"சயனகோலம் அவளின் அழகு கோலம்"

 


"சயனகோலம் அவளின் அழகு கோலம்

சரிந்த படுக்கையில் தேவதை கோலம்

சங்கு கழுத்து சிவப்பாய் ஒளிர்ந்து

சங்கடம் தருகிறது அவளின் பார்வை" 

 🌕

"சயந்தி அவள் இந்திரன் மகள்

சந்திரன் போன்ற அழகு நிலா

சரீரம் தரும் கவர்ச்சி மயக்கத்தில்

சற்று நானும் என்னை மறந்தேன்" 

 💇

"சக்கர தோடு கழுத்தை தொட

சடை பின்னல் அவிழ்ந்து விழ

சலங்கை கால் இசை எழுப்ப

சங்காரம் செய்யுது இள நகை"

 🙋

"சகுனம் பார்த்தே வெளியே வருவாள்

சஞ்சலம் தந்து பலரை வருத்துவாள்

சகிதமாய் தோழிகள் சூழ உலாவுவாள்

சந்தோசம் பொங்க நானும் ரசிப்பேன்"

 💓

"சங்கீதம் பொழியும் அவள் குரல்

சந்தனம் மணக்கும் அவள் உடல்

சச்சரவு தரா அவள் நடத்தை

சம்மதம் கேட்க இதயம் ஏங்குது"

 💃

"சதாசிவன் மகிழ்ந்த நடன மகள்

சரஸ்வதி ரசித்த இசை மகள்

சந்திக்க நானும் தினம் கேட்கிறேன்

சத்த மின்றி அவள் ஒதுங்குகிறாள்"

 

[கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்]

0 comments:

Post a Comment