இலங்கையில் தேசவழமைச் சட்டம் என்பது என்ன?

இலங்கையில் காணப்படும் பொதுவான சட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக தொன்றுதொட்டு இருக்கும், பிராந்திய மற்றும் இனம்சார் - நான்கு வகையான சட்டங்கள் தொடர்பான விளக்கத்தினை  இங்கே காணொளி வடிவில் தருகிறோம்.


நன்றி:தாய்வீடு அருட்குமரன் [thaiveedu]  

0 comments:

Post a Comment