''காதல் தன் வேலையைக் காட்டுதடி'' (குறும்படம் )

 


''காதல் தன் வேலையைக் காட்டுதடி'' என்பது ஒரு தமிழ் காதல் கருத்து வீடியோ, இது ஒரு இளம் தம்பதிகள் ஜாதி மற்றும் பணத்திற்கு எதிரான அவர்களின் உண்மையான காதலைப் பற்றி பெற்றோருடன் போராடும் குறும்படம் 

💪பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment