குப்பைக் காரன்- [குறும்படம்]

 

துப்புரவு தொழிலாளர்களின் உண்மையான வாழ்க்கை வலிகளை உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திய, சமுதாய கருத்துள்ள நல்ல குறும்படம்

📽பதிவு செ மனுவேந்தன்📽

0 comments:

Post a Comment