நட்பு [-காலையடி,அகிலன்-]


நம்பிக்கை தருவது நட்பு
நட்பு உண்டெனின்
 வீழ்ந்து போவதில்லையே!
கடின சூழ்நிலை என்றாலும்
 தன் நலம் கருதாது
தன் நம்பிக்கை
 பலம் சேர்த்துடுவது நட்பே!
கவலைகள் நோகடிக்கும்போது 
கண்ணீரை துடைத்துவிட்டு 
உறுதி தருவது நட்பு !
உடலின் ஆரோக்கியத்துக்கு 
உடல் பயிற்சி -அது போலவே 
தன் நிலை மறந்து 
சிரித்து மகிழ நட்பு 
 நல்ல நட்பு அமைந்திடின்
 உணர்வுகளை சொல்ல
 வார்த்தை தேவையில்ல
நட்பில் இருக்கும் உறவு 
தாழ்வு மனப்பாங்கு இன்றி 
ஒளிவு மறைவின்றி 
பேசிவிடும் தவறுகளை கண்டு 
 கோவம் வந்தாலும் மறையும்
 மீண்டும் ஒன்று பட்டு 
உலகத்தை அசை போட்டு 
கருத்துக்களை வளர்த்து 
 இருக்கும் நட்பு.

-காலையடி,அகிலன்-

நிரம்பி வழிகிறது சொர்க்க உலகம்! நரக உலகம் மூடப்படுமா???
ஆயிரம், ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உலகில் தோன்றிய மதங்கள் எல்லாம்  பல வழிகாட்டிகளையும், இறை நாமங்களையும் வேறு படுத்திக் காட்டியிருந்தாலும், ஒரு விடயத்தில் மட்டும் ஒத்துப்போய் இருக்கின்றன. அதுதான் சொர்க்கம் என்பதும் நரகம் என்பதும்.

மனிதர்கள் இறந்ததும் அவரவர் செய்த நல்ல, கெட்ட   விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் துல்லியமான கணக்கில் வைத்து, அதை அலசி ஆராய்ந்து, மதிப்பிட்டு, இறைவனால் நல்லவர்கள் சொர்க்க உலகத்திற்கும், கெட்டவர்கள்  நரக உலகத்திற்கும் அனுப்பப்படுவார்கள் என்று இவர்கள் அடித்துக் கூறுகின்றார்கள். சொர்க்க உலகத்தில் உயர்த்தரமான சௌகரிய வாழ்க்கை கிட்டும் என்றும், நரக உலகத்தில் கொடூரமான சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்றும் பறை சாற்றிக்கொள்வார்கள்.

ஆனால், ஒவ்வொரு சமயமும் தன் சமயம் சார்ந்தவர்களை நரகம் செல்ல விடாது சொர்க்கம் மட்டுமே சென்றடைவதற்கான வழிவகைகளையும் கூறிவைத்துள்ளது. இதனால், இறந்தபின்னர் அனைவருமே சொர்க்க உலகம் சென்றுவிட, நரக உலகம் ஆட்களின்றித்  தேடுவாரற்று இருக்கப்போகின்றது! அதுதான் என் கவலை!

இந்து சமயத்தினர், தாம் பழைய பிறப்புகளில் செய்த கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப, திரும்பத் திரும்பப் பிறவி எடுத்து, ஆன்மா சுத்தமானதும் மோட்ஷம் அடைவார்கள். (இடையில் நரகத்தில் தண்டனை கொடுத்தபின்னர் திரும்பப் பிறப்பர் எனவும் சிலர் கூறுவர்; இது இரட்டைத் தண்டனை என்பதால் அப்படி இல்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம்).

மோட்ஷம் அடைவதற்காக இந்துக்கள் மேலும் பூசைகள், வழிபாடுகள், அபிஷேகக்ங்களும் செய்து கொள்ளுவர். இறந்தபின்னரும் மோட்ஷ அரிச்சனைகள், பஜனைகள் என்று செய்வார்கள். அடிக்கடி கடவுள் என்று கூறிக்கொள்ளும் பல மனிதர்களின் படங்களை ஆளுக்காள் அனுப்பி ஆன்ம சுத்தி செய்துகொள்ளுவார்கள்.

ஆகவே இந்துக்கள் எல்லோருமே சொர்க்கம் மட்டும்தான் செல்வார்கள்! நரகத்துக்கு அல்ல!

கிறீஸ்தவர்கள், இயேசுவைச் சிலுவையில் அறைந்து கொன்றதை, 'தம்முடைய மாசற்ற, குற்றமற்ற இரத்தத்தை சிந்தி, அதை தேவனிடத்தில் சமர்ப்பித்து, நம்முடைய பாவங்களைப் போக்கி, நம்மை கழுவி, சுத்திகரித்து, பிதாவினுடைய சமுகத்திற்கே வரும்படியாக, அவரோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாக வாசலைத் திறந்துவிட்டார்' என்று சொல்லிக்கொள்வார்கள். மேலும், தொடர்ந்து பாவங்கள் செய்தாலும் போதகரிடம் 'பாவ மன்னிப்பு' பெற்று சுத்திகரித்துக் கொள்ளுவார்கள்.

அத்தோடு.வாரம் தவறாது, நேரம் தப்பாது தேவாலயம் ஒழுங்காகச் சென்றும் தேவனிடம் விண்ணப்பத்தை வைத்து நினைப்பூட்டல் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். 

ஆகவே கிறீஸ்தவர்கள் எல்லோருமே சொர்க்கம் மட்டும்தான் செல்வார்கள்! நரகத்துக்கு அல்ல!

முஸ்லிம்களோ சொல்லவே வேண்டாம்! முஸ்லிமாகப் பிறந்தாலே எல்லோருக்கும் சொர்க்கம்தான். அவர்களுடைய இறைவனை வணங்காதவர்களுக்கு மட்டும்தான் நரக உலகம் என்று ஒன்றை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். 

அத்தோடு, மதம் பரப்புவதற்காகப் போராடி உயிர் துறக்கும் முஸ்லிம்களுக்கோ ஆயிரக்கணக்கான கன்னிப்பெண்கள், பையன்கள், உயர் ரக குடிவகைகள் என்று  இன்னும் அதி சொகுசு உயர் மட்ட சிறப்பு  சொர்க்கமும் உள்ளது.

இதை அடைவதற்காக, தினசரி பலதடவை விடாத தொழுகை, ஒழுங்கான மசூதி விஜயம், நீண்ட நாள் நோன்பு, எந்நேரமும் இறை நாமம் உச்சரிப்பது, மதம் பரப்புவதற்காகப் போராடி உயிர் கொடுப்பது என்று பலவிதமாகச் செயல்படுகின்றார்கள்.

ஆகவே முஸ்லிம்கள்  எல்லோருமே சொர்க்கம் மட்டும்தான் செல்வார்கள்! நரகத்துக்கு அல்ல!

யூத மதத்தினர் சொல்லிக்கொள்வதோ வேறு மாதிரி! தாம்தான் 'கடவுளினால் மனிதர்களினுள் சிறப்பாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படட பிரஜைகள்' என்று கூறி, தாங்கள் மற்ற சாதாரண மக்களிலும் பார்க்க மேலானவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள்.

இவர்களும் ஒழுங்காகத் தவறாது தேவாலயம் சென்று தமது கடவுளோடு உள்ள பிணைப்பை உறுதி செய்துகொண்டே இருப்பர்.

ஆகவே யூதர்கள் எல்லோருமே சொர்க்கம் மட்டும்தான் செல்வார்கள்! நரகத்துக்கு அல்ல!

பௌத்தர்கள் நிலைப்பாடு சற்று வேறுபட்டிருக்கினது. ஆசைகள், வெறுப்புகள், கோபங்களை அடக்குபவர் ஒரு ஒளி பெற்று 'நிர்வாண' நிலையை அடையலாம். இந்த நிலைதான் சொர்க்கம்  என்றும் அன்றேல் நரகம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அப்படி அடையாதோர் திரும்பவும் பிறந்து கொண்டே இருக்கவேண்டி வரும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

பௌத்தர்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு மூலை முடுக்கெல்லாம் புத்த கோவில்களைக் கட்டி வணங்கியபடி  அலைகின்றார்கள் ..

ஆகவே பௌத்தர்கள்  எல்லோருமே சொர்க்கம் மட்டும்தான் செல்வார்கள்! நரகத்துக்கு அல்ல!

இப்படியாக, உலகில் மரணிக்கும் எல்லோருமே சொர்க்கம்தான் செல்கிறார்கள்; நரகம் செல்லும் ஆட்கள் இல்லாமல் போய்விட்ட்து.

இதனால், எவ்வளவோ செலவு செய்து நரகத்தில் நிர்மாணிக்கப் பட்டிருக்கும்  சித்திரவதைக் கூடங்கள், கொதிக்கும் எண்ணெய்க் கிடாரங்கள், நெருப்புச் சூளைகள், தீச்சுவாலைகள், கத்திகள், கோடாலிகள், குண்டாந்தடிகள், தூக்கு மரங்கள், சுழரும் சக்கரங்கள், கூரிய அம்புகள், அமுக்கும் தட்டுக்கள், இழுக்கும் சங்கிலிகள், நெருக்கும் பாறைகள், குத்தும் ஊசிகள் என்று எல்லாமே உபயோகிக்கப்படாது துருப்பிடித்து பழுதாகிக் கொண்டல்லவா போகும்! 

அத்தோடு அங்கு வேலையில் இருக்கும் அடியாள்கள், சூப்பர்வைசர்கள், மானேஜர்கள் எல்லோரும் வேலையே இல்லாமல் இருப்பார்களே!

இக்காரணங்களினால், நரக உலகம் விரைவில் மூடப்படுவது மிகவும் உறுதி ஆகிவிட்ட்து.

அங்கு என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை இனி யாராவது போனால் ஒரு ஸ்கைப் மூலமாகவோ, வாட்ஸாப் மூலமாகவோ இங்குள்ள யாருக்காவது ஒரு வீடியோ செய்தி அனுப்ப மாட்டார்களா?

நான் (நரகத்துக்குத்தான்) போவேன்; போனதும் நிச்சயம் அனுப்பி வைப்பேன்!
                            செல்வதுரை,சந்திரகாசன்.

அவன் ஒரு மெல்லும் கோந்து[சுவிங்கம்-chewing gum]


அவன்.என்னுடைய நண்பன்.வழமையாக என்னிடம் வருபவன்.அன்றுமட்டும்  அவன் தன்  வருகையினை கைத்தொலை பேசியில் கூறிய விதம் எனக்கு சற்று சந்தேகத்தினையே கொடுத்தது .
வந்தவன் கைமேல் தன் முகத்தினை புதைத்து விக்கி,விக்கி ஒரு குழந்தை போல் அழ ஆரம்பித்தான்.
எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை.
''கருணா, டே மச்சான் என்னடா? சொல்லடா! ஏண்டா இப்பிடி அழுகிறாய்? சொன்னா தானே எனக்கு தெரியும்.உனக்கும் பாரம் குறையும்.''
அழுகையினை நிறுத்தமுடியாத நிலையிலும் அடித்தொண்டையால் பேச ஆரம்பித்தான் கருணா '' அவள் என்னை வெளியில விட்டுவிடடாள் மச்சான்.''
ஆச்சரியத்துடன் அவனை பார்த்த நானும் 'ஏண்டா இவ்வளவு நாளும் நல்லாத் தானே இருந்தனீங்கள்.''
''போடா!என்னுடைய மனுசியோட பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது எண்டு அவளின்ர விருப்பத்துக்கு மாறா நான் ஒருநாளும் சிந்திச்சதே இல்லையடா ஆனால் அவள் !''என்றுவிட்டு மீதியினை கூற முடியாது மீண்டும் அழ ஆரம்பித்துவிடடான் கருணா.
அவன் தோளினை தடவியவாறே பொறுடா மச்சான். அழாதையடா. என்னடா நீ சின்னப்ப பிள்ளையள் போல! என்றே அவனை சமாதானப்படுத்துவதில் போதும் என்றாகிவிட்டது.
கருணா சிறுவயதிலிருந்தே என்னுடைய பாடசாலை நண்பன். கல்வியிலும்,பண்பினிலும் சிறந்து விளங்கியவன்.  தன்னால் அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது என எண்ணி விட்டுக்கொடுத்து வாழ்பவன்.அதனால் அவனுக்கும் நண்பர்களுக்கு மிடையில் இடையில் என்றுமே பிரச்சனைகள் எழுந்ததில்லை. அப்பிடித்தானே அவன் குடும்பத்திலும் வாழ்ந்தான்.  அவனுக்கும் வாழ்வில் பிரச்சனை என அறியும் போது எனக்கு கவலையாகவே இருந்தது.
கனடாவில்கோவில் திருவிழாக்கள், கலைவிழாக்கள்  திரைப்படங்கள்உலகப் பயணங்கள் என அவளின் ஆசைப்படி குடும்பமாக சென்று அனுபவித்த கருணா குடும்பத்தினை பற்றி என் நண்பர்களுடன் கூறி வியந்திருக்கிறேன்.
அப்படி வாழ்ந்தவர்களுக்கிடையில் பிரிவு வரும் வகையில்  எப்படி? என்னால் நம்ப முடியவில்லை.

''35 வரியமா வாழ்ந்திட்டியல் தானே! பிள்ளைகளும் படித்து நல்ல நிலைக்கு வந்திட்டினம். இப்ப என்னடா  உங்களுக்கை பிரச்சனை.?''
கருணா அனுங்கியபடியே ''அதை எப்பியிடா வெளியில சொல்லுறது!''
''அவள் தானே வெளியில உன்னை விட்டுவிட்டாள்.இனி ஏனடா ஒழிக்க வேணும்.''எரிச்சலுடன்  நான் கேட்டுக் கொண்டேன்.
'' என்னால அவளுக்கு எனி பிரயோசனமில்லையாம்''என்றே முனகிக்கொண்டான் கருணா.
எனக்குப் புரியவில்லை.
''என்னடா சொல்லுறாய்? வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாதிக்கிறாய் தானே. வீடும் ஓகே .தேவையான இடங்களுக்கும் அவளைக் கூட்டிப் போறாய் தானே.என்ன பிரயோசனத்தைப் பற்றிச் சொல்லுறாய்?''
''எனக்கு வயசு போயிடுச்சு.இனி அவளின்ரை படுக்கைக்கு நான் இயலாதவனாகி விட்டேனாம்.அதுதான் இப்ப கனநாளாய் எங்களுக்கிடையிலை  சச்சரவு.  கடைசியில இப்பிடிப் பண்ணியிற்றாள்.''
''அப்போ இவ்வளவு காலமும்  உன்னை வச்சு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுப் போட்டு சுவை போனதும் சுவிங்கத்தை துப்புவதுபோல உன்னைத் துப்பியிற்றாள் . வெறி பிடிச்ச  நாய்.''
எனக்கு வந்த கோவத்தில் சற்று சத்தமாகவே கத்தினேன்.
''நீ ஏன்  மச்சான் ஆத்திரப்படுறாய்? எல்லாம் என்ரை தலைவிதி.''
''மச்சான், விதியெண்டு  சொல்லி உன்னை நீ அழிச்சுக்கொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை. நீ ஆம்பிளை.நீ ஏன்  கவலைப்படவேணும். நடந்ததை விடு. நடக்கப்போறதை சந்தோசத்தோட ஏற்றுக்கொள்.  உன்ரை அருமை கெதியிலை  அவளுக்கு விளங்கும்.அப்ப  பார்ப்பம்.இப்ப வா சாப்பிடுவம்.''
உணவை முடித்துக்கொண்டு அவனின் தனிமையில்  அவன் உறங்கப் போகும்  அறையினை அவனுக்கு காட்டி அவனது தனிமைப்பயணத்தை ஆரம்பித்து வைத்தேன்.
நாட்டில்வாழ்ந்த காலத்தில் ஆண்களால் பாதிக்கப்படும் பெண்களை கண்டு நான் கவலைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் நாடு விட்டு நாடு வந்தபின் இப்படியும் சில குடும்பங்களில் நடைபெறுவதை அறியும் போது உலகம் எவ்வளவு தூரம் மனசாட்சியினை தொலைத்துக்கொண்டு தம் வாழ்க்கையினையும் தொலைத்துக்கொண்டு அலைகிறது என எண்ணியவாறே படுக்கையில் சாய்ந்தேன்.

-செல்லத்துரை,மனுவேந்தன்
''


Is It Possible to Fall in Love With Someone You Have Only Met Online?

Image may contain: 1 person, text
A person cannot fall in love with someone he or she has never met in person. You can chat for hours, days, even months or years online, and that includes Face timing. You can really, really, really get to know someone, and the potential for real love can certainly be present. In other words, online chatting is a very real way to connect and decide if there are possibilities for the two of you. But, the bottom line is, an online relationship just isn’t the real thing. Until the two of you get your bodies into the same room oe alone for a certain amount of time,meet and speak directly ,you won’t know if you love each other.

Some might disagree with me, but here is the question I have. How can two people be in love if they have never touched each other? I’m not talking about sex, I’m referring to simply feeling the other’s skin. How about smell? There is a certain warmth and smell to someone that comes from being close, burying your nose in her neck, the smell of her hair, the smell of her skin. Can’t get that via Face  time.

How can two people be in love when their lips have never touched? Isn’t a kiss oftentimes the magic that helps you realize you’ve found true love? (or maybe this kiss makes you realize the opposite-that you aren’t in love.) And, can you really say you’re in love with a person whose hand you have never held or whose breath you have never breathed in?

Also, falling in love means spending a significant amount of time with someone, not pre-scheduling Face time meetings where you can look your best and get into the perfect mental state to talk. Being in love means experiencing the vulnerability of him or her seeing you at your worst, both physically-meaning the times you have bedhead or when you have a terrible cold, and mentally, if you just lost your job or heard a family member was ill.

Despite the fact that online chats or Face timing can include meaningful conversations, both can put you in situations where you are well prepared. True love exists when you are the opposite of prepared, when you are a mess, when you have a fit, or when you cry uncontrollably.

Think about it. When someone sends you a text, you have as long as you need or want to respond. Therefore, there is no authenticity or spontaneity in the conversation. In Face timing, you can set up the lighting and background, and make yourself look as attractive as you’d like. If a person is self-conscious about his/her body, they can hide it. If he has a receding hairline, he can wear a baseball cap. If she has a scar, she can easily hide it. Can’t do that in person.On a real date, both people have the luxury of looking at EVERYTHING. Hands, toes (if she’s wearing sandals), legs, arms, hair, smile, teeth, and most importantly (to me) eyes.

How can someone fall in love without looking into the other’s eyes? I think it’s impossible.

Image result for online datingAlso, in person dating allows the people to eventually see where and how the other lives, from the neighborhood to the smell of the inside of his/her home to the person’s bed. There are a million little things that make us fall in love, and most of those aren’t present during an online situation.

In closing, there is nothing wrong with online dating, in fact it’s a great way to start a relationship. But no way is it possible to fall in love until you spend some real time in the other’s arms.And that just can’t happen online.

In ancient thamizh tradition, falls into two large divisions, kalavu("stolen love"/pre-marital love relations ) and karpu("chaste love"/married life). ‘Kalavu’ signifies the clandestine direct meeting of lovers before marriage. ‘Karpu’ is love in the context of married life.In kalavu, the love is instantaneous,usually, a man and a woman fall in love at the very first sight or In other words, a guy and gal meet each others,fall in love and make love. After making love only they decide to marry. Unlike the traditional (surely not Dravidian tradition!) arranged marriage, Kalavu is concept of love first , love making next and finally marriage.

For example,In Vamiki Ramayana,Rama sees Sita and falls in love with her,To Sita too,love happened the moment she saw this young man.Their two hearts met -The essential meeting had already happened-The freshness,the virginity of the meeting of these hearts would not happen in Online !.Tamil poet Kampan too demonstrated this concept of love and chastity between Raman and SIthai in his kamba ramayanam,where, He portrays the intense passion with sheer eye contact as:514. When that Sita who was more prettier than  any one’s concept of beauty,

Was standing there,  her eyes and that of Rama dragged each other,

And each of  their eyes wanted to steal the   other and eat  it,

And due to this  both their consciousness     became  one single one,

And he saw her   and she   also saw him.

"எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி 
கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி, ஒன்றை ஒன்று 
உண்ணவும், நிலைபெது உணர்வும் ஒன்றிட 
அண்ணலும் நோக்கினான், அவளும் நோக்கினாள்."[514]

516.Since   their sights which drank each other  ,
Tied each other  and was dragging  each other’s hearts,
That Rama with a strong bow  and Sita with sword  like eyes.
Pierced each others heart    and stayed there.
"பருகிய நோக்கு எனும் பாசத்தால் பிணித்து 
ஒருவரை ஒருவர்தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால்
வரி சிலை அண்ணலும் வாள்கண் நங்கையும் 
இருவரும் மாறிப் புக்கு, இதயம் எய்தினார்."[516]

When their eyes met, and caught as though they eat one another,their feelings too merge into the oneness or  there was fusion between their feelings (நிலைபெது உணர்வும் ஒன்றிட). As if to reemphasize the point, he added that because their minds fused with each other, there was mutual exchange of their hearts (உள்ளம் ஈர்த்தலால் மாறிப்புக்கு இதயம் எய்தினர்).Do you think, Will it happen in online??

"Beautiful-winged bee
whose life is passed in search of honey
don't speak to me of desire
but tell me what you really saw:

Could even the flowers that you know
be as full of fragrance
as the hair of the woman
with the even set of teeth and the peacock nature,
to whom long affection binds me?""கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறைத் தும்பி
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயிலியல்
செறியெயிற் றரிவை கூந்தலின்
நறியவும் உளவோ நீயறியும் பூவே."
[Tamil poem:குறுந்தொகை/ Kurunthogai 2] 

Here,Talaivan(Hero) meets Talaivi(heroine) accidentally by chance, usually while hunting or fishing , or while travelling in the mountains or along the sea shore. Talaivan sees Talaivai and vice versa, the beauty of Talaivi makes Talaivan feel whether she is a human being or a goddess(ananku). Then our Talaivan looks for signs like whether her feet is on the ground, whether she perspires, whether she casts a shadow, whether bees hum around her hair, whether her garland withers. If any one of these happens he confirms that Talaivi is human. Their eyes meet ( the famous line of Kamban:‘Annalum nookinar avalum nookinaal’) and they fall in love at once( kandathum kadal !) Would you think,Will it happen in online??

"It would be nice
if someone does not mind
that long distance,
and can walk swiftly without delay,
to go and give him the good word,

that the wound father got
catching a powerful shark has
healed and he has gone back
to the blue-colored, vast ocean,
mother has gone to the salt
pans to barter salt for white rice,

and that it would be easy for
my man of the cold, wide shore to
come and see me.  This is my message!""சேயாறு சென்று துனை பரி அசாவாது
உசாவுநர்ப் பெறினே நன்று மற்றில்ல
வயச் சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும்
நீல் நிறப் பெருங்கடல் புக்கனன் யாயும்
உப்பை மாறி வெண்ணெல் தரீஇய
உப்பு விளை கழனிச் சென்றனள் அதனால்
பனி இரும் பரப்பில் சேர்ப்பற்கு
இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே"
[குறுந்தொகை/Kurunthokai 269]

My father went to sea to fish after healing his by shark attack. My mother went to salt field to come with salt to exchange it for paddy. This is the proper time to get enjoy.The lady converses with her friend-maid while her lover is waiting in reachable distance.[2nd century B.C. poem of Kalladanaar,Kurunthogai 269 ] .This is possible in online, to pass the message,But more quickly than it happened in 2200 BC,So that they can meet before parents return!,Otherwise,My sincere advice to meet personally,meet alone,spend some time, before take any decision and accept love!! 

[Kandiah .Thillaivinayakalingam]           [nextweek-in Tamil]

Scientific Contributions[or glories] of Ancient Tamils"/Part:11:

"Science Behind the Ancient Tamil's Traditions & Customs":

Thiruvathira: Thiruvathira Festival - Learn About Festivals in Kerala 
Bathing:We find that in olden days people took bath in rivers, mountain pools, waterfalls and the seas. This habit is in vogue even to day. Pulanadal or river bath is described as a significant act in all Tamil Classics. The Tamil proverb " Even if it be the humble gruel to consume, have it after a bath." Summarise the significance attached to the daily bathing.Bathing is an integral part of daily routine in every tamil's life.The practice of regular oil bath, men taking on Wednesdays and Saturdays and women folk on Tuesdays and Fridays has been in vogue In Tamilaham from ancient period. Its origins are unknown. Yet its significance can be understood by the advice of Avvaiyar's statement that one should is regular in Saturday's oil baths. (Athi-16.)  ஆத்தி சூடி 16:சனிநீ ராடு.That a bath keeps us healthy through personal hygiene is a well known fact. But there are other aspects as well that are not well known. Polygraphic studies proved that water enhances electro-magnetic activity. In the context of this finding, the practices like washing hands and feet before entering temples and taking bath everyday, worshipping with wet clothes and offering prayer standing in the middle of water chest-deep in rivers and tanks etc., seem to be more scientific than a mere act of cleanliness. Human body is centre of electric currents and impulses. A continuous process of generation and consumption of electric energy takes place in the human body.   More energy is generated in our body whenever we are excited and battle various emotions as well as indulge in intense physical activity.However, at night when we retire until the next morning this generation and consumption level of power drops drastically. This is the reason why we feel so lethargic on waking up in the morning.We are neither active physically non mentally.Washing our face immediately clears the cobwebs of drowsiness.A bath certainly freshens up completely and puts us in our best shape.This happens due to the fact that water consumes the electricity in our body.This is known as Electro-magnetic activity.Therefore, taking bath has more to do with such scientific reasoning than merely cleanliness.There’s an old Malayalam saying that emphasizes that if you see someone taking bath immediately after having had a meal, you should kick that person. Though this is an old saying, it is based on scientific backing that if a person is immediately taking bath after a meal, the digestion process gets slowed down by a great deal as cold water activates certain chemicals in the body that rushes the blood to the skin to keep it warm and the digestion process takes a backseat.So, it was always advised by our ancestors to take food after having a bath.Bath will increase blood flow to the hands, feet and body that causes the amount of blood around the stomach will continue to decrease.This will weaken the digestive system in our stomach.
South Indian meals 
START ALWAYS WITH SPICY FOOD AND END YOUR MEAL WITH SWEETS:
If you have ever eaten a traditional meal in weddings or festivals, you will know that the staple dal, vegetables,rice and pickles are served in the beginning and sweets are served at the end. Our ancestors stressed upon the fact that every meal should start with spicy foods and end with something sweet. But did you ever wonder why do we not eat the sweet first and then move on to other things spicy? It is not for nothing that our ancestors emphasised on the fact that we should end our meals with something sweet and it has a scientific reasoning to back it up.You know that when we eat spicy foods, the body secretes digestive juices and acids which enhance the digestive process  goes on smoothly and efficiently.On the other hand sweets contain are full of carbohydrates which lead to sluggish digestion or  pulls down the digestive process. At the same time, the intake of sugar enhances the absorption of amino acid tryptophan. Tryptophan is associated with the increase in the levels of serotonin a neurotransmitter which is linked to the feelings of well-being. That is the feeling we need to experience at the end of a full meal. This is the rationale behind the tradition that you should start every meal with something spicy and end it with sweets.
Inline image

CONSUMPTION OF JAGGERY IN DIET AND IN SWEETS:
jaggery is essentially unrefined sugar which is obtained from raw, concentrated sugar cane juice. It is prepared by boiling sugar cane juice till it solidifies and then put into blocks.According to nutritionist , ‘Jaggery is the closest substitute to white sugar and is healthy too. It can be used exactly like sugar as you get in powder, solid and liquid form and  Not only this better than white sugar which only adds empty calories to your body, it also has a number of health benefits. It is an excellent remedy for respiratory diseases. The benefits of jaggery includes its ability to cleanse the body and act as a digestive agent. Jaggery also is full of minerals. Jaggery effectively cleans respiratory tracts, lungs, food pipe, stomach, and intestines. It pulls out dust and unwanted particles from the body. It also helps in giving relief from constipation.In India, it is recommended to take a small amount of jaggery after having had a heavy meal. Jaggery facilitates the digestion process. Jaggery activates digestive enzymes and speeds up digestion. Unlike sugar, jaggery is very rich in minerals, especially iron with traces of other minerals. While most of the iron in it comes through processing in iron vessels, the other minerals come right from the sugar cane juice, since this juice does not undergo refining or bleaching of any kind. So, jaggery is a very good source of minerals for the body,

[Kandiah Thillaivinayagalingam]                             PART 12 WILL BE NEXT WEEK ...     

நோயை த்தேடி..[கனடாவிலிருந்து ஒரு கடிதம்.....]


அன்புள்ள அப்புவுக்கு,வணக்கம்.                                   13-04-2013
 நான் நலமுடையேன்.உங்கள் சுகங்களையும் கடிதம் மூலம் அறிந்து மகிழ்ச்சி.
அப்பு, அவுஸ்திரேலிய பயணம் பற்றி உங்கள் கடிதத்தில் கேட்டிருந்தீர்கள்.அவ்வனுபவங்களை உங்களுக்கு அறியத்தருவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
அண்ணர் குடும்பத்தின் அழைப்பினை ஏற்று அங்கு சென்று இறங்கியதிலிருந்து நான் கண்ட காட்சிகள் எனக்கு ஆச்சரியத்தினையே அளித்தது.சொந்த நாட்டில் கூட தற்காலத்தில் சந்திக்கமுடியாத தமிழ் நண்பர்கள் அன்போடு உறவாடும் விதமும்,அவர்களின் வரவேற்பும் என் நெஞ்சைத் தொட்டன.சிட்னிவாழ் தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கிய சிட்னி முருகன்  ஆலயம் அவகளினது நட்பின் ஆழத்தினை பறைசாற்றி எழுந்து நிற்கிறது.
இயற்கைக் காட்சிகளாக அழகிய கடற்கரைகளும், புராணக் கதைகளை மையமாகக்கொண்டு பேசப்படும் பாறைகளாக்கப்பட்ட மூன்று சகோதரிகளும்,அம்மலைக்குன்றுகளிடையேயான கேபிள்கார் பயணமும்,சிட்னி கோபுரத்தின் உள்வெளிகண்கவர் காட்சிகளும், அந்நாட்டின் பிரமிக்கத்தக்க முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாராளுமன்றமும், அவுஸ்திரேலியாவின் சிறப்பு அம்சங்களில் குறிப்பிடக்கூடிய சிலவாகும்.
அங்கு 17 நாட்கள் கூட்டிய அனுபவங்களினை இரைமீட்டியவண்ணம், சென்றமாத இறுதியில் என்னை அரவணைத்த நாட்டினை பனிமழையின்  வரவேற்புடன்    மீண்டும் முத்தமிட்டேன்.
அப்பு,சேனாதி அம்மானின் மகள் சுவாதி ஏன் இன்னும் மாறாமல் இருக்கிறாள்? அவனின் தமையன் அருண் இங்கு என்னுடன் கவலைப்பட்டான்.அருண் இங்கு படும் கஷ்டம் எழுத்தில் வடிக்கமுடியாதது.அவன் தன் குடும்பசுமைகளுக்கு மத்தியிலும் தங்கை சுவாதியை கவனிக்கத் தவறியதில்லை.தன்  பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் வாங்கிக் கொடுக்காத கொம்பியுற்றர் வரைக்கும் உவள் கேட்பவைஎல்லாம் இல்லை என்று கூறாது வாங்கிக்கொடுத்திருக்கிறான்.  அருண் உதவியினால் ஊரில் இவளுடைய  மனுஷன் காரில் வேலைக்கு போகிறான்.இங்கு அருண் பாவம் இன்றும் கடும் குளிரிலும் பஸ்ஸில் தான் தனது இரண்டாவது வேலைக்கும் போகிறான். ஆனால் அன்றும் இன்றும் சுவாதி போதாது போதாது என்றே பஞ்சம் கொட்டுகிறாள். இன்னும் மேலாக,ஊருக்கு இங்கிருந்து போவோரிடம் அண்ணை வந்தா பிச்சை போடுவார் என்று வாய் கூசாமல் சொல்லியிருக்கிறாள். இது உதவிசெய்கின்ற யாருக்கும் வேதனையையே கொடுக்கும்.ஒருவர் தருகின்ற அன்பளிப்பு ஒரு சதமாயினும் அதனை நாம் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ளவேணும்.அதுதான் மனிதத்தன்மை.  அது தருபவருக்கும் சந்தோஸத்தினைக் கொடுப்பதுடன்,இன்னும் தர உற்சாகம் கொடுக்கும்.இப்படி திருப்தியில்லாமல் பேச ஆரம்பித்தால்.உதவிசெய்ய யாரும் முன்வரமாட்டார் உறவுகளும் விலக ஆரம்பித்துவிடுவினம்..

அப்பு,வெளிநாடு வந்ததலிருந்து என்னைப்போன்ற வயதிற்கதிகமானோரில் பெரும்பாலானோர் கொலஸ்ரோல்,நீரிழிவு போன்ற நோய்களும்,உடல்பருமன்,நிறை அதிகரிப்பால் வரும் மூட்டு நோக்களும்  கொண்டு அவஸ்தைப்படுகின்றனர்.இதற்குக் காரணம் வேலை,வீடு,சாப்பாடு,நித்திரை என்ற சங்கிலி வாழ்க்கை என்றே கூறவேண்டும்.
    ஊரில் வளர்ந்த காலத்தில் பலமைல்கள் நடந்திருப்போம். மிதிவண்டியில் ஓடித் திரிந்திருப்போம். அதனால் மேற்படி நோய்கள் வயதானோரை சீக்கிரத்தில் அணுகவில்லை.இன்று இங்குள்ள உறை குளிருக்குப் பயந்தும்,நேரப்பற்றாக்குறை காரணமாகவும் காரினையே பயன்படுத்துகின்றோம். இவ் வாழ்க்கையிலும் பார்க்க  ஊரில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று எண்ணி இருந்த எனக்கு உங்கள் செய்தி அதிர்ச்சியினைக் கொடுக்கிறது.
ஊரில் பாடசாலை செல்லும் இளையோர் முதல் வேலை செல்லும் பெரியோர்வரை தற்போது ஸ்கூட்டர் லிருந்து ஓட்டோ போன்ற மோட்டார் வாகானங்க்களையே பாவிப்பதாக எழுதியிருந்தீர்கள்.மேற்படி நோய்கள் உங்கும் இலகுவாக பற்றிக்கொள்ள இடம் கொடுத்துவிட்டார்கள் என நம்புகிறேன்
அப்பு உங்கள் தேவைகளையும் சுகத்தினையும் அறியத் தாருங்கள்.
வேறு விசேடமில்லை
இப்படிக்கு
உங்கள்
அன்பின் மைந்தன் 
செ .. வேந்தன்.