கோபுரம் கட்டினால்........

                            .
                             .
                               .
          கோபுரம் கட்டினால் 
          கோடீஸ்வரனாகலாமென்ற 
                                 கனவுடன் ,
                                 கடன்பட்டுக் 
                                          கோவிலுக்கு 
                                              கொட்டிய 
                                                  காசில் 
                                                        கோவில்க்காரன் 
                                                             கோடிஸ்வரனாக ,
                                                                 கொட்டியவன் 
                                                                  கொடும்பழியுடன் 
                                                                                       கோமானாண்டியானான்.
                                                                                               -s.manuventhan

1 comments:

  1. இதை உணர்ந்தவர்கள் ஒரு சிலரே

    ReplyDelete