எனது பிறந்த நாளில் ஒரு நினைவுகூரல்

"அறுபத்தி ஒன்பதில் ஒன்று கூடினோம்,
அறுபது ஆயிரம் கனவு கண்டோம்,
ஆறு பாயும் பேராதனை வளாகத்தில்,
ஆறுதல் அடைந்து ஆனந்தம் கண்டோம்!"

"இறுமாப்பு இல்லை வேற்றுமை இல்லை,
இதயங்கள் கலந்து கூடிக் குலாவினோம்,
ஈரம் சொட்டும் மலை அடிவாரத்தில்,
ஈசனைக் கண்டு பரவசம் அடைந்தோம்!"

"உலகத்தை கட்ட பொறியியல் படித்தோம்,
உண்மையை உணர்ந்து நட்பை வளர்த்தோம்,
ஊருக்கு ஊர் ஊர்வலம் போனோம்,
ஊசி முனையிலும் நடனம் ஆடினோம்!"

"எறும்புகள் போல் சுமை தாங்கினோம்,
எண்ணங்கள் வளர்த்து அறிவை கூட்டினோம்,
ஏற்றம் இறக்கம் எம்மை வாட்டவில்லை,
ஏழை பணக்காரன் எம்மிடம் இல்லை!"

"ஐயம் அற்ற வாலிப பருவம்,
ஐயனார் கோயிலிலும் கும்மாளம் அடித்தோம்,
ஒருவராய் இருவராய் மூவராய் திரிந்தோம்,
ஒருவருக்கு ஒருவர் துணை புரிந்தோம்!"

"ஓடும் உலகில் நாமும் ஓடினோம்,
ஓரமாய் இன்று நினைவில் ஒதுங்குகிறோம் 
ஒளவையார் கண்ட நட்பின் மகிமையை,
ஒளதடமாய் என்றும் நிலை நாட்டுவோம்!"

                                                                                      

Remembering the past,on my birthday

"Nineteen sixty nine We came together,
With sixty thousand dreams,
Amid the flowing river in Peradeniya campus,
Settled with a peaceful mind, and a joyous heart"

"With neither vanity nor difference,
We grew friendship by mingling hearts,
In the Foot of the hill where the water falls,
Felt ecstatic in seeking the grace of god!"

"We studied Engineering to build the world,
We nurtured friendship by understanding truth in all forms,
We marched from town to town and
Even danced at the  top of a pin!"

"We carried weight on our shoulders like ants,
We widened our thoughts and Increased our knowledge, 
Ups & Downs never worried us.
Poverty  or Affluence never within us!"

"We were young, fearless & outgoing,
Even in  temples we enjoyed & romped,
We wandered as one, two & three,
And reached out promptly to help one another!"

"In this moving  world, We too have moved along,
Today We have paused and remembering the past,
The friendship Avvaiyar proclaimed as noble
We will continually keep it  till we die!"

[கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்/Kandiah Thillaivinayagalingam] 

1 comments:

 1. குரங்குகள் போலே மரங்களின் மேலே தாவித்திரிந்தோமே
  குயில்களைப் போலே இரவும் பகலும் கூவித் திரிந்தோமே
  வரவில்லாமல் செலவுகள் செய்து மகிழ்ந்திருந்தோமே
  வாழ்க்கைத் துன்பம் அறிந்திடாமல் வாழ்ந்து வந்தோமே
  நாமே வாழ்ந்து வந்தோமே

  ReplyDelete