என்னவள் - எனக்கானவள் (குறும்படம்)


வாழ்க்கை போராட்டமாகும் போது கணவன் மனைவி யே ஒருவருக்கொருவர் துணை யாக இருக்கும் போது வாழ்க்கை சொர்க்கம். அவமானங்களே வாழ்வின் வெற்றி படிகள்.ஒரு உணர்வுப் பூர்வமான படம் பார்த்த திருப்தி.

0 comments:

Post a Comment