வாழ்வியல் சிந்தனைகள் - பகுதி:04

 

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

-ஆ. அந்தோணிசாமி

(கட்டுரையாளர்,

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

அரசு கலைக்கல்லூரி,

சேலம் – 07)

கல்வி

     கல்வியின் மகத்துவத்தை உணா்ந்தவர்களே சான்றோர்கள். கல்வி கற்க வேண்டுமெனில் ஆசிரியா்க்கு உரிய மரியாதைசெலுத்தி கற்ற வேண்டும். ஆசிரியா்களைக் காப்பதும் மாணவா்களின் இன்றைய கடமையாகக் கூறப்படுகிறது. கல்வியானது தாயின் மனதையும் மாற்றும் ஆற்றல் பெற்றது. சாதி வேறுபாட்டைக் கூட மாற்றவல்ல சக்தி வாய்ந்தது கல்வி, அதனால் தான் ஔவையாரும் கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு எனக் கூறுகிறார்.

 

     கண்ணுடையோர் என்போர் கற்றோர்” என்று வள்ளுவரும். “கல்லாதவன் வாழும் வீடு வெளிச்சமில்லா வீடு” என்று புரட்சிக் கவிஞன் பாரதிதாசனும் எழுத்தறிவின் அவசியத்தை பாடினார்.

 

     எழுத்து விதைகள் இதயங்களில் தூவப்படும்போது

  செழித்து வளா்வது ஒரு தனி மனிதன் அல்ல,

     சமுதாயம்”

 

என்று கவிஞா் மு.மேத்தா கல்விச் சிந்தனைகளை கல்வெட்டாய்ப் பதித்து வைத்துள்ளார்.

 

மது பற்றிய விழிப்புணா்வு

     இன்றைய இளைய சமுதாயம் அறிவில் மனத்தைச் செலுத்தாது மதுவில் மயங்கி வாழ்வைச் சீரழித்து விடுகிறது. இத்தீய பழக்கம் அவா்தம் மதிப்பை இழக்கச் செய்யும். மது அருந்தியவனைக் கண்டால் ஈன்ற தாயின் முகமே வெறுபப்டையும். மதுவுண்டு மயங்கியவன் செத்தவனாகவே ஆளாவான். தனது பொருளை மதுவாங்கி மயங்குவது அவனது அறியாமையே ஆகும்.

 

கைஅறி யாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து

மெய் அறி யாமை கொளல்”    (குறள் – 925)

 என்பார் வள்ளுவர்.

 

     எண்ணத்தையே அழிக்கும் மதுவினைத் தூக்கி ஏறி என்று இளைய வாலிப உள்ளங்களுக்கு கவிஞா் மேத்தா விழிப்புணர்ச்சி ஊட்டுகின்றார்.

 

     கிண்ணத்தைத் தூக்கிஎறி – மதுக்

     கிண்ணத்தைத் தூக்கி எறி

     எண்ணத்தை விறகாக்கி

     இதயத்தைக் கரியாக்கும் – மதுக்

     கிண்ணத்தைத் தூக்கி எறி”

 

இங்ஙனம் மதுவினால் ஏற்படும் தீமையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார் கவிஞா். தமிழ் இலக்கியங்களில் மது தனிமனித ஒழுக்கம் மட்டுமல்ல சமூகத்தின் வளா்ச்சியைப் பாதிக்கும் என்பதை காட்டுகிறது.

 

     புகைப் பிடித்தால் இறப்பாய்

     மது குடித்தால் இறப்பாய் இரண்டும்

     விட்டால் வாழ்வில் சிறப்பாய்” 

-தமிழன்பன்

 

புகை, மதுப்பழக்கம் உள்ளவா்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறார்.

 

மேலும் தொடரும்

 

சித்தர் சிந்திய முத்துக்கள்.............. 4/40

 


சித்தர் சிவவாக்கியம் -276

பொய்யுரைக்க போதமென்று பொய்யருக் கிருக்கையால்.    

மெய்யுரைக்க வேண்டுதில்லை மெய்யர் மெய்க் கிலாமையால்

வையகத்தில் உண்மை தன்னை வாய் திறக்க அஞ்சினேன்

நையவைத்தது என்கொலோ நமசிவாய நாதனே.

 

இப்பூவுலகில் தங்களையே சாமி என்றும், ஞானிகள், சித்தர்கள் என்றும் அவதாரம் எடுத்து வந்த ஆச்சாரியார், குருவென்றும் சொல்லிக் கொண்டு, ஏமாறுவோர்களை ஏமாற்றி, பொய்யான உபதேசங்களைக் கொடுத்து, அந்தப் பொய்யாலேயே பணம், பொருள் போன்றவைகளை சம்பாதித்து சகலவித சௌபாக்கியங்களோடு வளமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படி பொய் வேடமிட்டு பொய்யையே பிதற்றி திரிந்து இறந்துபோய் எரிகின்ற தீக்கும் மண்ணில் புதைந்து நாய் நரிக்கும் புழுவுக்கும் இரையாக வேண்டும் என்பதே அவர்களுக்கும் விதியாக அமைந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சிலரிடம் உண்மையை விரும்பும் சில நல்லவர்கள் கூட உண்மை ஞானத்தை உணராமல் அடிமைப்பட்டு இறைப்புகழை மறந்து சாகப்போகும் மனிதரை கடவுளாக்கி துதி பாடி இவ்வுடம்பில் கொண்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையை அறிந்துணர்ந்த ஞானிகளும் உண்மையானவர்கள் யாரும் உண்மையில் இல்லை என்று உண்மையை உபதேசிப்பது இல்லை. இதனால் இறைவனைத் தவிர எதற்கும் அஞ்சாமல் இருந்த நான் மெய்ப்பொருள் உண்மையை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாமல் அஞ்சினேன். நமசிவாய என்பது என்ன என்பதை எனக்கு ஞானம் போதித்து கற்றுத் தந்து தெளிவித்த என் குருநாதனே! என் மனம் நொந்து போகச் செய்வது ஏனோ?

    

****************************************************

சித்தர் சிவவாக்கியம் -278

மச்சகத்துளேயிருந்து மாயை பேசும் வாயுவை

அச்சகத்துளேயிருந்து அறிவுணர்த்தி கொள்வீரேல்

அச்சகத்துளேயிருந்து அறிவுணர்த்தி கொண்ட பின்

இச்சை அற்ற எம்பிரான் எங்கும் ஆகி நிற்பனே. 

  இருந்து உயிரில் மறைவாய் இயங்கும் பிராணனான காற்றானது வெளியேறி உயிர் போக காரணமாகிறது. இதை உணர்ந்து அப்பிரானை அங்கேயே ரேசக  பூரக கும்பகம் எனும் பிராணாயாம பயிற்சியினால் காற்றைப் பிடித்து உயிரை வளர்க்கும் வழியை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அவ்வுடம்பிலேயே பிராணாயாமத்தை அப்பியாசித்து ஆன்மாவை அறிந்து கொண்டு அறிவை உணர்ந்து பின்னால் எல்லாம் ஒன்றாக பொருத்தி எந்த ஆசையும் இல்லாத ஈசனே எங்கும் பிரமமாய் ஆகி நிற்பதை எல்லா உயிரிலும் கண்டு கொள்ளுங்கள்.

****************************************************

சித்தர் சிவவாக்கியம் - 279

வயலிலே முளைத்த செந்நெல் களையதான  வாறுபோல்

உலகினோரும் வன்மை கூறில் உய்யுமாறது எங்ஙனே 

விறகிலே முளைத்தெழுந்த மெய்யலாது பொய்யதாய்

நரகிலே பிறந்திருந்த நாடு பட்ட பாடதே.

 

வயலிலே முளைத்த செந்நெல்லே சரியான கவனிப்பின்றி களையாக மாறுகின்றது. அது போல பிறவி எடுத்த நோக்கம் அறியாது உயிர் இறைவனை அடையாது பிறவிப் பிணி அடைகிறது. உலகிலுள்ள மனிதர்கள் இவ்வுண்மையை உணராது நான் எனது என்று வண்மைகள் பேசிக் கொண்டிருந்தால் இப்பிறவிப் பிணியிலிருந்து உய்யும் வழி எங்கனம். விறகிலே முளைத்து எழுகின்ற தீயைப் போல் நமது உடம்பிலேயே சோதி மெய்யாக இருப்பதை உணராமல் மெய்யாகிய உடலே பொய்யாகி மாண்டு நரகத்திலே விழுந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இருந்து இறப்பதே இவ்வுலகில் துன்புற்றும் இன்புற்றும் மறைவதே நடந்து வருகின்றது.        

  

***************************************************

சித்தர் சிவவாக்கியம் - 280

ஆடுகின்ற எம்பிரானை அங்குமிங்கும் என்று நீர்

தேடுகின்ற பாவிகாள் தெளிந்த தொன்றை ஒர்கிலீர்

காடு நாடு வீடு விண் கலந்து நின்ற கள்வனை

நாடியோடி உம்முளே நயந்துணர்ந்து பாருமே.

 

உங்கள் உடலுக்குள்ளேயே நின்று நட்டம் புரிந்து ஆடிக் கொண்டிருக்கும் ஈசனை அறியாமல் அங்கும் இங்கும் இருப்பதாகக் கூறி தேடுகின்ற பாவிகளே!! தெளிந்த மெய்ப்பொருளாக விளங்கும் ஒன்றை அறிந்து அதனையே ஒரே நினைவுடன் தியானிக்கத் தெரியாமல் இருக்கிறீர்கள். காட்டிலும், நாட்டிலும், வீட்டிலும், ஆகாயத்திலும் என்று பார்க்குமிடமெங்கும் பரந்து நின்ற கள்வனான ஈசனை அறிந்து அவனையே நாடி ஓடி தனக்குள்ளேயே நயந்து உணர்ந்து தியானித்துப் பாருங்கள்.

 

************அன்புடன் கே எம் தர்மா.

       


பாடப் புத்தகமாய் வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்


தந்தை என்கின்ற போதினிலே  எம்
சிந்தை சிறக்குது ஏற்றத்திலே

விந்தையாய்  அந்த  வாழ்வினிலும்
எந்தையாய்  எமை ஏற்றபோதும்
கந்தையாய்  காலம் கழிந்தபோதும்
மந்தையாய்  மனம லைந்த போதும்
 வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்!

பேசாது  குழப்படிகள் படைத்தபோதும்
கூசாது பொய்யுரைகள்  குவித்தபோதும்
தூசாய் பணத்தினைத்  தொலைத்தபோதும்
வீசாத  சினம் காத்து  விசித்திரமாய்
வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்!


நற்றவனாக்க  நாலு கதைகள்  கூறி
கற்றவனாக்க  கல்விக் குதவி செய்து
சுற்றமும் என் பெயர் சொல்ல எமைப் 
பெற்றதே இன்பம் பேரின்பம் என்று
வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்!


பெற்ற தாயெமைள்ளி அணைத்திடச் செய்து
 கற்றவர் கண்ணிலெமைத்   தாங்கிட செய்து
சுற்றமும் வாழ்த்தி யெமை ச் சுற்றிடச் செய்து
வற்றாவெயர்வையிலெயெமைக் குளிரச் செய்து
வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்!


கூடப் பிறந்து குடும்பமாய் கூடிய உறவுகளின்
மாடவாழ்வுக்கே  வழிகாட்டியாய்எம் வாழ்வின்
பாடப் புத்தகமாய்  படிந்திருந்து  எம்நெஞ்சில்
 வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்
வாழ்ந்து வழிகாட்டும் தந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள்!

🧒செல்லத்துரை ,மனுவேந்தன் 


விளம்பரம் பத்திரிகையில் ....[thantha ikku vazhththukkal ]

நவீன வாழ்க்கை இனி இப்படித்தான் ஆகுமோ?-குறும்படம்

இன்றய உலகில்  தொழிநுட்பத்தின் அசுர மாற்றம் ,மக்களையும் மாற்றிவருகிறது. அது எங்கே கொண்டுசென்று விடப்போகிறது என்பது காலம் தான் பதில் சொல்லும். அதில் ஒரு கருத்தினை மையமாக வைத்து, நிறைவான நடிப்பில் இலங்கைக் கலைஞர்களால்  பதிவாகிய இப்படத்தினை இவ்வாரம் வெளியிடுகிறோம். 


:Nadaraja Manivanan-Film maker/Script writer/ Content creator


உலகில் எட்டாவது கண்டமா?

கடலுக்கு அடியில் மூழ்கிக்கிடக்கும் ஸீலாண்டியா... உலகின் எட்டாவது கண்டமா?

உலகின் கண்டங்கள் எண்ணிக்கையில் ஒன்றை உயர்த்த வேண்டும் என நியுஸிலாந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்கள்.


ஆசியா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, அண்டார்ட்டிக்கா என, உலகில் மொத்தம் ஏழு கண்டங்கள் இருக்கின்றன. ஸீலாண்டியா என்ற எட்டாவது கண்டமும் உலகில் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் நியூஸிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள். ஸீலாண்டியாவின் ஒரு துளிதான் நியூஸிலாந்து தீவுகள் என்பது அவர்களது வாதம். ஸீலாண்டியா கண்டம் தென் பசிபிக் கடலின் அடியில், ஏறத்தாழ 4.9 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது. அளவில் ஆஸ்திரேலியாவைவிட மூன்று மடங்கு பெரியது ஸீலாண்டியா.  மொத்த அளவில் 94% கடலில் மூழ்கியிருக்கிறது. மீதியிருக்கும் 6% தான் நியூஸிலாந்து தீவுகள் என்பதை ஆதாரத்துடன் எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள். கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் இது பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டுவிட்டுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

 

மார்டிமர் என்ற ஆராய்ச்சியாளரின் தலைமையில் இயங்கும் எட்டு பேர் கொண்ட குழு, இது பற்றிய அறிக்கையை ஜியாலஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா(GSA) என்ற அமைப்பு வெளியிடும் இதழில் பதிவிட்டிருக்கிறது.

 

இவர்களின் ஆராய்ச்சியின்படி ஸீலாண்டியா தான் உலகின் இளமையான கண்டம் போலவே, பேலியோ டயட் இருந்து சிறுத்தது போல குட்டியாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயம், ஒரு நிலப்பரப்பை கண்டம் என வகைப்படுத்தத் தேவையான அனைத்து தகுதிகளையும் ஸீலாண்டியா கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் ஹைலைட்.

 

ஒரு நிலப்பரப்பை கண்டம் எனச் சொல்வதற்கு சில வரையரைகள் இருக்கின்றன. கடல்மட்டம், மண்பரப்பு எனப் பல விஷயங்களை வைத்துதான் கண்டம் என்ற அந்தஸ்து தரப்படுகிறது. ஸீலாண்டியாவையும் ஒரு கண்டம் என அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கேட்கிறது நியூஸிலாந்து. இது, தனது நாட்டின் கெளரவம் என்கிற ரீதியில் பார்க்கப்படக் கூடாது. ஸீலாண்டியாவின் ஆரம்பகால மாற்றங்களை, அதன் வரலாற்றை ஆராய்ச்சிசெய்ய இந்த அங்கீகாரம் உதவும் என்கிறார் மார்டிமர்.

 

ஸீலாண்டியா பற்றிய சுவாரஸ்யத் தகவல்கள்:

1) ஸீலாண்டியா கண்டம் 70 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆஸ்திரேயாவின் நிலப்பரப்பில் இருந்து பிரிந்து, கடலில் மூழ்கியிருக்கிறது.

2) 23 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன், முழுவதுமாக கடலில் மூழ்கிவிட்டது ஸீலாண்டியா. அதன் மிச்சங்கள் மட்டுமே  பசிபிக் பெருங்கடலில் இப்போது இருக்கின்றன.

3) கடலில் மூழ்கிய பகுதி, கிட்டத்தட்ட இந்தியாவின் அளவுக்கு இருந்திருக்கும்.

4) ஸீலாண்டியாவில் எரிமலைகளுக்குப் பஞ்சமே இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. அதனாலும் நிறைய பாதிப்புகளை அடைந்திருக்கிறது.

5) New Zealand, New Caledonia, Norfolk Island, Lord Howe Island Group, Elizabeth and Middleton Reefs ஆகிய தீவுகள்தான் இப்போது மிஞ்சியிருக்கும் ஸீலாண்டியாவில் உள்ள பகுதிகள்.

 

கிரகங்களைத் தாண்டி ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டுவருகிறோம். ஆனால், இன்னமும் பூமியையே நாம் முழுமையாக அறிந்திருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆனாலும், இயற்கைக்கு முன்னால் மனிதன் சிறியவன்தான்.

- கார்க்கிபவா


"சோதிடம் பற்றி ஒரு அலசல்" / பகுதி: 08

 


தமிழரின் மிக பழைய நூலான, தொல்காப்பியம் திருமண பொருத்தங்களை கூறும் பொழுது, அதுவும் பத்து பொருத்தங்களை

 

"பிறப்பே, குடிமை, ஆண்மை, ஆண்டொடு

உருவு, நிறுத்த, காம வாயில்

நிறையே, அருளே, உணர்வொடு திருவென

முறையுறக் கிளத்த ஒப்பினது வகையே"

[தொல்காப்பியப் பொருள் அதிகாரம் பாடல் 273]

 

என பட்டியலிடுகிறது. குடிப் பெருமை, குடி ஒழுக்கம் வழுவாமை, ஊக்கம், ஆணின் வயது கூடியிருத்தல், உருவப் பொருத்தம், இன்ப நுகர்ச்சி உணர்வு சமமாக அமைந்திருத்தல், குடும்பச் செய்தி காத்தல், அருளும், உணர்வும் ஒத்திருத்தல், செல்வச் சமநிலை ஆகிய பத்தைக் குறிக்கின்றது. அதே போல இல்வாழ்க்கைக்குப் பொருந்தாத பத்துத் தன்மைகளையும் தொல்காப்பியம் மேலும் கூறுகிறது.

 

"நிம்புரி, கொடுமை வியப்பொடு புறமொழி

வன்சொல், பொச்சாப்பு மடிமையொடு குடிமை

இன்புறல் ஏழைமை மறப்போடொப்புமை

என்றிவை இன்மை என்மனார் புலவர்."

 

தற்பெருமை, கொடுமை, (தன்னை)வியத்தல் புறங்கூறாமை, வன்சொல், உறுதியிலிருந்து பின் வாங்குதல், குடிப்பிறப்பை உயர்த்திப் பேசுதல், வறுமை குறித்து வாடக்கூடாது, மறதி, ஒருவரையொருவர் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல், பேசுதல் ஆகிய பத்துத் தன்மைகளும் இருக்கக் கூடாதவை என்கிறது. ஒத்த அன்பு, ஒன்றிய உள்ளங்களின் உயர் நோக்கு ஆகியவை இங்கு காணக்கிடைக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. திருமணம் என்று சொல்லப்படுவதெல்லாம் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒருவர்க்கொருவர் கட்டுப்பட்டு அவர்களது வாழ்க்கையைக் கூட்டுப் பொறுப்பில் நடத்துவதற்குப் பலர் அறியச் செய்து கொள்ளும் சடங்கே ஆகும் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

 

'புதிதாக இயற்றிய, மெழுகு தேய்த்த மேல் பகுதியில் வலிமையான கொம்புடன் மேட ராசி (ஆடு) முதலாக விண்ணில் ஊர்ந்து திரியும் ஓவியம் இருந்தது.  கதிரவனிடமிருந்து மாறுபாடு மிகுந்த சிறப்புடைய நிலவோடு நிலையாக நின்ற உரோகிணியை நினைத்து, உரோகிணியைப் போல் பிரிவின்றித் தான் இல்லையே என்று வருந்தினாள். பெருமூச்சு விட்டாள். பெரிய (சிறந்த) இமைகள் கொண்ட அவளுடைய கண்களிலிருந்து மிகுந்த மென்மையான கண்ணீர்த் துளிகள் விழுந்தனஎன

 

"புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் படமிசைத்

திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலையாக,  160

விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து

முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய

உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி, நெடிது உயிரா,"

 

என்று நெடுநல்வாடை  159 - 163, பாடுகிறது. இது அவர்களுக்கு, வானவியலில் விண்மீன் குழாம் [இராசி / Constellation], உதாரணமாக  மேட ராசி [Aries is a midsize constellation that's not particularly luminous, with only a few stars that are easily visible to the naked eye. Aries lies along the zodiac, through which the sun, moon and stars appear to travel] தெரியும் என்பதுடன், உரோகிணி [ரோகிணி நட்சத்திரம். சூரியனைப் போல் 36 மடங்கு பெரியது. சூரியனை விட 100 மடங்கு பிரகாசமானது. 65 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது], சந்திரன் புராணக்கதையும் தெரியும் என்று கொள்ளலாம். அதனால் தான் 'விண்ணில் ஊர்ந்து திரியும் [விண்மீன் குழாம்களின், விண்மீன்களின், சந்திரனின் , சூரியனின்   மற்றும் கிரகங்களின்] ஓவியம் இருந்தது' என்ற பாடல் வரி சுட்டிக்காட்டுவதுடன், 'உரோகிணியைப் போல் பிரிவின்றித் தான் இல்லையே என்று வருந்தினாள்' என்ற வரி சந்திரனுக்கு இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களும் இன்பம் அளிக்கும் அன்பு மனைவியர்கள். அவற்றுள் உரோகிணியிடத்து அளவற்ற காதலுடையவன் சந்திரன், அப்படி தன் கணவனும் தன்னுடன் இருக்கவேண்டும் என்று தன்னையும் உரோணியையும் ஒப்பிட்டு சொல்வதை காண்கிறோம். மற்றும் படி இன்று நம் பாவனையில் உள்ளது போல எந்த சோதிடமும் இந்த பாடலில் இல்லை, சோதிடம் சங்ககாலத்தின் பின்னே தமிழர் மத்தியில் வந்தது எனலாம்.   

 

பண்டைய காலத்தில், நட்சத்திரங்கள் எல்லாம், பூமிக்கு மேலே உள்ள   'வான் கூரையில்' பதிக்கப்பட்டுள்ளன என்று நம்பினர். எனவே எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஒரே தொலைவில் இருப்பதாக அவர்கள் கருதினர். ஆனால் உண்மையில் கோள்களெல்லாம் எமக்கு அன்மையிலும், நட்சத்திரங்களோ எமக்கு  நெடுந்தொலைவிலும் இருக்கின்றன. உதாரணமாக எமக்கு மிகவும் அன்மையில் இருக்கும், மேற்கு வானில் காணப்படும், பெரு நாய் (the Greater Dog) நட்சத்திர மண்டலத்தின் முதன்மை நட்சத்திரமும் மிகப் பிரகாசமான நட்சத்திரமுமான சிரியஸ் நட்சத்திரத்தின் (Sirius Star) ஒளி நம்மை வந்தடைய 8.6 ஆண்டு காலம் பிடிக்கின்றது. அதாவது நாம் அந்த நட்சத்திரத்தை இப்போது பார்க்கின்றோம் என்றால், அது உண்மையில் 8.6 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தோற்றம் ஆகும். எனவே இன்றைய தோற்றத்தை நாம் காணவேண்டுமானால் இன்னும் 8.6  ஆண்டு காலம் கழித்துதான் அதனை பார்க்க முடியும்.  அதாவது 9 லட்சத்து 46 ஆயிரம் கோடி கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. அதே போல திருவாதிரை நட்சத்திரமோ இன்னும் 80 மடங்கு தொலைவில் உள்ளதாகும். எனவே கோள்கள் நட்சத்திரத்துடன் கூடுகின்றது என்பதெல்லாம் அறிவுக்கு பொருந்தாதது ஆகும். எனவே தான், பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை நட்சத்திரங்களைப் பார்த்து,

 

வான்கா டதனில் வறிதே சுழலும்

 மீன்காள்! வேறும் உளதோ விளம்பீர்

மதியிலா மாக்கள் விதியென நும்மேல்

சுமத்தும் சுமையும் தூற்றும் சும்மையும்

உமக்கிடு பெயரும் உருவமும் தொழிலும்

அமைக்கும் குணமும் அதில்வரும் வாதமும்

யுக்தியும் ஊகமும் பக்தியும் பகைமையும்

ஒன்றையும் நீவிர் உணரீர்!"

 

என்று கேட்டுக் கருத்திழக்கும் மக்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கின்றார். மகாவம்சத்தின் 'பாண்டு அபயன் பட்டாபிஷேகம்' [“Consecration of Pandukabaya”] என்ற பத்தாம் பாடத்தில், பண்டுலா [Pandula] எனும் பெயருடைய பணக்கார பிராமணன் ஒருவன், பாண்டு அபயன் அவனை சந்தித்த பொழுது, "நீ அரசன் ஆவாய், எழுபது வருட காலம் ஆட்சி நடத்துவாய்" என ஆருடம் கூறினான் என சுலோகம் [verse] 20 - 23 கூறுகிறது. அவ்வாறே அவன் ஆட்சிசெய்தான் என அது மேலும் உறுதி படுத்துகிறது. மகாவம்சத்தின் கதையின் படி, பாண்டு அபயன் முப்பத்து ஏழு வயதில் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்று, அதன் பின்பு தான் எழுபது வருடகாலம் ஆட்சி செய்தான் என்கிறது. ஆகவே அவன் 107 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளான். அதன் பின் அவன் மகன் மூத்தசிவன் என்பவன் 60 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் என்கிறது. அவ்வாறாகின் மூத்தசிவன் ஏறத்தாழ 120 / 130 அகவைக்கு மேல் வாழ்ந்து இருக்க வேண்டும்கௌதம புத்தரே தனது எண்பதாவது அகவையில், "நான் வாழ்வின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டேன்" என கூறியதாக அதே மகாவம்சம் சான்று பகிர்கிறது. ஆகவே இவைகள் நம்பக்கூடிய செய்திகளாகத் தெரியவில்லை

[கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்]

பகுதி: 09 தொடரும்