''இரண்டாம் கல்யாணம்'' -குறும்படம்

 

ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு ,இரண்டாம் கல்யாணமா? இல்லை. அதுதான் இன்னொரு புதிய பிரச்சனையின் ஆரம்பம்.

👺பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment