உடல் உறுப்புக்களைப்பாதிக்கும் உணர்ச்சிகள்! ஓர் எச்சரிக்கை

அதிக நேரம் பெற்றோரு டன் இல்லாத மழலைகள், பெற்றோரின் அன்பான அரவணைப்பை போதுமா முறையில் பெறாத குழ ந்தைகள் ஆகியோருக்கு மூளையின் பிட்யூட்டரி சு ரப்பியி லிருந்து வெளிவ ரும் ஹார்மோன்களில் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இதனால்
அவர்களின் வளர்ச்சி, ஆரோக் கியம், மனநிலை ஆகியவை பாதிக்கப்படுகின்றன என்று ய்வுகள் கூறுகின்றன. உணர்ச் சிகள் உங்கள் உள்உறுப்புகளை பாதிக்கின்றன
* சதாசர்வகாலமும் யோசனை , யோசனை என ஆழ்ந்த சிந்த னையில் மூழ்குபவர்களுக்கு மண்ணீரல் பாதிக்கப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக அதிக சோர்வும், கவனக் குறைவும் இவர்களு க்கு ஏற்படுகின்றது.
* அதிக படபடப்பு படுபவர்கள க் கு மூச்சுத் திணறல் பெருங்குட ல் வீக்கம் போன்றவை ஏற்படு கின்றன.
* மகிழ்ச்சியில் கூட தலைகால் புரியாமல் குதிப்பவர்களுக்கு தூக்கமின்மை, பரபரப்பு, நெஞ் சு படபடப்பு ஏற்படும்.
* எதற்கெடுத்தாலும் பயம், பயம் என அஞ்சி நடுங்குபவருக்கு சிறு நீர் அடிக்கடி வெளியேறும். கட்டுப்பாடில் லாமல் வெளியேறும்.
* கோபத்தின் விளைவாக கல்லீரல், பித்தப் பை பாதிக்கப்படும். ரத்தக் கொதிப்பு, மயக்க ம், வெடிக்கும் தலைவலி ஏற்படும்.
* அதிக துக்கம் உடலை சக்தி இழக்கச் செய் யும். நுரையீரல் பாதி ப்பு ஏற்படும்.
* உழைப்பில்லாமல் சதா உட்கார்ந்தே கால ம் தள்ளினால் தசை தேய்வு நிகழும்.
* நீங்கள் 30 வயது மேற்பட்டவரா இருந்து தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் டி.வி. முன் அமர்ந் திருந்தால் உங்கள் வாழ்வில் 20 நிமிடங்களாவது குறைகின்றது என்பதனை உணருங்கள்.

* நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 15 மணி நேரத்தில் 50 சதவீதம் முதல் 70 சதவீதம் வரை அதிக உடல் உழை ப்பின்றியே செல்கின்றது. இதுவே அதிக நோய்களுக்கு காரணம் ஆகின் றது.
* காலையில் 6 மணிக்காவது ழும் முறையினை பழக்கப்படுத் துங்கள்.

* மன பலம் இல்லாதவரே மன் னிக்கத் தெரியாதவர். எனவே நீ ங்கள் பலம் மிகுந்தவராக ஆக மறக்கவும், மன்னிக்கவும் செய் யுங்கள். உடல் நலமும், உள்ள நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.

அனுப்பியவர்:பரந்தாமன் 

0 comments:

Post a Comment