ஒளிர்வு:47 -தமிழ் இணைய இதழ் :புரட்டாதி,2014:-எமது கருத்து


 வணக்கம்,
மீண்டும் புதிய இடுகைகளுடன் தீபம் வாசகர்களை சந்திப்பதில் மகிழ்வடைகிறோம்.தாய் நாட்டின் சுற்றுலா தந்த அனுபவங்கள் மேலும் பல பயனுள்ள கட்டுரைகளை தர வல்லமையினை தீபம் பெற்றுள்ளமை வாசகர்கள் தந்த உற்சாகத்தின் பிரதிபலிபென்றே கூறவேண்டும்.   இலக்கிய உலகில் உங்களுடன் எமது பயணம் தொடர உங்கள் நட்பு வளர வாழ்த்துகிறோம்.

0 comments:

Post a Comment