வி.என்.மதியழகனின் நூல் ''வாழ்வும் வரலாறும்'' வெளியீட்டு விழா


நூல் வெளியீட்டு விழா 
நடிகமணி வி.வி.வைரமுத்து அவர்களின் அவர்களின்
-வாழ்வும் வரலாறும் - 
காலம்:6/12/2015
நேரம் :பி.ப.2.00
இடம்:Scarborough Civic Centre
Scarborough
150 Borough Dr,
Toronto, ON
Tel:வி.என்.மதி அழகன் - 416 748 9071
அனைத்து தமிழ்க்கலை ஆர்வலர்களும் வரவேற்கப்படுகின்றனர்.0 comments:

Post a Comment