கனவு நனவாகும்


கனவு நனவாகும் காத்திரு -மானுட
 மனதில் ஆசை துளிர் விடும் போதே
 கனவும் பிறப்பு எடுக்கும் 
கனவு பிறப்பு கொண்டாலே  
வெற்றிப்படியைத் தொட முடியும்!

கனவும் நனவாகும் 
 நம்பிக்கையோடு காத்திரு!
 கனவு காணவில்லை என்றால்
 நம்பிக்கை விதைகள் முளை விடுமா ?
 இன்றைய விதைகள் தான் எதிர்கால விருட்சம்! 
அது போலவே 
இன்றைய கனவே
 நாளைய விடியலை உருவாக்கும்! 
நம்பிக்கையோடு காத்திரு!

உன் எண்ணங்கள் மீது
 கனவு இன்றி போனால் 
உன் வாழ்வும் இருண்டு போகும் _மானுடா 
 உன் சிந்தனை மீது கனவு காணு 
நாளை அது நனவாகும்!

காலையடி அகிலன்

0 comments:

Post a Comment