மாதவிடாய்-அமர்க்களம் [நாடகம்/15நிமிடம்]

 

 மாதவிடாய் என்பது தீட்டல்ல , அது இயற்க்கை நிகழ்வு..

மாதவிடாய் காலத்தில் கணவன் மனைவிக்கிடையே நடக்கும் நிகழ்வை சுவாரசியம் குறையாமல் நகைச்சுவை உடன் கூறுவதே Periods Amarkalangal..  


பதிவு:செ .மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment