தமிழில் நீங்களும் எழுதலாம்.-:

முதலில் www.google.com/transliterate/Tamil இல் கிளிக் பண்ணிவரும் பக்கம் google transliteration . அதில் உதாரணமாகஅம்மா என்று எழுத வேண்டுமானால் ammaa என்றுஆங்கிலத்தில் டைப் பண்ணித்தொடரவும். தமிழ்உங்களைத் தொடரும். தமிழில் எழுதியதை copy பண்ணி e–mail(manuventhan@hotmail.com)ற்கு paste பண்ணினால் உங்கள்தமிழ் எம் பக்கத்தில் கிடைத்த மாதிரியே! உங்கள்கருத்தை தெரிவிக்க தீபத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியின் கீழ்காணப்படும் comments இல் கிளிக் பண்ணும்போது வரும்பெட்டியினுள் நீங்கள் copy பண்ணிய தமிழை paste பண்ணியபின் Comment as:இல் ஒன்றை அல்லதுName   URL யை தெரிவு செய்து அதில் உங்கள் பெயரினை இட்டு continue இல் கிளிக் பண்ணி publish   கிளிக்   பண்ணவும்.நன்றி

0 comments:

Post a Comment