு இன்று வரையில் [+29=]2,646       பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,981 ஆகவும், 654           பேர் வைத்திய கவனிப்பிலும்,   உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை  [+00]=11 ஆகவுள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கொரோன பரவலுக்கு  மத்தியில் இலங்கை போக்குவரத்து  பேருந்துகளில் வியாபாரிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு விதமான விற்பனை நடவடிக்கைகளும் நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டி,அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர  அறிவுறுத்தி யுள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக கோரிக்கை விடுக்கும் எந்தவொரு நபருக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட வேண்டும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
இலங்கை-பொதுத் தேர்தலுக்கான தபால்மூல வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் இன்று (13) முதல் எதிர்வரும் திகதி 17 திகதி வரை பல கட்டங்களாக இடம்பெறுகின்றன.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
காலி – கராப்பிட்டிய பகுதியில் போலியான தேசிய அடையாள அட்டை அரச முத்திரை மற்றும் கடிதங்கள் தயாரிக்கப்படும் வீடொன்று (13) அன்று சுற்றி வளைக்கப்பட்டு, நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வர்த்தகர் ஒருவரிடம் 15 ஆயிரம் ரூபா இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட, கம்பஹா – யக்கல பொலிஸ் குற்றப்பிரிவுபொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டு தனது கணவரை தடியினால் தாக்கி காயப்படுத்திய,26 வயதுடைய மனைவியை கட்டுநாயக்க பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழகத்தில்  கொரோனா வைரஸ்    பாதிப்பு இன்றுவரையில்  [+4,328=] 1,38,470 பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை [+3,035=] 92,567 ஆகவும், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை [+66]2,032 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
திருச்சி, கல்கண்டார் கோட்டை பகுதியில், விளை நிலங்களை அழித்து கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதை கண்டித்து, நேற்று, கலெக்டர் அலுவலகம் முன், தேசிய, தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாய சங்கத்தினர், போராட்டத்தில் ரவிகுமார், 47, என்ற விவசாயி, மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால், திடீரென கையை கிழித்து, கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கோஷமிட்டதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் : 'ஆடி அமாவாசையன்று, சதுரகிரி மலைக்கு, பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்' என, கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
மது போதைக்கு அடிமையான கணவரை மிரட்டுவதற்காக, உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளித்த,சேலம் மாவட்டம், ஆத்துார் அருகே, கிழக்கு காடு பகுதியைச் சேர்ந்த, கூலித் தொழிலாளி செல்லசாமியின்  மனைவி [32]உயிரிழந்தார்.மூன்று மகன்கள் உள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வேலுார் : ''போலீஸ் நண்பர்கள் குழுவில் உள்ளவர்களுடன் போலீசார் சுற்றினால், துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என, வேலுார், டி.ஐ.ஜி., காமினி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
திருப்புவனம் : சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அகழாய்வின் ஒரு பகுதியாக கொந்தகையில் ஏற்கனவே 2 குழந்தைகளின் எலும்புக்கூடு கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று மேலும் ஒரு எலும்புக்கூடு கிடைத்தது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அருகே திம்மசந்திரத்தில்'டாஸ்மாக்' கடையில் வாங்கிய மது பாட்டிலில், கரப்பான் பூச்சி இருந்ததால், 'குடி'மகன்கள், ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
மேற்கு வங்காளத்தில் பாரதீய ஜனதா எம்.எல்.ஏ. ஒருவர் தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார். அவரை கொலை செய்து தூக்கில் தொங்கவிடப்பட்டு இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உலகம் முழுவதும் சுமார் 200 நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா வைரசால் இன்று வரையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை [+194,506 =]13,228,323 ஆகவும்,   மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7,691,055  ஆகவும் , ஒருநாளில் பலியானவர்கள் +3,712          ஆக பேர் மொத்தம் 574,962 பலியாகியுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
அமெரிக்காவில் பாரிய போர்க் கப்பல் ஒன்றில் வெடி விபத்து ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 17 மாலுமிகள், பொது மக்களில் 4 பேர் என மொத்தம் 21 பேர் பலத்த தீக்காயம் அடைந்தனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கொரோனா வைரஸ் எங்கிருந்து தோன்றியது என்பது பற்றிய விசாரணைக்காக உலக சுகாதார நிறுவன நிபுணர்கள் 2 பேர் சீனா சென்றடைந்தனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
ரஷிய நிறுவனம் கண்டுபிடித்த கொரோனா தடுப்பூசியை மனிதர்களிடம் 2-ம் கட்டமாக பரிசோதிக்கும் பணி 20-ந் தேதி முதல் 28-ந் தேதிவரை நடக்கிறது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கொரோனாவால் குணமடைந்தவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை 3 மாதங்களுக்குள் இழந்து மீண்டும் தொற்றுக்கு ஆளாக வாய்ப்புள்ளதாக இங்கிலாந்தில் நடந்த ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
ரஷியாவில் சிறிய ரக விமானம் தரையில் விழுந்து தீப்பிடித்து எரிந்த விபத்தில் விமானி உடல் கருகி உயிரிழந்தார்.  ஒரு பயணி காயமடைந்தார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
அமெரிக்காவிற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, அந்நாட்டு மூத்த அதிகாரிகளுக்கு நாட்டில் தடை விதித்து, சீன அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சீனாவில் 27 மாகாணங்களில் பெய்த கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் 3 கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்நாட்டில் இரண்டாம் நிலை வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 141 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உலகில் சிலநாடுகளில்
🌍கொரோன வைரஸினால் இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொகை,
🌎ஒருநாளில் பாதிக்கப்படடவர்கள் தொகை
🌐 இதுவரையில் இறந்தவர்கள் மொத்த தொகை
🌏ஒரு நாளில் இறந்தவர்கள் தொகை
 முறையே……..🌍……………………..+🌎………..... 🌐……........+🌏
அமெரிக்கா-3,478,415          +64,420  138,234  +452
பிரேஸில்-1,887,959            +21,783  72,921   +770
இந்தியா-907,645                    +28,179  23,727   +540
ரஷ்யா-733,699                      +6,537   11,439   +104
இங்கிலாந்-290,133            +530          44,830   +11
இத்தாலி-243,230                   +169         34,967    +13
ஜெர்மனி-200,436                    +486          9,139             +5
பிரான்ஸ்-172,377                    +288          30,029   +18
கனடா-108,093                      +503           8,788      +5
சுவீடன்-75,826                       +31           5,536    +11
சிங்கப்பூர்-46,283                     +322             26            +00
சுவிஸ்-32,946                       +63           1,968      +00
டென்மார்க்-13,037                     +91            610              +1
அவுஸ்திரேலியா-9,980   +184      108              +00

நோர்வே-8,984                         +3             253              +1

🔻🔻🔻13.07.2020🔻🔻🔻


உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல் தொடர்பில் பொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டரான அபுபக்கர் என்பவர் இன்று (13) அதிகாலை அக்கறைப்பற்றிலுள்ள அவரது வீட்டில் வைத்து கொழும்பு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்கள (சிசிடி) அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வவுனியாவிலிருந்து கிளிநொச்சி நோக்கிப் மரக்கறிப் பொருட்களை ஏற்றியவாறு பயணித்த வாகனம் ஒன்று கொக்காவில் பகுதியில் விபத்துக்குள்ளாகியதில் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
மட்டக்களப்பு – கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள ஊத்துச்சேனை பிரதேசத்தில்  அரக்கல்  குளத்தில் நேற்று (12) குளிக்கச் சென்ற, வாழைச்சேனை, கருணைபுரத்தினைச் சேர்ந்த சி.ஜக்ஷன் (வயது-14) என்ற சிறுவன் நீரில் முழ்கி உயிரிழந்துள்ளான்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
யாழ்ப்பாணம் - உரும்பிராய் சந்திக்கு அண்மையில்  நேற்றுமாலை இடம்பெற்ற விபத்தில், திருமணமாகி ஒரு மாதமேயான, குரும்பசிட்டி வசாவிளானைச் சேர்ந்த அனோஜன் -கஜேந்தினி என்ற 18 வயதுடைய   இளம் பெண் ஒருவர்  சைக்கிளில் சென்ற வேளை, பட்டா வாகனம் மோதி அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.  
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உலகிலேயே முதல்முறையாக கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து சோதனையை மனிதர்கள் மீதுரஷ்யாவை சேர்ந்த பல்கலைக்கழகம் ஒன்று
முழுமையாக செய்து முடித்து உள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 3 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவது பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி கூறி உள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
பொது முடக்கத்தின்போது சுற்றித்திரிந்த, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அண்ணா நகர் பகுதியை சேர்ந்த முகிலன் (வயது 27) என்ற வாலிபரின் இருசக்கர வாகனத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்ததால் வாலிபர் தீக்குளித்தார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் மாருதி நகரை சேர்ந்த ராஜ்  மகள் தேவி( வயது 20) என்பவர் காதலித்து திருமணமான 5-வது நாளில்  தற்கொலை செய்துகொண்டதன்  காரணம் என்ன என்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சிங்கம்புணரியில் உள்ள ரேசன் கடையில் தரமற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்வதாக அப்பகுதி பெண்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சரக்கு வாகனங்களில் பயணிகளை ஏற்றக்கூடாது என்று கூடலூர் ஆர்.டி.ஓ. ராஜ்குமார் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில்சுக்ரட்டல் ஆசிரமத்தில், கொரோனாவை குணபடுத்தும் மருந்து என மது கொடுத்து சிறுவர்களை ஆபாச படம் பார்க்கவைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சாமியார் பக்தி பூஷண் கோவிந்த் உள்பட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
நேபாளத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டு கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.இதுவரை 60 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 41 பேரைக் காணவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழகத்தில் கொரோனா காரணமாக ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டதால் தேங்கியுள்ள அரசு பணிகளை முடிக்க இனி வாரத்தில் 6 நாட்கள் வேலைநாட்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சுற்றறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ்   பாதிப்பு இன்று வரையில் [+106=]2,617       பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,981 ஆகவும், 625           பேர் வைத்திய கவனிப்பிலும்,   உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை  [+00]=11 ஆகவுள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
யாழ்ப்பாணம் – உரும்பிராய் சந்திக்கு அருகில் (12) இரவு 7.30 மணியளவில் இடம்பெற்ற விபத்தில் குரும்பசிட்டி வசாவிளான் பகுதியைச் சேர்ந்த அனோயன் கஜேந்தினி (27-வயது) என்ற குடும்ப பெண் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வவுனியா – சேமமடுப் பகுதியில் பல மாதங்களாக குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மாட்டு சாணத்தில் இருந்து (12) மதியம் வெளியேறிய விஷவாயு காரணமாக, மூச்சு திணறல் ஏற்பட்ட நிலையில், எஸ்.ரஞ்சித்குமார் (28-வயது) என்ற இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
யாழ்ப்பாணத்தில் வாள்வெட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபடும் குழுக்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கு ஒவ்வாத செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ,பரவலாக ஒட்டப்பட்டுள்ள துண்டுப்பிரசுரங்கள் ஊடாக, என்.ஜி.ரி (N.G.T) என்ற அமைப்பு   எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமான மாலைத்தீவில் சிக்கியிருந்த 185 இலங்கையர்கள் (12) நாடு திரும்பியுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
இலங்கை-கொரோனா பரவல் அச்சுறுத்தலை அடுத்து 13 தொடக்கம் அனைத்து பாடசாலைகளும் ஒரு வாரத்துக்கு மூடப்படுவதாக கல்வி அமைச்சு சற்று முன்னர் அறிவித்துள்ளது. எதிர்வரும் 17ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
யாழ்ப்பாணம் கீரிமலை கோவில் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை குப்பைகளிலிருந்து  கண்டெடுத்த வெடிபொருளை வெடிக்க வைத்த நால்வர்  காயத்துடன், பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
இலங்கையில் கோவிட்19 காரணமாக தனியார் துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய 382,537 தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துவிட்டதாக தொழில்திணைக்களம் நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழகத்தில்  கொரோனா வைரஸ்    பாதிப்பு இன்றுவரையில்  [+4,244=] 1,38,470 பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை [+3,617=] 89,532 ஆகவும், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை [+68]1,966 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழகம் முழுவதும் தளர்வுகள் இல்லா முழு ஊரடங்கு நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டது. சென்னையில் கடைகள் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டது. சாலைகள் வெறிச்சோடின. போலீசாரும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
பாதை அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் கீரை வியாபாரி மீது துப்பாக்கியால் சுட்ட வழக்கில் தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. செந்தில் என்ற இதயவர்மன் கைது செய்யப்பட்டார்
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள காவலர்களில் 5 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
வேலுார், : ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தை உடைத்து, பணம் திருட முயன்ற, மூன்று பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறையின், 'வீடியோ' பாடங்களை, மாணவர்களின் இலவச, 'லேப்டாப்'பில் பதிவு செய்து தர, பள்ளிக் கல்வித் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம், மசினகுடி வனச்சரகம், சிங்காரா வனப்பகுதியில், இறந்து கிடந்த மானின் இறைச்சியை சிலர் சமைத்து உண்டதாக, மூவரை கைது செய்தனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சென்னை : 'அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கும் போது, முக கவசம், கையுறை கட்டாயம் அணிந்திருக்க வேண்டும்' என, ரேஷன் ஊழியர்களை, கூட்டுறவு துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உலகம் முழுவதும் சுமார் 200 நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா வைரசால் இன்று வரையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை [+194,384 =]13,027,889      ஆகவும்,   மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7,575,523 ஆகவும் , ஒருநாளில் பலியானவர்கள் +3,952   ஆக பேர் மொத்தம் 571,076 பலியாகியுள்ளனர்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
ஹாங்காங் மக்கள் 10 ஆயிரம் பேருக்கு நிரந்தர குடியுரிமை வழங்க ஆஸ்திரேலியா அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
சீனாவில் தலைநகர் பீஜிங் உள்பட டாங்க்சன் நகருக்கு அருகே உள்ள பல்வேறு நகரங்களிலும், ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.1 புள்ளி சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. சேத விவரங்கள் குறித்து உடனடி தகவல் இல்லை.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
அமெரிக்க கடற்படையின் போர் விமானத்தை, விர்ஜினி யாவைச் சேர்ந்த மேட்லைன் ஸ்வெகிள் என்ற முதல் கருப்பின பெண் விமானி இயக்க உள்ளார்.
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
உலகில் சிலநாடுகளில்
🌍கொரோன வைரஸினால் இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொகை,
🌎ஒருநாளில் பாதிக்கப்படடவர்கள் தொகை
🌐 இதுவரையில் இறந்தவர்கள் மொத்த தொகை
🌏ஒரு நாளில் இறந்தவர்கள் தொகை
 முறையே……..🌍……………………..+🌎………..... 🌐……........+🌏
அமெரிக்கா- 3,413,995         +58,349   137,782  +380
பிரேஸில்- 1,866,176          +25,364   72,151   +659
இந்தியா- 879,466                   +29,108   23,187   +500
ரஷ்யா- 727,162                     +6,615   11,335   +130
இங்கிலாந்- 289,603           +650          44,819   +21
இத்தாலி- 243,061                   +234        34,954   +9 
ஜெர்மனி- 199,950                    +138           9,134           +00
பிரான்ஸ்- 170,752                     +--              30,004            +--
கனடா- 107,590                       +243          8,783             +10
சுவீடன்- 74,898                            +--              5,52               +00
சிங்கப்பூர்- 45,961                     +178              26             +00
சுவிஸ்- 32,883                       +66         1,968              +00
டென்மார்க்- 12,946                 +00              609               +00
அவுஸ்திரேலியா- 9,796   +243           108         +1 

நோர்வே- 8,981                       +4             252           +00


🔻🔻🔻12.07.2020🔻🔻🔻


ஜனாதிபதியிடம், உயர்தரப் பரீட்சையை எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதத்திற்கு பிற்போடுமாறு மாணவர்கள் விடுத்த கோரிக்கைக்கு இலங்கை-ஜனாதிபதி கோத்தபாய இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் 2ம் அலை என கருதப்படும் கொரோனா நிலைமை காரணமாக அனைத்து அரச பாடசாலைகளும் நாளை (13) முதல் 17ம் திகதி வரை மூடப்படும் என்று இலங்கை-கல்வி அமைச்சு இன்று (12) சற்றுமுன் அறிவித்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கிளிநொச்சி புளியம்பொக்கனை பகுதியில் , தர்மபுரம் மற்றும் விசுவமடு பகுதியைச் சேர்ந்த இருவர்  கூரிய ஆயுதங்களுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
வேயங்கொட - குடல்ஒலுவ பகுதியில் தாய் ஓட்டிச் சென்ற முச்சக்கரவண்டி ஒன்று, வாய்க்காலில் கவிழ்ந்ததில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒன்றரை வயது, ஒன்பது வயது பிள்ளைகள் இருவரும் தாயும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இந்தியாவில் இருந்து கடல் வழியாக சட்டத்திற்குப் புறம்பான முறையில் படகில் யாழ்ப்பாணத்தில் குடியமர முற்பட்ட முற்பட்ட பருத்தித்துறை  மற்றும் முல்லைத்தீவை சேர்ந்த இருவர் உட்பட 4 பேர்  கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
போலி நாணயத்தாள்கள் 57 உடன் பெண் ஒருவர் உட்பட இருவர் இலங்கை-குருவிட்ட பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கணவர் அபிஷேக் பச்சனை தொடர்ந்து அவரது மனைவியும் பாலிவுட் நடிகையுமாக ஐஸ்வர்யா ராய்க்கும் அவர்களது மகள் ஆரத்யா பச்சனுக்கும் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நடிகர் பொன்னம்பலத்திற்கு, கமலை தொடர்ந்து, ரஜினிகாந்தும்  உதவி உள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொல்கத்தாவில் சுப்ராஜித் என்ற 12-ம் வகுப்பு மாணவன் இளம் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அழைத்துச் சென்றபோது , 3 மருத்துவ மனைகளும் இடமின்றி மறுத்த நிலையில் மரணமானான்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொரோனா பாதிப்பு குறித்து சீன அரசுக்கு முன்னரே தெரியும் என அமெரிக்காவில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள ஹாங் காங் பெண் விஞ்ஞானி தெரிவித்துள்ளது அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வியாபாரிகளான ஜெயராஜ், அவரது மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் ஊரடங்கை மீறி கடை திறந்து வைத்ததாக கூறி போலீசார் அழைத்து சென்று தாக்கினார்கள். பின்னர் கோவில்பட்டி ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்ட 2 பேரும் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த தொடர்பாக முழு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ஐநா தெரிவித்துள்ளது.

➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ்   பாதிப்பு இன்று வரையில் [+57=]2,511       பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,980 ஆகவும், 520           பேர் வைத்திய கவனிப்பிலும்,   உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை  [+00]=11 ஆகவுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சாய்ந்தமருது தற்கொலை தாக்குதலில் பலியானதாக கூறப்படும், பயங்கரவாதி ஷஹ்ரான் குழுவை சேர்ந்த சாரா மொஹமட் எனும் மட்டக்களப்பு – தேற்றாத்தீவு பிரதேசத்தை சேர்ந்த புலஸ்தினியின் சிறிய தந்தையான செ.தேவகுமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
வடக்கில் அனைத்து கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலும் தலா மூன்று இராணுவத்தினரை கடமையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கில் ஏதேனும் குற்றச் செயல்  நடந்தால், சம்பந்தப்பட்ட கிராம சேவகர் முதலில் பிரதேசத்தில் உள்ள இராணுவ அலுவலகத்தில் உள்ள அதிகாரிக்கு அறிவிக்க வேண்டும். இதனையடுத்து கிராம சேவகரின் உதவியுடன் அந்த இராணுவ அதிகாரி தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் கம்பஹா மாவட்டத்தில் சனச சங்கத்தில் இருந்து 708 மில்லியன் ரூபாவிற்கு அதிகமான நிதியை மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இருபாலையில் பிரதேச சபை நிதியில் அரச முன்பள்ளி அமைப்பதற்கான வேலைகளை வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை அண்மையில் ஆரம்பித்து வைத்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இறுதி யுத்தத்தின் போது இலங்கையில் இருந்து தப்பிச்சென்ற இருவர், தமிழக அகதி முகாமில் இருந்து இலங்கையை நோக்கி வந்தபோது காங்கேசன்துறை கடற்பரப்பில் வைத்து, இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொழும்பு ஆனந்த கல்லூரியின் அதிபர், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளரின் அரசியல் மேடையில் ஏறியதன் மூலம், தேர்தல் சட்டத்தை மீறியுள்ளதாக அவருக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகத்தில்  கொரோனா வைரஸ்    பாதிப்பு இன்றுவரையில்  [+3,965=] 1,34,226 பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை [+3,591=] 85,915 ஆகவும், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை [+69]1,898 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இந்திய பிரபல நடிகர், ஹிந்தி திரையுலகின் சூப்பர்ஸ்டார் அமிதாப்பச்சனுக்கும் அவரது மகனுக்கும்  இன்று (11) சற்றுமுன் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகம் முழுவதும் இன்று[11] தளர்வு இல்லா முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படுகிறது. இதையொட்டி சென்னையில் உள்ள மார்க்கெட்டுகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
நளினி, முருகன் உள்பட 7 பேரை விடுவிக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதிக்கக்கோரி வழக்கு தொடர்பாக, ஓசூர் போலீசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவிட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொரோனா நோய் பரவலை தடுக்க, அனைவரும் முக கவசம் அணிய வேண்டும் என, மக்களிடம் எடுத்து செல்ல, பிரபல நடிகர்களின் குரலில், பல குரல் வித்தகர்களை வைத்து, அ.தி.மு.க., தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினர், சிறிய விளம்பரங்களை, சமூக வலைதளங்களில், வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
பொது இடத்தில் பாதை அமைக்கும் தகராறில், திருப்போரூர் தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., தரப்பினர், ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் தரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச்சூட்டால், திருப்போரூரில் பதற்றம் நிலவுகிறது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகத்தில், வெட்டி  வேரை சுத்தம் செய்து, உலர வைத்து, சிறிய வலைப்பின்னல் பின்னி பருத்தி துணிகளூடு   வைத்து தைத்து தயாரிக்கப்படும் மாஸ்க் அதனை பயன்படுத்தும்படி சுகாதார துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உலகம் முழுவதும் சுமார் 200 நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா வைரசால் இன்று வரையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை [+214,741=] 12,833,460 ஆகவும்,   மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7,473,907 ஆகவும் , ஒருநாளில் பலியானவர்கள் +4,996 ஆக பேர் மொத்தம் 567,035 பலியாகியுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஹொங்காங்கில் சீனா தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை அமுல்படுத்தியுள்ள நிலையில் ஹொங்காங்கிலிருந்து அவுஸ்திரேலியா வருபவர்களுக்கு நிரந்தர குடியுரிமை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென அவுஸ்திரேலிய பிரதமர் தெரிவித்துள்ளமை  சீனாவை மிகுந்த எரிச்சலைடைய வைத்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொரோனா வைரஸ் நோயாளி ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் இல்லாமல் ரத்த சர்க்கரை அளவு சில நாட்கள் உயர்ந்து காணப்பட்டாலும் அவரது உடல் உள்ளுறுப்புகள் மோசமாக பாதிக்கப்படும், சில சந்தர்ப்பங்களில் உயிரிழக்கும் ஆபத்தும் உண்டு என புதிய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மாஸ்க் அணிந்து ராணுவ மருத்துவ மையத்திற்கு சென்றார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சமூக தொலைதூர படகுகளில் இருந்து மக்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிதக்கும் திரைப்பட தியேட்டர் வரும் 18 ம் தேதி பாரிஸில் உள்ள சீன் நதிக்கு வருகிறது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
''அமெரிக்கா -- சீனா இடையிலான உறவு, மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அந்நாட்டுடன், இரண்டாம் கட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தத்துக்கு வாய்ப்பில்லை,'' என, அமெரிக்க அதிபர், டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில், செனட் எம்.பி., பதவிக்கான தேர்தலில், குடியரசு கட்சி வேட்பாளராக, இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட, தொழிலதிபர், ரிக் மேத்தா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சீனாவில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வெளிநாடுகளிலிருந்து உணவுப் பொருட்கள் இறக்குமதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகிறது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உலகில் சிலநாடுகளில்

🌍கொரோன வைரஸினால் இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொகை,

🌎ஒருநாளில் பாதிக்கப்படடவர்கள் தொகை

🌐 இதுவரையில் இறந்தவர்கள் மொத்த தொகை

🌏ஒரு நாளில் இறந்தவர்கள் தொகை

 முறையே……..🌍……………………..+🌎………..... 🌐……........+🌏

அமெரிக்கா- 3,355,646           +61,719  137,403  +732
பிரேஸில்- 1,840,812            +36,474  71,492   +968
இந்தியா- 850,358                     +27,755  22,687   +543
ரஷ்யா- 720,547                        +6,611  11,205   +188
இங்கிலாந்- 288,953               +820   44,798   +148
இத்தாலி- 242,827                       +188   34,945   +7 
ஜெர்மனி- 199,812                       +224   9,134    +4
பிரான்ஸ்- 170,752                 +--   30,004   +--
கனடா- 107,347                     +221 8,773   +14
சுவீடன்- 74,898                     +--  5,526    +--
நெதலாண்ட்- 50,921          +81  6,137    +1 
சிங்கப்பூர்- 45,783                   +170   26           +00
சுவிஸ்- 32,817                     +127   1,968   +2
டென்மார்க்- 12,946            +00     609   +00
அவுஸ்திரேலியா- 9,553   +194     107    +1

நோர்வே- 8,977                      +3       252     +00


🔻🔻🔻11.07.2020🔻🔻🔻
இலங்கையில், பொது இடங்களில் வேட்பாளர்களை ஊக்குவிக்கும் அல்லது விருப்பு எண்கள் உள்ள எதையேனும் அணிந்தவாறு காணப்படும் நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை கைது செய்யுமாறு பொலிஸாரும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
யாழ்ப்பாணம் பரமேஸ்வரா சந்தியில் மோட்டார் சைக்கிள்- துவிச்சக்கர வண்டி மோதி விபத்துக்குள்ளாகி மயக்கநிலை அடைந்த முதியவரை எடுத்துச் செல்ல நோயாளர் காவு வண்டி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், முதியவர் முச்சக்கரவண்டியில் யாழ் வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டார் என அறியப்படுகிறது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
பிரான்சிலிருந்து பொதியில் வந்த வந்த 20 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான போதைப்பொருள் பண்டாரநாயக்க விமான நிலையத்தில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
பொதுஜன பெரமுன கட்சியின் வன்னி தேர்தல் தொகுதி வேட்பாளர் ஜனக்க நந்தகுமரவின் ஆதரவாளரான, சுந்தர புரத்தைச் சேர்ந்த நித்தியானந்தம் [34] என்ற நபர் நேற்றிரவு கிணற்றில் இருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
திருகோணமலை சேருநுவர பொலிஸ் பிரிவில் வீடு ஒன்றுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, தவறு செய்ய முற்பட்ட மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை ஒருவர் நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
காய்ச்சல் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த, மாரவில பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 24 வயதுடைய இளைஞனின் உயிர் இழப்பினை தொடர்ந்து, புத்தளம் முந்தல் வைத்தியசாலையை  தற்காலிகமாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொழும்பு – அங்குலான, லுனாவயில் முச்சக்கர வண்டியை சோதனையிட அனுமதிக்காத நபர் ஒருவர் பொலிஸாரால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கொழும்பில் புகைப்பட ஊடகவியலாளர் அகில ஜயவர்த்தன அச்சுறுத்தப்பட்டமையினை கண்டித்து கிழக்கு மாகாண ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் மட்டக்களப்பு காந்தி பூங்காவின் முன்னாள் ஊடகவியலாளர்கள் இன்று (11) கண்டன ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவ காரணமாக இருக்கும் கடைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்று கலெக்டர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
பெட்ரோலிய குழாய் பதிக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
அருணாசலபிரதேசத்தில் இருவேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 8 மாத குழந்தை உள்பட 8 பேர் உயிரோடு மண்ணுக்குள் புதைந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் வைரஸ் பரவும் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக 8 ஆயிரம் கைதிகளை விடுதலை செய்ய மாகாண நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இந்தோனேசியாவில் 300 குழந்தைகளை வன்கொடுமை செய்ததாக பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த முதியவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ்   பாதிப்பு இன்று வரையில் [+300=]2,454       பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,980 ஆகவும், 633           பேர் வைத்திய கவனிப்பிலும்,   உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை  [+00]=11 ஆகவுள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இலங்கையின்  பல பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக போலி செய்தி பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பொலிஸார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
யாழ்ப்பாணம் – சங்கானை தேவாலய வீதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவனின் உதவியாளரின் வீட்டில் , நேற்று (10) இரவு கூரிய ஆயுதங்களுடன் சென்ற இனம்தெரியாத குழு ஒன்று வீட்டுக்குள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதுடன் சொத்துக்களையும் அடித்து நொருக்கி சேதமாக்கியுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மாத்தறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்கள் இருவர் கட்சி தாவி ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவுடன் இணைந்து கொண்டுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வரும் நடவடிக்கை எதிர்காலத்தில் மட்டுப்படுத்தப்படும் என இராணுவத் தளபதி ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
இலங்கையில், ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் இருந்து வருகை தந்த 9 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
வடமாகாணத்தில் கடந்த வாரத்தில் மோசமான எலிக் காய்ச்சல் நோயால் 3 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும்இந்த ஆண்டு இதுவரை 92 பேர் எலிக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தொற்று நோய் விஞ்ஞானப் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகத்தில்  கொரோனா வைரஸ்    பாதிப்பு இன்றுவரையில்  [+4,231=] 1,30,261 பேர் ஆகவும், குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை [+4,163=] 82,324 ஆகவும், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை [+64]1,829 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
குடிநீர், சுகாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவைக்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ‘பால் ஹாரீஸ் பெல்லோ’ என்ற கவுரவப் பட்டத்தை அமெரிக்க நிறுவனம் வழங்கியது
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
நாவலர் நெடுஞ்செழியனுக்கு முழு உருவ வெண்கலச் சிலை அமைக்கப்படும் என்றும், அவரது பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்றும் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
தமிழகம் முழுதும், டிராவல்ஸ் நிறுவனங்களில், கார், வேன், டெம்போ வாகனங்களுக்கான நிரந்தர ஓட்டுனர்கள் விடுப்பு எடுக்கும் போது, அழைக்கப்படும் 40 ஆயிரம், 'ஆக்ட்டிங்' டிரைவர்கள் வேலை இழந்து தவிக்கின்றனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சீர்காழி அருகே, விபரம் அறியாத  மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர், மகளின் திருமணத்திற்காக மண்ணில் புதைத்து வைத்த,ரூ.35,000 மதிப்பிலான பழைய, 500 - 1,000 ரூபாய் நோட்டுகளை, மாற்றி தரும்படி, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் சம்பத் 43 எனும் தொழிலாளி ஒருவர்,மருத்துவமனையில் இடமில்லை என்ற காரணத்தினால்,மருத்துவமனையின் முன் உள்ள   பாலத்தின் அடியில் படுத்திருந்து சிகிச்சை பெற்றுவரும் 10 ற்கு மேற்பட் டோருடன் , படுத்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சூரியஒளி மின்சக்தி திட்டத்தை, மத்தியபிரதேச மாநிலம் ரேவா நகரில் 1,500 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில், மோடி தொடங்கி வைத்தார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
மராட்டிய மாநிலம் தானேவில் கொரோனா நோயாளியின் உடலை ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் வேறு குடும்பத்தினருக்கு மாற்றி ஒப்படைத்த சம்பவம் தொடர்பாக, 4 நர்சுகள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உலகம் முழுவதும் சுமார் 200 நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா வைரசால் இன்று வரையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை [+234,575=] 12,614,236 ஆகவும்,   மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7,319,442 ஆகவும் , ஒருநாளில் பலியானவர்கள் +5,357 ஆக பேர் மொத்தம் 561,980 பலியாகியுள்ளனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சீனாவின் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய குய்சோ - 11 ரொக்கெட் விண்ணில் ஏவிய ஒரே நிமிடத்தில் வெடித்து சிதறியுள்ளதாக அந்நாட்டுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
மத்திய ஆசிய நாடான கஜகஸ்தானில் கொரோனாவை விட கொடிய நோய் ஒன்று பரவுவதாக அந்நாட்டில் வாழும் சீன குடிமக்களை சீனா எச்சரித்துள்ளது. பெயரிடப்படாத நுரையீரல் அழற்சி நோயால் இந்த ஆண்டு முதல் 6 மாதங்களில் மாத்திரம் 1,772 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னதாக காணாமல் போயிருந்த தென்கொரியாவின் சியோல் நகர மேயர் பார்க் ஒன் சூன் மலைப்பகுதியில், தற்கொலை செய்த நிலையில் ,சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 2 நிபுணர்கள் சீனாவுக்கு விரைந்துள்ளனர். அவர்கள் கொரோனாவின் தோற்றம் பற்றி அடுத்த 2 நாட்கள் ஆய்வு நடத்துகிறார்கள்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஹாங்காங்கில் கொரோனா பாதிப்பு தற்போது அதிகரித்து வருவதால், கடந்த மாதம் திறக்கப்பட்ட பள்ளிகள் மீண்டும் மூடப்படுவதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
ஆஸ்திரேலியரான இளம்பெண் இமயமலை செல்லும் வழியில் கடத்தப்பட்டு, இரண்டு மாத காலம் சித்திரவதைக்கு உள்ளான சம்பவத்தை அவரே தற்போது புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளார்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
சிங்கப்பூரில் கொரோனா' அச்சுறுத்தலையும் மீறி பார்லிமென்ட் தேர்தல் நேற்று(ஜூலை 10) விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்தது. முககவசம் மற்றும் கையுறைகள் அணிந்தபடி மக்கள் பாதுகாப்பாக ஓட்டளித்தனர்.
➼➼➼➼➼➼➼➼➼➼
உலகில் சிலநாடுகளில்

🌍கொரோன வைரஸினால் இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொகை,

🌎ஒருநாளில் பாதிக்கப்படடவர்கள் தொகை

🌐 இதுவரையில் இறந்தவர்கள் மொத்த தொகை

🌏ஒரு நாளில் இறந்தவர்கள் தொகை

 முறையே……..🌍……………………..+🌎………..... 🌐……........+🌏

அமெரிக்கா- 3,291,286          +71,287  136,645  +823 
பிரேஸில்- 1,804,338            +45,235  70,524   +1,270
இந்தியா- 822,603                      +27,761  22,144   +521
ரஷ்யா- 713,936                        +6,635  11,017   +174
இங்கிலாந்-288,133              +512    44,650   +48
இத்தாலி-242,639                      +276           34,938   +12
ஜெர்மனி-199,588                      +390       9,130   +5 
பிரான்ஸ்-170,752                      +658     30,004   +25
கனடா- 107,126                        +321     8,759    +10
சுவீடன்- 74,898                        +163           5,526            +11
நெதலாண்ட்- 50,840             +42       6,136    +00
சிங்கப்பூர்- 45,614                      +191           26              +00
சுவிஸ்- 32,690                        +104          1,966             +00
டென்மார்க்- 12,946                +30           609              +00
அவுஸ்திரேலியா- 9,359   +300      106              +00

நோர்வே- 8,974                       +9            252               +00                                                         🚩🚩🚩🚩
↶விரிவான செய்திகளுக்கு அழுத்தவும் ↷

⬐ [இலங்கை]வீரகேசரி ⬎
           https://www.virakesari.lk/

⬐ [இந்தியா]வெப்துனியா ⬎ 
      https://tamil.webdunia.com/

⬐ [இலங்கை]தினகரன் ⬎
  https://epaper.thinakaran.lk/Home/FullPage

⬐ [இந்தியா]மாலைமலர்  ⬎
https://www.maalaimalar.com/

⬐ சமூகம் காணொளிச்  செய்திகள்⬎   https://www.youtube.com/channel/UCorkJqjwtQMy3BObeN_kuFw
 samugam corona china
                    tags:-Aishwarya Rajesh Sanchita Shetty     sanmugam sri lanka ibc                Samantha  Oviya          Kalavani     Amy Jackson                 Chandini Tamilarasan                  
                    Srushti Dange               Taapsee Pannu             Hansika Motwani         Janani Iyer Pranitha    Nithya Menen              Shruti Haasan               
                    Rakul Preet Singh         Radhika Apte                Nandita Swetha                                Gayathrie   Varalaxmi Sarathkumar                    Mahima Nambiar        
                    Nazriya Nazim               Sri Divya     Catherine Tresa            Nikki Galrani                 Keerthy Suresh            
Aari             Atharvaa Murali           Arulnithi    Harish Kalyan                Vidharth     Vijay Sethupathi           Ashwin       Sivakarthikeyan                    Sri              
                    Udhayanidhi Stalin      Dinesh        Attakathi    Vijay Antony                 Vikram Prabhu             Gautham Karthik                    Ashok Selvan               
Bobby Simha                 Kathir         Madha Yaanai Koottam                  Naveen Chandra          Bramman   Koottam Kalaiyarasan
                    G. V. Prakash Kumar surya vijay karththik kamalhasan rajanikanth Srikanth suri vavelu
தேடல் துணைகள்: thamizh, tamil, sampanthar, vadakilakku, vadakku, kizhakku, arasu, maiththiri, ranil, muslim, hindu, jesu, pothai, heroyin, val, jaffna, kilinochchi, maddakkalappu, butticola , ponnampalam, malaiyakam thondamaan, tiger, koddiya, ilankai ,ceylon, sinkalese , unp, slfp, suren  ragavan, vigginesvaran,tricomalai , vavuniya, mullaitivu, mannar , puththalam, kandy,achchuvely araly, ariyalai, allarai, allaippiddi, alvay, alaveddy, anailaithivu
aththiyadi,avarankal, anaikkoddai, edaikadu, enuvil, erupalai, elakkanavaththai,elavalai, echchankadu, echchamoddai, evinai, uduppiddi, udivil urumpirai, urelu, eluthumadduval, elalai, oddakappulam, kachchay, kaddudai, kadduvan, kantharmadam, kantharodai, kamparmalai, karanavay, karanthan, karampon, karaveddi, kalvayal, kalviyankadu, kalapumy, kankesanthurai, kks, karainagar, kirimalai, kuppilan, kurunakar, kurumpasiddi, kerudavil, kerpeli, kerudavil, kerpely, kaithadi, kokkuvil, kodikamam, kommanthurai, kollankaladdi, kolumpuththurai, kondavil, koppai koyirkudiyiruppu, sankaththanai, sankanai, sankuveli, sandilippay,sarasalai, savakachchery,singanagar.siththankeny, sinthupuram, sillalai, siruvilan,siruppiddi,sundikkuly, suthumalai,sunnakam, chulipiram, choliyapuram, thachchanthoppu, thanankilappu, thavady,thirunelvely, thunnalai, thellippalai, thevapuram,thaiyiddi, thondaimanaru, tholpuram, nainadivu, nallur, navakkiry, navaly, nagarkovil, nayanmarkkaddu, naranthanai, navanthurai, nilavarai, nirvely, niraviyady, nunavil, nelliyady, pandaththeruppu, pandaththarippu, pannagam, paththameny, pointpirro, paruththithurai, palaly ,pannalai, panippulm, pasaiyur, palavy, puththur
puloly, puliyankudal, punnalaikkadduvan, periyavilan, ponnalai, madduvil, mandaidivu, mandaithivu, maruthanarmadam, mallakam, maravanpulavu, masiyappiddi, mathakal, mavaliththurai, maviddapuram, manippay,mirusuvil, mesalai, mulai, vaddukkoddai, vadamarachchi, vadaliyadaippu, vannarpannai, vayavilan, varany, vallipuram, valveddiththurai, varuththalaipilan, viyaparimulai,velanai thevu, punkuduthevu,