தமிழில் நீங்களும் எழுதலாம்.-:

முதலில் www.google.com/transliterate/Tamil இல் கிளிக் பண்ணி வரும் பக்கம் google transliteration . அதில் உதாரணமாக அம்மா என்று எழுத வேண்டுமானால் ammaa என்று ஆங்கிலத்தில் டைப் பண்ணித்தொடரவும். தமிழ் உங்களைத் தொடரும். தமிழில் எழுதியதை copy பண்ணி e -mail ற்கு paste பண்ணினால் உங்கள் தமிழ் எம் பக்கத்தில் கிடைத்த மாதிரியே! உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க ஒவ்வொரு பகுதியின் கீழ் காணப்படும் comments இல் கிளிக் பண்ணும்போது வரும் பெட்டியினுள் நீங்கள் copy பண்ணிய தமிழை paste பண்ணி post இல் கிளிக் பண்ணவும்.நன்றி.

0 comments:

Post a Comment