தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?] பகுதி:59

[சிந்து வெளி முத்திரையில் காணப்பட்டவாறு "ஆமுவான்"]

[VAN/வான்+  MU/மு  +  AH/ஆ /"ஆமுவான்"]பகுதி 60 வாசிக்க →Theebam.com: தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?]/பகுதி:60..


0 comments:

Post a Comment