(கணவனின்)உதாசீனம் -குறும்படம்

 

உலகில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாய் வாழக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் 

👊பதிவு:செ.மனுவேந்தன்

0 comments:

Post a Comment