கொஞ்சம் சிரிக்கலாம் வாருங்கள்!!

தூக்கத்தில் உன் குரல் கேட்டு எழுந்து பார்த்தேன் 

ஆனால் நீ இல்லை... 
பின்பு தான் தெரிந்தது அது பக்கத்து வீட்டு "எருமை மாடு" என்று!
சில உண்மைகள் கசகத்தான் செயும் ....

0 comments:

Post a Comment