ஒளிமயமான எதிர்காலம் 2:

பறக்கும் கார்கள்!
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பறக்கும் கார்கள் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் நடந்துள்ளன. பல நிறுவனங்கள் பறக்கும் கார்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் முதலீடு செய்கின்றன, மேலும் பல முன்மாதிரிகள் மற்றும் கருத்துகள் உருவாக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க உதாரணங்களில் ஒன்று Terrafugia Transition என்ற  சீன நிறுவனம் உருவாக்கிய பறக்கும் கார். இந்த வாகனம் புறப்பட்டு செங்குத்தாக தரையிறங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் பாரம்பரிய கார் போன்று சாலைகளில் ஓட்ட முடியும். இது வீட்டிலும் விடக்கூடியதாக  அனுமதிக்கும் மடிப்பு இறக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சுமார் 640 கி.மீ. தூரம் பறக்கக் கூடியது.
மற்றொரு உதாரணம் PAL-V Liberty என்ற , டச்சு நிறுவனம் உருவாக்கிய பறக்கும் கார். இந்த வாகனத்தை கார் போன்று சாலைகளில் ஓட்டி, பின்னர் காற்றில் பறக்கக்கூடிய ஊர்தி ஆக மாற்ற முடியும். இது சுமார் 800 கி.மீ. வரை  செல்லும். மேலும் 170 கி.மீ. வேகத்தை எட்டும்.
இந்த குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு மேலதிகமாக, Uber and Airbus போன்ற பல நிறுவனங்களும் பறக்கும் டாக்ஸி சேவைகளின் வளர்ச்சியில் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த சேவைகள் பறக்கும் கார்களைப் பயன்படுத்தி பயணிகளையும் பொருட்களையும் விரைவாகவும் திறமையாகவும் பாரம்பரிய சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை கடந்து செல்லும்.
பறக்கும் கார்கள் ஒரு பரவலான யதார்த்தமாக மாறுவதற்கு முன் இன்னும் நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும், இந்தத் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருவதையும், பறக்கும் கார்கள் நமது எதிர்கால போக்குவரத்து அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடும் என்பதையும் இந்த முன்னேற்றங்கள் நிரூபிக்கின்றன.
ஒளிமயமான எதிர்காலம், என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது!

[அடுத்த பகுதியினை வாசிக்க ,அழுத்துக Theebam.com: ஒளிமயமான எதிர்காலம் -3: ]


🚓தகவல்:செ.சந்திரகாசன் 

0 comments:

Post a Comment