தொழில்நுட்பம்


உங்களுக்கு எத்தனை 'வீடியோ வெப்சைட்கள்' தெரியும்?

வீடியோ வெப்சைட் என்றவுடனே நமது நினைவில் எட்டிப்பார்ப்பது யூடியூப் இணையதளம் மட்டுமே! அனால் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வீடியோ வெப்சைட்கள் தொடங்கியுள்ளன.நாங்கள் இங்கே 10 சிறந்த வீடியோ வெப்சைட்களை வரிசைப்படுத்தியுள்ளோம். இவையனைத்தும் மேலைநாடுகளில் முதன்மையானதாகவே கருதப்படுகிறது.
நீங்கள் யூடியூப் மட்டுமே பயன்படுத்துபவராக இருந்தால் பின்வரும் வீடியோ வெப்சைட்களையும் பாருங்கள்.
1. YouTubeAlexa Rank -3.
================
2.Netflix
Alexa Rank -100
=================
3.Hulu
Alexa Rank -171
==========
4.DailyMotion
Alexa Rank - 101
===============
5.MetaCafe
MetaCafe
================
6.Myspace Video
Myspace Video.
===========
7.Yahoo Screen
Yahoo Screen
=============
8.Vimeo
Vimeo
================
9.Break
Break
==========
10.Tv.com
Tv.com

0 comments:

Post a Comment