ஒருநாள் - New Tamil Short Film 2018இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில்  விவசாயம் எதிர்நோக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஆபத்தினை ஒரு குறும் திரைப்படம் மூலம் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளார் இயக்குனர்.

0 comments:

Post a Comment