விந்தையான விடயங்கள்-05

கம்பளி பூச்சிக்கு மனிதனுக்கு உள்ள தசைகளை விட அதிக தசைகள் உள்ளன.

 ...........................................................................................................
ஒரு சராசரி அலுவலக மேஜையில், ஒரு சராசரி கழிப்பறையில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை  விட 400 மடங்கு அதிக  பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன.

...........................................................................................................
உள்ளங்கள் கால்களில் முடியுள்ள ஒரே விலங்கு துருவக கரடி அல்லது பனிக்கரடி ஆகும்.

 ..........................................................................................................
நியூசிலாந்தின் தேசிய பறவையான கிவி பறவை (kiwi) வருடத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முட்டைகள் மட்டுமே இடும். இருப்பினும் அது அழியாமல் இருக்கிறது. உருவ அளவில் கோழியைப்போல் இருந்தாலும் அதண் முட்டை கோழியின் முட்டையை விட பலமடங்கு பெரியதாய் இருக்கும்.

 ..........................................................................................................

இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வண்டுகளிலேயே மிக அதிக எடை உள்ளது கோலியாத் எனப்படும் வண்டாகும். அதன் எடை சுமார் 110 கிராம்கள் ஆகும். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆப்பிளின் எடை ஆகும்.
.......................................................................................................நன்றி:விஞ்ஞானக் கல்வி.

0 comments:

Post a Comment