நீ இல்லாத வாழ்வு ..?


உன் காதல் கிடைக்காத வரை பெண்ணே
காதல் என்ன என்று அறியாமல் இருந்தேன்
உன்னோடு காதல் கொண்டதால்
பெண்ணின் அர்த்தம் புரிந்து
உன் சுகங்கள் சுமந்து
சந்தோசங்களை என் வசப்படுத்தி
இதயத்தில் உறைய வைத்து
காதல்த் தேன் பருகிய சந்தோஷத்தில்
கனவுகளில் மிதக்கிறேன் 
நீ இன்றி ஒரு வாழ்வா ?
உன் நிழலில் வாழாத ஒரு வாழ்க்கையை
வாழ்வதில் என்ன பயன்.
                      அகிலன்,தமிழன்                       

0 comments:

Post a Comment