வெளிநாட்டுக்கான வலிகள் (குறும்படம்)

 


பலர் இது போன்ற வலிகளை அனுபவித்துக்கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். இன்று வரை.இந்த சமுதாயம் ஒரு பெண்ணின் வலிகளை எப்பொழுதும் உணராது.மேலும் காயப்படுத்தும்.

👩பதிவு:செல்லத்துரை மனுவேந்தன்

0 comments:

Post a Comment