ஆபத்தான இறைச்சி எது?


நவயுக உணவுப் பழக்கத்தில் இறைச்சி முக்கியஇடம் வகிக்கிறதுஅதிலும் இள வயதினருக்குஇறைச்சி இல்லாத உணவுகள் வாய்க்குத்தோதுப்படாது.
Bacon, sausage, and ham போன்றபதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளால் தங்கள் உணவுக்கோப்பைகளை நிறைத்துக் கொள்வார்கள்
ஆனால் இறைச்சிகள் கூடாதுகொலஸ்டரோலைஅதிகரிக்கும்மாரடைப்பு போன்ற இருதயநோய்களுக்கு வித்திடும் என மருத்துவர்கள்கூறுகிறார்கள்.
அதிலும் பற்வையின இறைச்சிகள் நல்லவை.ஆனால் ஆடுமாடு,பன்றி போன்ற மிருகஇறைச்சிகள் கூடாது என்பதே பொதுவான
நம்பிக்கைஆய்வுகளும் அதையே சுட்டினஅதிலும்சிவத்த இறைச்சிகள்  red meat கூடாதுஎன்கிறார்கள்.
பொதுவாக கடும் நிறமுள்ள ஆடுமாடுகுதிரைபோன்றவற்றின் இறைச்சிகள் red meatஎனப்படுகிறதுமாறாக கோழிமுயல் போன்றவைவெள்ளை இறைச்சி எனப்படுகின்றன.
அண்மையில் இங்கிலாந்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆய்வின் பிரகாரம்பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிவகைகளே மாரடைப்பு மற்றும் மூளையில்இரத்தம் உறைதல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணம்என்கிறது.
பொதுவாகக் கிடைக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள் இவை.
Canned meat
Cured meat
Ham
Lunch meat
Sausage
Bacon Gelatins
Fresh meat with additives
நடுதர வயதினரிடையே செய்யப்பட்ட இந்த ஆய்வின் பிரகாரம் அதிகளவில்பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சியை உண்பதனால் அவர்கள் அடுத்த 12 வருடகாலத்தில் இறப்பதற்கான சாத்தியம் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கிறதாம்.
அதேபோல புற்றுநோய்களால்இறப்பதற்கான சாத்தியமும்  43% சதவிகிதத்தால் அதிகரிக்கிறதாம்.

அவற்றிலிருந்து நாம் பெறக் கூடிய செய்தி என்னஇறைச்சி வகைகளை உண்ணலாம்ஆனால் அளவோடு குறைந்த அளவில்உண்பதே நல்லது.

ஆனால் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளை உண்பதைத் தவிர்பதே நல்லதுஎனலாம்தினமும் உண்ண வேண்டாம்இடையிடையே உண்ணும்போதும்குறைந்த அளவே உண்பது உசிதமானது.

0 comments:

Post a Comment