உன்னோடு நான் இருந்தால் (குறும்படம்)

 

Produced by- R Balamurugan

Co-producer- S Hariharan

Written & Directed by - Jayaprakash

Music- Benny Phelix |

Director of photography- R A Dinesh Kumar  

Editing- Vijaya Kumaran | Final edit-Max cutz studio

Sound design- Ashwin Retnamony

Final mix-Benny Phelix |

DI- Kirubaraj Prince |

Title design- Mithesh

Production control - Pramodh K | R A Dinesh Kumar | Abishek AKZillion Television Network Pvt. LTD, & Team

பெண்களின் விருப்பமில்லாமல் முடிக்கப்படும் திருமணங்கள் அப்பெண்ணின் வாழ்க்கையினை மட்டுமல்ல,அவளைக் கல்யாணம் செய்த ஆணையும்தான் பாதிக்கிறது.

👫பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment