ஒளிர்வு:49 -தமிழ் இணைய இதழ் :கார்த்திகை,2014-எமது கருத்து

தீபம் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் கார்த்திகை வணக்கம்.
நாடிவரும் வாசகர் அனைவருக்கும் நன்றிகளுடன்  அனைவர் வாழ்விலும் குதூகலம் கூடி க்கலந்திட தீபம் வாழ்த்துக்களை கூறுவதுடன் எமது இன்றைய கருத்துக்கு வருகிறோம்.
தமிழர்கள் பண்பாட்டிலும் நாகரீகத்திலும் வீரத்திலும்  மேலோங்கி வளர்ந்தவர்கள், வாழ்ந்தவர்கள் என்று எழுதும் இடமெல்லாம் பெருமையாகப் பழைமைகளை பறை போட்டுக்கொள்ளும் நாம் பண்பாடாகவும்,நாகரீகமாகவும் நடந்து கொள்ளாவிடத்து அப்பெருமைகளைக் கூறி என்னபயன்? எதிர் காலம் எம்மைப்பற்றி பெருமையாகப் பேச எதனைச் சாதித்துள்ளோம்.ஒருவர் சிரமப்பட்டு கொண்டுவரும் ஆக்கத்தினை  அவரது அனுமதியின்றி எடுக்கும்பொழுது அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதானது உங்களுக்கும் பெருமையாகிறது.அவருக்கும் ஊக்கத்தினை அளிக்கிறது.எனவே தவறுகளை மறப்போம்.பெருமை கொள்ள வாழ்வோம்.


/
.

Origins of Tamils?[Where are Tamil people from?] PART :40

[Compiled by: Kandiah Thillaivinayagalingam]
Because of agriculture,the human population rouse hugely.Because people stopped moving around in bands of hunter-gatherers and settled down to look after crops and animals.Also the arrival of farming meant the emergence of the Home & home land.Hence initially,they developed villages,then towns,then civilizations.Without farming-no class divisions,no surplus to elevate kings & priests ,no armies,no french revolution,no moon landing.But it also produced an immense political changes,as hierarchies grew from the sweat and success of farmers,same farmers also become slaves to full time leaders such as king & priests on the name of god & religion . Being slaves of the gods was not easy.The sumerians had to work hard to keep their gods happy.How could they know what would please the gods?Only the priests could tell them .The priests interpreted the will or Message of the gods.They tried to learn what had pleased the gods in the past  and what had made them angry.Because of this special knowledge the priests became very powerful and important people in society.The sumerians did what priests told them,because they believed that by obeying them they were obeying the gods.So the priests were able to make the sumerians work long and hard.It is a hard life.Early sumerian farmers had to cut down trees, irrigating fields,hand-ploughing with branches & harvesting with slate and stone. sickles . These with compound of fear of the crop being eaten  by animals,shows that these early sumerian farmers had in general worse health and lived shorter lives than their hunter-gatherer predecessors.For example,the height of the agricultural revolution,five thousand years ago,men lived on average to thirty three years.The priests told them when to plant and when to harvest.They told them when to dig canals and when to build earth walls.They also decided when the people should make war and when to make peace.Sumerian priests had once worked the fields alongside others, but now they were separated from commoners. A corporation run by
priests became the greatest landowners among the Sumerians. The priests hired the poor to work their land and claimed that land was really owned by the gods. Priests had become skilled as scribes, and in some cities they sat with the city's council of elders.However Priests also played a very important role in building the first civilization.

For Sumerians, religion wasn’t just a matter of church on Sunday or temple on Friday. They worshipped every day, all day. Their gods controlled every move they made, Sumerians believed that their role in the universe was to serve the gods who were neither good nor evil. They were simply powerful and required constant appeasement. To this end the ancient Sumerians devoted much of their time to ensuring their favor with the gods with worship, prayer, and sacrifice . Sacrificial offerings of food and animals were routine.The gifts were taken to the temple (called a ziggurat) and given to the priests. It was believed that the priests could speak to the gods and offer them the gifts from the people. Idols, amulets and charms were also important. The high gods, however, were believed to have more important things to do than to attend to the common man's every day prayers, and so personal gods were devised as intermediaries between man and the high gods. The personal gods listened to the prayers and relayed them to the high gods.

Due to the emergence of the Home & home land, each sumerian city also
had its own special gods,other than the prime or chief gods of nature.They believed that this one special god owned the city,the land and the people.The priests of the city ruled in place of this god. To honour this god the priests made the people build a temple.It was the largest and most important building in a sumerian city.It rose above the city like a hill.This temple was known as a Ziggarat. Because the mesopotamian world was a muddy,watery,sun-backed flat land,It is not surprising that its most characteristic major buildings would be Ziggarat,raised pyramid-platforms where god could be worshipped .All around the world people have associated gods with height and in this land of no mountains the only way to reach up was to build. Other than  their patron god,also had small shrines dedicated to other gods. The ziggurats housed workshops for craftsmen as well as temples for worship.There were artisans who sculpted, cut gems, fullers who stomped on woven wools to soften cloth, and metal workers who crafted weapons as well as artistic creations..Some ziggurats were as high as 70 feet.The sumerians believed that the god lived on the top of the Ziggarat.. Daily sacrifices were made consisting of animals and foods, such as wine, beer, milk, and meats. Additionally special occasions called for spectacular festivities that would sometimes last for days. Special feasts took place on the day of the new moon, on the 7th, 15th, and last day of the month. However, the most important day by far was the New Year.Three times a day the priests brought food & drink to the god.Only the priests were allowed to enter the room where the god lived.The head of the temple was called the "sanga". The "sanga" was responsible for ensuring the temple's finances, buildings, and day-to-day activities were all in good order. The "en" was the spiritual leader of the temple. The "en" could be a man or woman depending upon the deity. Under the "en" were various priest classes, such as the guda, mah, gala, nindingir, and ishib. The roles of all of these classes is not known, though the "ishib" was in charge of libations, and the "gala" was a poet or singer.

Ordinary Sumerians believed that the gods controlled the past and the future, that the gods had revealed to them the skills that they possessed, including writing, and that the gods had provided them with all they needed to know. They had no vision of their civilization having developed by their own efforts. They had no vision of technological or social progress.Sumerian priests altered the stories that they told, creating a new twist to old tales – without acknowledging this as a human induced change or wondering why they had failed to get it right the first time. New ideas were simply revelations from the gods.

We also learned from sangam literature that the popular god of Tamil living in mountain & people worshipped him with offerings to cure their  distresses.Two such poem- Ainkurunuru 243 & Akananuru 22- are given below:

“If you make offerings
to the god of the mountains
where pepper vines grow,
she will be cured of her affliction,”
the ignorant diviner says to you.
Mother, you trust everything he says.
Her eyes that look like fresh flowers
are drenched in distress."[Ainkurunuru 243]

"He’s from the country where gods live
in tall mountains and forests abound
with huge waterfalls...............................
A pavilion is well erected,
a spear is garlanded, and
our big house reverberates with loud
music.  Offerings with beautiful red millet
mixed with [goat’s]blood are given to invite
Murukan ......................................."[Akananuru 22]

Note:Also we find from Akananuru 242 that the blood which is mixed with red millet is goat’s blood:Akananuru 242;"...before a young goat’s life is offered, I must go and see my lover...."
PART:41 WILL FOLLow NEXT WEEK..

விந்தையான விடயங்கள்-08


மனிதன் அறிவுக்கு எட்டியவரை கெட்டுப்போகாத ஒரே உணவு தேன் மட்டுமே. எகிப்திய ஃபரோஸ் கல்லறைகளில் கிடைத்த தேனை  சாப்பிட்டு பார்த்து இதை  ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளார்கள்.

1880 ல் தாய்லாந்து நாட்டின் ராணி தண்ணீரில் மூழ்கிகொண்டிருந்த போது பாதுகாவலளர்கள் பார்த்துக்கொண்டே நின்றார்களே தவிர யாரும் காப்பாற்றவில்லையாம்ஏனெனில் ராணியை அவர்கள் தொடுவது தடுக்கபட்டிருந்ததாம்.

பண்டைய ரோமர்கள் கி.மு. 25 ஆம் ஆண்டுகளில் கண்டுபிடித்த் நீருக்கடியில் பயன்படுத்தப்படும் கான்கிரீட் கலவையின் அடிப்படை ஃபார்முலாதான்  இன்றும் நீருக்கடியில்  பயன்படுத்தப்படும்  கான்கிரீட் கலவை உருவாக்கப்படுகிறது


ராம் பகதூர் பொம்ஜன், என்கிற ஒரு இளம் புத்த துறவிஒரு மரப்பொந்தில் உணவு அல்லது தண்ணீர் இல்லாமல் 10 மாதங்கள் தவம் இருந்த்தாக நம்பப்படுகிறது. இந்த நம்பமுடியாத கூற்றை பரிசோதிக்க, டிஸ்கவரி சேனல்நாட்கள் நேரடியாக பகல் மற்றும் இரவு முழுவதும்  படமாக்கப்பட்டது. அதில் அவர் அந்த நான்கு நாட்களில் எவ்வித அசைவும் இன்றியும் வேறு எவ்விதமான தொடர்பும் இல்லாதது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

வித்தியாசமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சொல்லிவைப்பாடல்காணொளி

எம்மவர் ஆக்கமான இந்தச்சொல்லிசைப்பாடல் ஒரு வித்தியாசமாக இதன் ஒளிப்பதிவு முழுமையாக பின்காட்சிகளைவைத்து அதன் உருவாக்கம் மிக அழகுற அமைத்தது மட்டுமல்ல இந்தப்பாடல் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த இசை கதைசொல்லும் விதம் அணைத்தும் பார்த்து ரசிக்கக்குகூடிய முறையில் விறுவிறுப்பாக உள்ளது.
அத்தோடு இது இன்னும் தொடராதா …? ஏன் வேளைக்கு முடிந்துவிட்டது என்று என்னும் அளவுக்கு இதன் ஆக்கம் உள்ளது நான் சொல்வதில்பார்க்க நீங்களே பாருங்கள் புரியும்.

ஆண்கள் இளமையுடன் இருப்பதற்கான ரகசியம்

ஆண்களில் சிலரை பார்த்தால், வயது 50 அல்லது 60 ஐ தாண்டி னாலும், என்றும் மார்க்கண்டேய னாகவே தோற்றமளிப்பர். . இந்த மார்க்கண்டேய தோற்றத்தை தக்க வைத்துக்கொள்வது ஒன்றும் பெரி ய கம்ப சூத்திரமோ அல்லது பிரம்ம வித்தையோ அல்ல….! மாறாக கொஞ்சம் மெனக்கிட்டால் வயது ஏறிக்கொண்டு போனாலும், குறை ந்த வயது தோற்றத்துடன் நீண்ட காலம் இருக்க முடியும்.
நமது வயதை முதலில் வெளிப்படு த்துவது சருமம் தான், அதனை ஒழுங்காக, சீராக பராமரித்தாலே நமது ஆயுட்காலமும் நீடித்து இருக்கும். அப்படி என்றும் இளமையு டன் இருக்க இதோ சில டிப்ஸ். . . ! .
நாம் அதிகமாக சூரிய வெளிச் சத்தில் பயணிப்பதாலும், எண் ணெய் அதிகமுள்ள உணவுக ளை உட்கொள்வதாலும், மாசுள் ள காற்றை சுவாசிப்பதாலும் நமது சருமத்தில் முதுமை தோற் றம் தெரிகிறது. இதனை தடுக்க, சிறந்த முதுமை தடுப்பு (ஆன்டி ஏஜிங்) தயாரிப்புகளை பயன்படு த்தவது நல்லது. மேலும் அதிக மான தண்ணீர் பருகுதல் சரும த்தை பாதுகாக்கும்.
பெண்களின் சருமத்தை காட்டிலும் ஆண்களின் சருமம் 20 விழுக் காடு கூடுதல் கடினத்தன் மையுடன் இருக்கும். ஆயி னும் வயது கூடும்போது கொல்லாஜன் எனும் புரதம் குறைவதால் சருமத்தில் சுருக்கம் ஏற்படுகிறது. உடல் கூறுவியலின்படி பெண்க ளை காட்டி லும் ஆண்களின் முதிர்ச்சி சில காலத்திற்கு பிறகு தான் தோன்றும், ஆனால் ஒரு சில பழக்கவழக்கங்களினால் ஆண்களுக்கு இயல் பான வயதை காட்டிலும் முதுமையான தோற்றம் காணப்படுகிறது.
தொடர்ந்து ஷேவிங் செய்வதன் கார ணமாக முகத்தில் முதிர்ச்சி தோன் றும், அதனால் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய ஷேவிங் கிரீமை பயன் படுத்துவது நல்லது. மேலும் ஷேவிங் செய்யும் போது முடிகள் வளர்ந்திருக்கும் திசையில் ஷேவ் செய்து, வெதுவெது ப்பான தண் ணிரால் முகத்தை கழுவ வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் முக ம் வாடாமல் புத்துணர்ச்சியுடன் தோ ன்றும்.
ஆண்கள் என்றும் இளமையுடன் இரு க்க தொடர்ந்த உடற்பயிற்சியும் பழங்கள், காய்கறிகள், பருப்பு வகை கள், உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் இறைச்சிகள் மற்றும் மீன் போன்ற ஆரோக்கிய உணவுகளை உட் கொள்ள வேண்டும். உடல் திசுக்க ளை புதுப்பிக்கும் திறனுடைய ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் குணம் நிறைந்த பேக் செய்யப்பட்ட உணவு களை உட்கொள்வதால், முகம் சுருக்கம் இல்லாமலும் மென்மையாக வும் காணப்படும்.
மேலும் பசலை கீரை, அவுரி நெல்லிகள், கேரட், தக்காளி, பச்சை தேநீர் போன்றவற்றை யும் சேர்த்துகொள்வது மிக வும் நல்லது.
சருமத்தை இளமையுடன் வைத்திருக்க மது மற்றும் புகைப் பிடித்தலை தவிர்க்கவும்.
சிகரெட்டுகளில் உள்ள நிக்கோட் டின் உடலின் இரத்த ஓட்டத்தை குறைப்பதால் சருமத்திற்கு தேவை யான சத்துகள் சென்று அடைவதில்லை, ஆகையால் சுருக்கங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தூக்கம் கெடுவதால் உடல்நிலை பெரி தும் பாதிக்கப்படும் என்பதை அநேகமா னோர் அறிவதில்லை. இரவில் குறைந் தது 6-7 மணி நேர ஆழ்ந்த உறக்கம் அவசியம் என்பதும் இதைத் தொடர்ந்து கடை பிடித்து வந்தால் மனதில் புத்து ணர்ச்சி மட்டுமின்றி, உடல் ஆரோக்கி யத்திலும் குறிப்பாக சருமத்திலும் பொலிவு ஏற்படும்.
இது தவிர, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், உடலுறவு பழக்க வழக்கத்திற்கும் நெருங் கிய தொடர்பு இருப்பதால், அதுகுறித்த விழிப்புணர் வை கண்டிப்பாக பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இவையெல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஆண் கள் தனது கவலைகளை மறந்து மகிழ்ச்சி யுடன் இருந்தாலே, முகத்தில் பொலிவும் இளமை யும் கூடிக்கொண்டே போகும். . . !

பட்டைய கிளப்பணும் பாண்டியா- விமர்சனம்

விஜய் என்ற சுறாவை மேய்த்துவிட்டு ஒரேயடியாக நெத்திலிக்கு இறங்கியிருக்கிற எஸ்.பி.ராஜ்குமாரின் படம்! ‘சுறா பெரிசா, நெத்திலி பெரிசா?’ என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டு கிர்ர்ர்ர்...ராக தேவையில்லை.
நெத்தியடியாக இருக்கிறது இந்த நெத்திலி! படம் முடிந்து வெளியே வருவதற்குள் முப்பத்திரண்டு பற்களில் மூன்றுக்காவது ‘சுளுக்கு’ நிச்சயம்! உபயம்... சூரி அண்டு கோவை சரளா. வெறும் துணுக்கு தோரணமாக இல்லாமல், படத்தில் செங்கல் சிமென்ட் ஜல்லி கலவையுடன் செமத்தியான ஒரு ஸ்டோரியும் இருப்பது கூடுதல் போனஸ்.

பழனி டூ பாப்பம்பட்டிக்கு போகிற பஸ் ரூட்! அதில் பயணிக்கும் நர்ஸ் ஒருத்தியை லவ் பண்ணுகிறார் டிரைவரான ஹீரோ. அவளோ முறுக்கிக் கொண்டு திரிய, விடாமல் துரத்துகிறது பஸ். ‘காரணத்தை சொல்லு. கம்முன்னு போயிடுறேன் என்று டிரைவர் கேட்க ‘எனக்கு உன்னை புடிக்கல’ என்கிறாள் முகத்திற்கு நேரே. அதற்கப்புறம்தான் தெரிகிறது, அவள் ஏன் காதலை வெறுக்கிறாள் என்று. அவளை கவலைப்பட வைத்த அந்த முடிச்சை அவிழ்த்து இறுதியில் மூன்று முடிச்சை போடுகிறார் ஹீரோ. சுபம்!

அந்த டிரைவர் விதார்த். அவர் காதலிக்கும் நர்ஸ் மணிஷா யாதவ். ‘இப்ப பாரேன்... பஸ்சை நிறுத்திட்டு ஏதோ ரிப்பேர் ஆன மாதிரி நடிப்பானுங்க. இப்ப பாரேன்... அவனுக்கும் கண்டக்டருக்கும் சண்டை வரும். இப்ப பாரேன்...’ என்று பஸ்சில் நடக்கும் அடுத்தடுத்த சம்பவங்களை ஒரு கேரக்டர் சொல்லிக் கொண்டேயிருக்க, அட ஆமாண்ணே. என்று வியக்கும் போதுதான், ஹீரோயினும் அவள் தோழியும் ஓடி வந்து பஸ் ஏறுகிறார்கள். ‘போலாம் ரைட்’. இப்படி வில்லேஜ் பஸ்சில் வின்ட்டேஜ் கலக்கும் நகைச்சுவைகளை அள்ளி அள்ளி தெளிக்கிறார் எஸ்.பி.ராஜ்குமார். மனுஷன் ஏற்கனவே வடிவேலுவுக்கு ‘டிராக்’ எழுதியவராம். புரிஞ்சுருச்சு புரிஞ்சுருச்சு! ஒரு ஜோக் அடங்கி சிரித்து முடிப்பதற்குள் அடுத்ததை அவிழ்த்துவிடுகிறார். தியேட்டரே கந்தர்கோலமாகிறது.

அதிலும் கண்டக்டர் சூரி, பஸ்சில் வரும் ஒரு குடும்ப குத்துவிளக்கிடம் போன் நம்பர் வாங்கி தொலைபேச, ‘நீங்க எந்த...?’ என்று ஆரம்பித்து ‘அன்னைக்கு போலீஸ் ரைட் வந்தப்ப விட்டுட்டு ஓடினியே அவனா? இவனா?’ என்று கேள்வியாய் கேட்கிறது அது. நாலைந்து செல்போன் சகிதம் அது தொழில் செய்கிற லட்சணம் தெரிய.... சூரி முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே? இவர் ஒருபக்கம் என்றால், விதார்த், சூரி அண்ணன் தம்பிகளின் அருமை அம்மா கோவை சரளா! எல்லா படத்திலும் ஒரே ஸ்லாங்கில் அவர் பேசினாலும், சிரிக்காமலிருக்க முடிகிறதா என்ன? புரட்டி புரட்டி எடுக்கிறார் கோவை சரளா. அதிலும், தன் கணவன் இளவரசுக்காக பெத்த பசங்களிடமே சரக்கு டம்ளரை நீட்டுகிற ஒரு காட்சி போதும். (ஆமாம்... படம் முழுக்க டாஸ்மாக்கோட பிராண்ட் அம்பாசிடர் மாதிரி எல்லா பேரும் குடிக்கிறாங்களே... ஏன் டைரக்டரே?)

மணிஷாவுக்கு வீட்டில் கண் தெரியாத அக்கா. அப்பாவும் மர்கயா. வீட்டை எழுதிக் கொடுக்க சொல்லி ரவுடிகள் மிரட்டல். இவ்வளவு சோகத்தையும் வைத்துக் கொண்டு அவர் ஏன் லவ் பண்ண வேண்டும்? அதானே... நியாயம்தானே? என்றெல்லாம் நம்மை நினைக்க விடுகிறார்கள். சரி... ஆனால் அவரது லோ-ஹிப் ஸாரியும், லோ கட் பிளவுசும், ‘ஐ ஆம் சாரி ’ சொல்ல வைக்கிறதே டைரக்டர்? இருந்தாலும் பாவம் போல ஒரு முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இதுபோன்ற லாஜிக்குகளை அடித்து உடைக்கிறார் மணிஷா.

இந்த படம் விதார்த்தின் மார்க்கெட்டில் ஒரு குளூக்கோஸ் பாட்டிலை ஒரே மூச்சில் ஏற்றுவது உறுதி உறுதி...

படத்தில் மற்றுமொரு நல்ல டிரைவரை காண்பிக்கும் போதே புரிந்து விடுகிறது, மணிஷாவின் அக்காவுக்கு இவர்தான் மாப்பிள்ளை என்று. அப்புறமும் நீட்டி முழக்க வேண்டியிருக்கிறது. என்னதான் செய்வார் டைரக்டரும்? மணிஷாவின் அக்காவாக நடித்திருக்கிறார் ஒரு சில படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்த ஸ்வேதா. (நான்தான் பாலா படத்தில் விவேக்குக்கு ஜோடியாக வருவாரே, அவரேதான்) ஆனால் இந்த படத்தால் தம்படி பிரயோஜனம் இல்லை அவருக்கு! இந்த கேரக்டரை ஒரு துணை நடிகை செய்துவிட்டு போய்விடலாம் ஈஸியாக.

பொதுவாகவே முத்துக்காளையை பார்த்தால், எரிச்சல் பொத்துக் கொண்டு வரும். அவரையே ரசிக்க வைத்திருக்கிறார் இயக்குனர் எஸ்.பி.ராஜ்குமார். ஐ யம் க்ரிஷ் என்று கூறிக் கொண்டு கையில் ஒற்றை ரோசாவுடன் அவர் வருகிற காட்சி, நமக்கே சொரேர் என்றால் மணிஷாவுக்கு? உட்கார்ந்த இடத்திலேயே ஒரு நாள் கால்ஷீட்டுக்கு மாரடித்திருக்கிறார் டி.பி.கஜேந்திரன். ‘குழந்தைகளின் சூப்பர் ஸ்டார்’  என்ற அடைமொழியுடன் டைட்டிலில் வரும் இமான் அண்ணாச்சி, நிஜமாகவே இந்த ஒரு படத்தில்தான் சிரிக்க வைத்திருக்கிறாரப்பா....!

இசைக்கு மார்க் போடலாமா? ஒளிப்பதிவுக்கு போடலாமா? என்றால், முன்னால் வந்து மாலையை ஏற்றுக் கொள்கிறார் ஒளிப்பதிவாளர் மூவேந்தர். இசை...? தம்பி. இன்னும் கொஞ்சம் மீஜிக்கை தரவா படிச்சுட்டு அப்புறம் வாங்க!

கொடுத்த பணத்துக்கு கோக்கும் பாப்கார்னும் போதும் என்று நினைப்பவர்கள் வேறு தியேட்டருக்கு போங்க. நல்லா சிரிச்சுட்டு நாலு இருமலோட திரும்பணும் என்று நினைப்பவர்கள் மட்டும் பட்டய கௌப்பலாம்.... தைரியமா போங்க!

தமிழரின் பகுத்தறிவு(tamil nativity in world seince)Origins of Tamils?[Where are Tamil people from?]-PART :39

[Compiled by: Kandiah Thillaivinayagalingam]
The creation of the world has been one of the fundamental questions that the humans have been seeking an answer for, since time immemorial. Various spiritual, theological, philosophical, and scientific explanations have been put forth till date, in attempts to unravel the mystery of the world's creation.The first written tales of creation were recorded by the Sumerians and It tells who & how created the world?
A goddess.  "Nammu", the mother of all things, Goddess of the Primordial Sea, created the heavens and earth from her own body/giving birth to "An", the Sky God, and "Ki", the Earth Goddess.  No husband or male god is attested in connection with Namma/Nammu, thus leading to the belief that "the first cosmic production is asexual".In later tradition, namely in "Enuma Elish", "Tiamat" takes over the role of "Namma" as primeval ocean.
The reading and spelling of Namma's name has been subject to some research.According to the ancient Sumerian texts, the Sumerian god, "An/Anu", the “supreme Lord of the Sky”, the currently reigning titular head of the Sumerian Family Tree, had two sons. They were "Enki/Ea", Lord of the Earth and Waters (whose mother was Antu/ Antum/Nammu], and "Enlil/Ilu", Lord of the Air and Lord of the Command (whose mother was Ki).Further,According to legends, heaven and earth were once inseparable until Enlil was born; Enlil cleaved heaven and earth in two. "An" carried away heaven. "Ki", in company with Enlil, took the earth.In other words,"An" and "Ki" produced within or between them Enlil, air, and as the air began to stir in the darkness within the mountain, it separated sky and earth.Also Samuel Noah Kramer identifies "Ki" with the Sumerian mother goddess Ninhursag and claims that they were originally the same figure. Then to see better, Enlil begot the moon-god Nanna, who in turn begot the sun-god Utu, presumably to make the light brighter. By this time the world had come into being, for the sky (An) by expansion of air (Enlil) had reached a great height, and the earth (Ki) had made a solid floor below, with sun and moon to bring light.Enki was born, along with his sister Ereshkigal, when Anu's tears—shed for for his separated sister-lover Ki (earth)—met the salt waters of the primeval sea goddess Nammu.Hence Enki was the son of the god An & of the goddess Nammu (Kramer 1979: 28-29, 43)[ Antu/Antum/ Nammu],a concubine or another consort of Anu's was his mother?]Enki was the keeper of the holy powers called Me, the gifts of civilized living.
For as long as they could remember the male gods had always worked for a living.They had not minded this at first.But when the female gods were created,the male gods had to work harder to keep them happy.Then the gods had a great deal of trouble making enough bread to eat and enough clothes to wear.They become very angry at having to work so hard.Gods should have servants who would take care of their every need.So they took some clay from the river bank and started to roll it in their hands.They shaped the clay until a head,a body,arms and legs appeared and then they gave the clay life.Thus were people made from the river mud and given life by the gods.Now it was the job of the people to give food,clothing and shelter to the gods.The gods were set free from ever having to work again.


In contrast to the above sumerian creation story,this is surprised to note that,the sangam literature,Tholkapiyam was never mention that World & life were created by god as most of the other religion said,But It clerely mentioned  that they were evolved from five basic elements such as  earth [land],fire,water,,air[wind] & space[sky] .Thus, when all of them mixed each others ,World evolved gradually.Then,when all of them move within a said  limit ,Life on Earth evolved .Some what similar to present day evolution theory.


"நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்-(Tolkapiyam/marapiyal 1589)

Also the Ancient Poetry (anthology)- Paripadal” of the Sangam period reveals to us the Creation Story,which is also some what similar to present day evolution theory.

"In the sky, the first element ether, formless,
appeared with sound in the sky with primal seed.
After many eons the second element, air, that moves
all elements, appeared.  That was followed by the
third element, red fire,that appeared out of the air.
That was followed by water
in the form of snow and cold rain.  Then came the
earth"[Paripadal2:5-12]PART:40 WILL FOLLOW in next week.

வி.என்.மதியழகனின் நூல் ''வாழ்வும் வரலாறும்'' வெளியீட்டு விழா


நூல் வெளியீட்டு விழா 
நடிகமணி வி.வி.வைரமுத்து அவர்களின் அவர்களின்
-வாழ்வும் வரலாறும் - 
காலம்:6/12/2015
நேரம் :பி.ப.2.00
இடம்:Scarborough Civic Centre
Scarborough
150 Borough Dr,
Toronto, ON
Tel:வி.என்.மதி அழகன் - 416 748 9071
அனைத்து தமிழ்க்கலை ஆர்வலர்களும் வரவேற்கப்படுகின்றனர்.விந்தையான விடயங்கள் -07

ஓசி ஆகக் கிடைத்தால்.... [o.c.s.]
இலவசமாக எதையேனும் பெறுவதை  என்னஓசியா என்று கேலியாக கேட்பது தமிழர்  வழக்கம். இச்சொல் எப்படி நடைமுறைக்கு வந்தது ? என்பது சுவாரசியமான விஷயம்.
ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை ஆண்ட காலத்தில் அவர்களின் அரசுத்துறையை O.C.S. (The UK’s Office for Civil Societ y, part of the government’s Cabinet Office ) என்று குறிப்பிடுவார்கள். எனவே அரசாங்கம் தொடர்பான தபால்களில் ஸ்டாம்ப் ஒட்டப்படாமல்  on O.C.S. service  (இதையே On Company Service என்றும் கூறுவதுண்டு.) என்ற முத்திரை குத்தப்பட்டு இருக்கும். அப்படி வரும் தபால்களை தபால் இலாகா ஊழியர்கள்  o c s  என்று குறிப்பிடுவார்கள் அது காலப்போக்கில் மருவி  OC ஆகிவிட்டிருந்தது. அதே சொல் தபால் துறையை தாண்டி பொது வழக்கத்திலும் பயண்படுத்தபட்டு இன்று நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சொல்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது.

x – ray
யார் ? என்ன? என்று தெரியாதவற்றைஎக்ஸ்என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம். ’எக்ஸ்ரேவுக்கு அப்பெயர் எப்படி வந்தது ?
எக்சு-கதிர்கள் என அழைக்கப்படும் இராண்ஜன் கதிர்கள் (Roentgen rays) 1895 நவம்பர் 8 ஆம் நாள் ஊர்சுபெர்க் பல்கலைகழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்த வில்லெம் இராண்ஜன், குறூக்சு குழாயுடன் வளியில் மின்னிறக்கம் நிகழ்வதை ஆய்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது தற்செயலாக, அருகில் இருந்த பேரியம் பிளாட்டினோ சையனைட் பூச்சுடைய ஒரு அட்டை ஒளிர்வதைக் கண்ணுற்றார். மின்னிறக்கம் நிகழும்போது ஒளிர்வதும் இல்லாத போது ஒளிராமலும் இருக்கக் கண்டார். இதற்கு குழாயின் சுவர்களிலிருந்து வெளிப்படும் புதிரான ஒருவகை கதிர்களே காரணம் எனக் கருதினார். இக்கதிர்களை அவர் எக்சு-கதிர்கள் என அழைத்தார்.

( டிரான்ஸிஸ்டர்) ரேடியோ

ரேடியோக்கள் எனப்படும் வானொலிப்பெட்டிகள் தொடக்கத்தில் வால்வுகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டன. அவை அளவில் பெரியனவாகவும், அதிக மின்சக்தி தேவைப்பட்டதாலும் அவை கையடக்கமாக வெளியில் எடுத்துச்செல்லும் வகையில் தயாரிக்க இயலவில்லை. மின்னனுவியலில் மாபெரும் புரட்சிக்கு வித்திட்ட டிரான்ஸிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகுதான் கைக்கு அடக்கமான சிறிய வானொலிப்பெட்டிகள் புழக்கத்திற்கு வந்தன.  டிரான்ஸிஸடர்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட வானொலிப்பெட்டிகள் டிரான்ஸிஸ்டர் ரேடியோக்கள் எனப்பட்டன. அவை காலபோக்கில் டிரான்ஸிஸ்டர் என்று மட்டும் அழைக்கப்பட்டு டிரான்ஸிஸடர் என்றால் சிறிய அளவுள்ள வானொலிப்பெட்டிகளின் பெயரேட்ரான்ஸிஸ்டர்கள்என்றாகிவிட்டது !.
நன்றி:விஞ்ஞானக்கல்வி