ஒளிர்வு:57: - ஆடி த்திங்கள் - தமிழ் இணையஇதழ்.;2015

தீபம் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
பொதுவாக எமது  கருத்துக்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து கூறுபவர்களைப் பார்த்தால் எமக்குப் பிடிப்பது இல்லை. உண்மை என்னவெனில் நாம் சொல்வதற்கெல்லாம் ஓமுங்கோ,போடுற ஆமாம் சாமிகளாலேயோ அல்லது ஜால்ரா போடும் நண்பர்களாலேயோ,நமக்கு ஒரு பிரயோசனமில்லை.
ஆனால் நாம் பேசுவதற்கு மாற்றுக்கருத்து பேசுவர்களிடமிருந்தும், விமர்சனம் செய்பவர்களிடமிருந்தும் எமது முன்னேற்றத்துக்குரிய ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை அறிந்து நாம் வளர்ச்சிப்பாதையில் மேலும், மேலும்  முன்னேற முடியும்.
எனவே,இனிமேலும் குறையோ விமர்சனங்களோ  உங்கள் காதிலே எட்டும்போது கூ றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்.வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள்.
 • மேலும்,தீபம் மாதாந்த மின்சஞ்சிகையாக 2010 ம் ஆண்டு ஐப்பசி முதலாம் நாள்   ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதீபம்சஞ்சிகையில் முக்கியமாக ,ஆரோக்கியமான தகவல்கள் அடங்கிய

  கட்டுரைகள்,
  கவிதைகள்,
  நகைச்சுவை(சிரிப்பு),
  திரைப் பட விமர்சனங்கள்(திரை),
  திரைச்செய்திகள்(திரை),
  தொழில்நுட்பம்,
  உடல்நலம்(உணவு),
  ஆன்மீகம்
  * பாடல் 
  * நடனம் 
  என்பன தினசரி இடுகைகளாகவும்,தற்காலத்தில் எங்கள் மத்தியில் நடைபெறும் சம்பவங்கள்தொடர்பாக  சுவைபடக் கூறும்

  பறுவதம் பாட்டி",(நடப்பு)
  "கனடாவிலிருந்து ஒரு கடிதம் "(நடப்பு)
   கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்,செல்வத்துரை சந்திரகாசன் அவர்களின் புதுமைகள்கூறும்  ஆய்வுக்கட்டுரைகள்  என்பன விசேட இடுகைகளாக முன்பக்கத்திலும் அழகுபடுத்திக்கொண்டுஇருக்கின்றன.
  எமது பக்கத்தின் மேல் வரிசையில் காணப்படும் தெரிவுகளில் ''LINKS'' என்பதனை அழுத்துவதன் மூலம் ஏனைய நட்பு இணையங்களை வாசித்து மகிழலாம்.
  தீபத்தின் வளர்ச்சியின் உந்து கோல்களாக விளங்கும் சகோதர இணையத்தளங்களுக்கும்தீபத்தின்எழுத்தாளார்களுக்கும்வாசகர்களுக்கும் நன்றியினை தீபம் தெரிவித்துகொள்கிறதுஉங்கள்ஆக்கங்களுக்கு:- s.manuventhan@hotmail.com
  தமிழில் எழுதுவதற்கு:   click  http://www.typetamil.in  then Type in English and press space(add space) to get converted to tamil.
  உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.


0 comments:

Post a Comment