உறவுகள்..-[காலையடி,அகிலன்]


அன்பு இல்லாத மனிதரும் இல்லை 
அதற்கு ஏங்காத மனமும் இல்லை

1 comments:

  1. சில மனிதப் போர்வை போர்த்திய இரு கால் விலங்குகள் அவர்களிடம் அன்பென்றால் என்னவென்று தெரியாது வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கிறார்களே

    ReplyDelete