மின்சாரம் குடிக்காத 'பிரிஜ்!'


மின் தட்டுப்பாடு உள்ள வெப்ப நாடுகளில், உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க குளிர்பதனப் பெட்டிகளை பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் உண்டு. கடைகளில் வெகு நேரம் மின்சாரம் இல்லாவிட்டால், பெட்டியிலுள்ள உணவுப் பொருட்கள் கெட்டு விடும். இதற்கு, நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த, 'கூல் இன்பினிடி' தற்போது, 'ஐஸ் வோர்ட் 300' என்ற புதிய குளிர் பதனப் பெட்டியை உருவாக்கியுள்ளது.


இதற்கு, ஆறு மணி நேரம் மின்சாரம் இருந்தால் போதும். அந்த நேரத்திற்குள், பெட்டியைச் சுற்றி நிரப்பப்பட்டுள்ள சாதாரண நீரை ஐஸ் கட்டிகளாக மாற்றி விடும். பிறகு மின்சாரம் இல்லாவிட்டாலும், அடுத்த, 48 மணி நேரத்திற்கு, பெட்டிக்குள் உள்ள உணவுகளை, 6 டிகிரிக்கும் குறைவான குளிர்ச்சியில் வைத்திருக்கும்.

ஆசிய நாடுகளில் ஐஸ் கட்டிகளை வெளியில் வாங்கி வந்து, தெர்மாகோல் பெட்டிகளில் கொட்டி, அதில் நேரடியாகவே உணவுப் பொருட்களை புதைத்து வைப்பர். அதைவிட, 'ஐஸ் வோர்ட் 300' பெட்டியில், நல்ல குளிர்ச்சியை கூடுதல் நேரத்திற்கு பெற முடியும் என்கின்றனர், அதை உருவாக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள்.
 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

0 comments:

Post a Comment