சவடால் -குறும்படம்

 சவடால் (வெற்றுப் பகட்டு)


தன்னைத் தானே திருப்திப்படுத்த, வெற்றுப் பகட்டு பேச்சினால் தன் வயிற்றை நிரப்பும்,  ஒரு பாசமுள்ள தந்தையின் கதை. 
❤பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment