ஒளிர்வு:59-புரட்டாதி த்திங்கள் - தமிழ் இணையசஞ்சிகை .;2015.

தீபம் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
நாம் வாழ்வில் முன்னேறாததற்கு முக்கிய காரணம் உடல் துன்பத்தை பெரிது படுத்துவதுதான்.
சோம்பல். விடா முயற்சியின்மை. தள்ளிப் போடுதல் போன்ற அனைத்து கெட்ட குணங்களுக்கும் ஆணி வேர் எது என்று பார்த்தால், உடல் படும் துன்பத்தை பொறுக்காமல் இருப்பது.
*இப்போது களைப்பாக இருக்கு. நாளைக்கு படிக்கிறேன்.
*அசதியா இருக்கு, அப்புறம் செய்யலாம்.
*முதுகு வலிக்குது, கண் எரியுது, கழுத்தெல்லாம் ஒரே வலி...வேலை மிகுதியால்  கையே உடைஞ்சிடும் போல இருக்கு, தலை வலிக்குது.........என்று உடல் துன்பத்தை பொறுக்காமல் இருப்பது தான் வெற்றிக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் தடைக் கல்.
நிறைய பேர் உடல் பயிற்சி செய்வது கிடையாது.  காரணம், உடல் வலிக்கும்.
காலையில் எழுந்திருக்க சோம்பேறித்தனம்.  இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தூங்குவோமே என்ற உடல் சுகம்.
சான்றோர்கள், பெரியவர்கள் அப்படி இருப்பது இல்லை.
நீங்களும் மேலோனாக வேண்டும் என்றால், உடல் துன்பத்தை பொருட்படுத்தாதீர்கள்.
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை 
கையாறாக் கொள்ளாதா மேல் 
-திருக்குறள் 
பொருள்:உடம்பு துன்பத்திற்கு இடமாவதே என்று தெளிந்த மேன்மக்கள்உடம்பிற்கு வந்த துன்பத்தைப்துன்பமாக எண்ணி மனந் தளரமாட்டார்.
கொஞ்சம் வலி பொறுங்கள்.
கொஞ்சம் அசௌகரியம் பொறுங்கள்.
கொஞ்சம் உடல் சுகத்தை குறையுங்கள்.
அன்றாட உங்கள் கடமைகளை அன்றைக்கே முடியுங்கள்.
வெற்றி உங்களது. 
.................................

Origins of Tamils?[Where are Tamil people from?]PART :82

From the Journey of Man of Spencer Wells,We find that the a race,higher in culture ,ancestors of the Indian clan,M20 the marker of the speakers of Dravidian languages in India,who belong to Haplogroup L,gradually made its way from the north or north-west ,probably through Baluchistan into the plain of the Indus,and thence ultimately passed down into the regions south of the Vindhya,where the four southern states lie.This race may be called the proto-dravidian.This first major wave of migration into India/southern India from the Middle East and southwestern Asia,around 30,000 years ago,would have encountered the earlier coastal migrants,bearers of the M130 genetic marker,saw Blacks with straight hair,low in culture,more or less by the physical features now known as dravidian,still living there.This early people,however,should more properly be termed pre-dravidian.This proto-dravidians mixed its blood to greater or less degree with that of the
earlier inhabitants,pre-dravidian. From these combinations have arisen the dravidians history.The M 20 is found at highest frequency in the populations of south,In some southern populations,even M20 reaches a frequency of over 50 per cent,while it is found only sporadically outside India.Today, the frequency of the Coastal marker is only around 5 per cent in southern India,and it falls in frequency as we move northward,while More than half of the Australian aborigines carry this M130 gene.This pattern suggests that the contribution from the coastal populations was minimal,at least on the male side.Hence we can safely assume that the M20 invaders took wives from the coastal population M130,but the coastal men were largely driven away,killed,or simply not given the chance to reproduce.Also the most of the pre-dravidian tribes in the countries south of the Vindhya adopted the speech of the proto-dravidians.The Himalayan Mountains separate the Indian subcontinent from north central Asia, so migration to and from the north was limited.The Indus River and the Sind desert present natural obstacles to the west,and the Arakan Mountains impede travel between the Indian subcontinent and southeast Asia.This relative isolation led,over time,to the emergence of distinct Dravidian racial characteristics.The history of every human population indicates they came from somewhere else at some point!One ethnic group might start speaking another language of a dominant people they relate to,and gradually lose their original language,but still consider themselves a separate people.Because of all these factors,we have about 10,500 ethnic groups,but only about 6700 languages Each time a group of humans move,recorded history indicates that there is intermarriage as well as conflict.
So a conquering people may become dominant by war,but will settle and over time in
most cases,the original inhabitants and the newcomers will gradually become one.The movement from Africa to Asia, then Europe happened several times.Asian groups moved farther east, and gradually most of the world was covered. There was movement back and forth out of Africa and back into Africa. Various waves of people moved in and out over the millennia.People who now live in Europe do not have the same exact set of genes of the people who now live in Africa.But neither of these are the original humans! Peoples now living in Africa likewise do not have the same exact set of genes of the original human family.Genes change – like populations change. Every new individual's genes are unique in the history of the world!The DNA sequence of any two individuals is 99.6 percent identical,regardless of which parts of the world their ancestors come from.Only about 10 percent of those differences [between individuals] are useful in predicting which populations you belong to"

What is Dravidian? Is it a culture, linguistic family or a race? Where did it originate? In Fertile Crescent,or in South India? When did it originate? 30,000 years ago,10,000 years ago or 4,000 years ago?Still the origion of the dravidians presents a buffling problem to the historions.It has been held by some scholars that the dravidians were the descendants of the primitive inhabitants of India.Relying on the similarity between Sumerian & Dravidian ethinic type,some scholars argue that the dravidians invaded India from western Asia through Baluchistan.Due importance should be attached to the fact that the speech of a Baluchi tribe,is Brahui,which bears close resemblance to the modern Dravidian language. Long before the beginning of the christian era the dravidian south had developed a cosiderable culture of its own and its inhabitants had developed themselves into powerful kingdoms,some of which carried on a thriving trade with western Asia,Egypt,and later with the Greek and Roman Empires.The chief of these were three Tamil kingdoms,the Andhras,Kalinga and Mahararastra.Also there is good ground for supposing that before the coming of the indo-Aryans,speakers of the dravidian languges predominate both in northern & southern India.Available literature suggest that the Dravidian culture and Proto-Dravidian language originated in the Eastern part of Fertile Crescent[ Sumeria],as the original home of Dravidian speakers and first spoken here some 10,000 years ago.This proposition then raises a question,whether Dravidian is not South Indian in origin.How did the people who migrated subsequently from Central Asia to India adopt Dravidian Linguistics?The migration of man is ancient and having occupied all the continents some 50,000 years ago,he diverged giving rise to racial features due to isolation.To conclude, I request all the great Tamil scholars,eminent archaeologist and mathematical experts to join together in this noble research to establish the glory of Tamil language and Tamil race to the whole world. 

-Ended ............................-Ended .......................................-Ended ..................................-Ended ...

உழவும் பசுவும் ஒழிந்த கதை

ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆக்கிரமித்த பின் இங்குள்ளவை பற்றி அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்ட விஷயங்கள் இரண்டு. ஒன்று குருகுலக்கல்வி, மற்றொன்று நமது பாரம்பரிய விவசாயம். அப்போதைய பிரிட்டிஷ் இந்திய கவர்னரான ராபர்ட் கிளைவ் நம் விவசாய முறையைப் பற்றி நீண்ட விரிவான ஆய்வு செய்தார். இந்திய விவசாய முறை பிரிட்டிஷாரைச் சார்ந்திருக்கவும் அவர்களுக்குச் சாதகமாகவும் மாற்ற நினைத்தார்.

அவருடைய ஆய்வின்படி, இந்தியக் கால்நடைகள், குறிப்பாக, பசுக்கள்தான் நமது விவசாயத்தின் முதுகெலும்பு. பசுக்கள் இல்லை என்றால் இந்திய விவசாயம் அழியும். இப்பசுக்களை அழித்துவிட்டால் விவசாயம் அழிவுப்பாதையை நோக்கித் திரும்பும். அதன் மூலம் ரசாயன உரங்களுக்காகவும், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்காகவும், ஆங்கிலேயர்களைச் சார்ந்திருக்கும் நிலை ஏற்படும் என உணர்ந்தார்.

நமது பசுக்களின் சாணம் நல்ல சத்தான உரமாகவும், அவற்றின் சிறுநீர் சிறந்த பூச்சிக்கொல்லியாகவும் காலம்காலமாக நம்மால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. பசுக்கள் அழிந்தால் இந்தியர்கள், உரத்துக்கும், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்கும் ஆங்கிலேயரைச் சார்ந்து நிற்கும் நிலை உருவாகும் என முடிவு செய்தார்.

இப்படித்தான் ஆங்கிலேய நாட்டின் உரங்கள் இங்கு நுழைந்தன. நமது பசுக்களின் சாணத்தையும், சிறுநீரையும் பயன்படுத்தி ஒரு ஏக்கருக்கு 54 குவிண்டால் அளவுக்குச் சத்தான அரிசியை நாம் உற்பத்தி செய்தோம்.

இதை அறிந்து, 1760- இல் ராபர்ட் கிளைவ், பசுக்களை கொல்லப் பசுவதைக் கூடங்களை (ஸ்லாட்டர்ஹவுஸ்) இந்தியாவில் நிறுவினார். நாளொன்றுக்கு 30 ஆயிரம் பசுக்கள் வீதம் ஒரு ஆண்டில் ஒரு கோடிப் பசுக்களைக் கொன்றார். அவர் இந்தியாவை விட்டுச் செல்வதற்கு முன் இதேபோல பல கூடங்களை நிறுவினார். இதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் உணவுக்காகக் கொல்லப்பட்டன.

அக்காலத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நம் மக்கள் தொகையைவிட பசுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது. இதன் மூலம் உணவுதானிய உற்பத்தி தடையின்றி நடந்தது. 1910-ஆம் ஆண்டு நம் நாட்டில் 350 பசுவதைக்கூடங்கள் இரவும், பகலும் இயங்கின.

பசுக்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாகக் குறைந்ததும் நாம் ரசாயன உரத்துக்கு அவர்கள் வாசலை நாடிய நிலை உருவானது. இதன் மூலம் யூரியாவும், பாஸ்பேட் உரங்களும் உள்ளே நுழைந்தன.

நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்தபின் பசுமைப்புரட்சி என்ற பெயரில் பெருமளவு ரசாயன உரங்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தியைப் பெருக்கினோம். அதன் பக்கவிளைவுகளை இன்று அனுபவிக்கிறோம்.

ஒருமுறை நிருபர் ஒருவர் இந்த பசுவதைக் கூடங்கள் பற்றி மகாத்மா காந்திஜியிடம் கேட்டபோது, “இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் நாளில் அனைத்து பசுவதைக் கூடங்களும் மூடப்படும்என்றார். 1929-ஆம் ஆண்டு நேரு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகையில், “நான் இந்தியாவின் பிரதமரானால் இங்குள்ள பசுவதைக் கூடங்களை மூடுவதே என்னுடைய முதல் வேலையாக இருக்கும்என்றார்.

இதில் மிகப்பெரிய சோகம் என்னவென்றால் 1947-க்கு பின் 350 பசுவதைக்கூடங்கள் என்ற நிலையில் இருந்து, 36 ஆயிரம் பசுவதைக்கூடங்கள் என்ற நிலைக்கு இப்போது முன்னேறிவிட்டோம்.

இன்று அதிநவீன இயந்திரங்களால் ஆன வதைக்கூடங்கள் நிறுவப்பட்டு, ஒரு மணி நேரத்தில் பத்தாயிரம் பசுக்கள் என்ற அளவில் வதை செய்யும் திறனுடன் இரவும், பகலும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. சாப்பாட்டுக் கறிக்காகவும், தோலுக்காகவும் லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் கொடூரமாகக் கொல்லப்படுகின்றன.

தில்லியில் மட்டும் 11 ஆயிரம் பசுவதைக் கூடங்கள் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக இயங்குகின்றன, இங்கு மட்டும் நாளொன்றுக்கு இரண்டு லட்சம் பசுக்கள் கொல்லப்படுகின்றன. நமது நாட்டுப் பசுக்களின் இனமே கருவறுக்கப்படும் சூழல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

கால்நடைகளுக்கு பசுந்தீவனம், வைக்கோல் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. மேய்ச்சல் நிலமும் மறைந்து கொண்டே வருகிறது. முந்தைய ஆட்சியில் நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு இரண்டு ஏக்கர் நிலம் திட்டத்தில் இருந்த புறம்போக்கு நிலங்களும் மறைந்துவிட்டன.

அறிவியலார்கள் மற்றும் பிராணிகள் நல அமைப்பினர்களின் புள்ளி விவரப்படி நம் நாட்டில் உள்ள 72 மில்லியன் (ஒரு மில்லியன் என்றால் பத்து லட்சம்) உழவு மற்றும் வண்டி மாடுகள், 27 மில்லியன் மெகாவாட் சக்தி அளவுக்கு உடல் உழைப்பை நமக்குக் கொடையாக அளிக்கின்றன. இந்த உழைப்பின் மூலம், அதே அளவு சக்தியை உற்பத்தி செய்ய நிலக்கரி மற்றும் மற்ற மூலப்பொருள்களை சேமிக்கின்றன.

இக்கால்நடைகளால் ஓராண்டுக்கு 100 மில்லியன் டன் காய்ந்த சாணம் நமக்குக் கிடைக்கிறது. இதன் மதிப்பு 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாய். இச்சாணம் கிடைப்பதால் 50 மில்லியன் டன் விறகு சேமிக்கப்படுகிறது. இதனால் மரங்கள் அதிக அளவுக்கு வெட்டப்படாமல் தவிர்க்கப்படுவதுடன், இயற்கைச் சூழலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த 73 மில்லியன் கால்நடைகளும் கறிக்காகவோ, தோலுக்காகவோ கொல்லப்பட்டால் நமக்கு 7.3 மில்லியன் டிராக்டர்கள் தேவைப்படும். இதற்கு 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு தேவைப்படும். அவற்றை இயக்குவதற்கு 2 கோடியே 37 லட்சத்து 50 ஆயிரம் டன் டீசல் தேவைப்படும். இதன் மதிப்பு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்.

இந்த அளவு டீசலைப் பயன்படுத்துவதால் காற்று மாசுபாடு மற்றும் புவி வெப்பமயமாதல் அதிகரிக்கும். அது மட்டுமன்றி பால் மற்றும் பசு சார்ந்த பொருள்களையும் இறக்குமதி செய்கிறோம். ஒரு நவீன மாடு வதைக் கூடத்திற்கு அதைச் சுத்தம் செய்ய தண்ணீர் அளவு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு லட்சம் லிட்டர். இது பல லட்சம் மக்களின் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடும் எரிசக்தி தட்டுப்பாடும் உள்ள நம் நாட்டில் இயற்கையின் கொடையாகக் கிடைத்த இந்த கால்நடைச் செல்வங்களைக் கொல்வதை இனிமேலும் பார்த்துக்கொண்டு இருக்க கூடாது.

உலக மக்களுக்கு சாப்பிடும் இறைச்சியில் ஆண்டுதோறும் 35% மாட்டு இறைச்சியே இந்தியா ஏற்றுமதி செய்கிறது..
மாடுகள் வதைபடுவதை தடுப்போம்..