நகைச்சுவை நாடகம்"இஞ்சாருங்கோ''

 


இணையக் காணொளி  ஊடாக மு.கமலாம்பிகை ,செ.மனுவேந்தன் பங்களிப்பில் தீபம் மின்னிதழின் வெளியீடு . 
நகைச்சுவை தொகுப்பு & நாடக வடிவம் & காணொளி வடிவம் : செ.மனுவேந்தன் 

😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
1 comments: