தொடுவானம்- குறும்படம்


ThoduVaanam | Tamil Short Film 4K | Kutty Story
வாழும் காலத்திலேயே உறவை மதித்து போற்றிட வேண்டும். உண்மையான அன்பிற்கு என்றும் அழிவில்லை.தலையிடியும் காச்சலும் அவனவனுக்கு வந்தால்தான் தெரியும்.

😾பதிவு:செ.மனுவேந்தன்

0 comments:

Post a Comment