விந்தையான விடயங்கள் -01

24 மணி நேரத்தில்  சராசரி மனிதனின்:

heart


இதயம் 1,03,689 முறை துடிக்கிறது.


நுரையீரல் 23.045 முறை சுவாசிக்கிறது.


இரத்தம் 16,80,000 மைல்கள் பாய்கிறது.

நகங்கள் 0,00007 அங்குலம் வளர்கின்றன

முடி 0,01715 அங்குலம் வளருகிறது

வாய் 2.9 பவுண்டுகள் நீரை (அனைத்து திரவ உட்பட) அருந்துகிறது

வயிறு 3.25 பவுண்டுகள் உணவு உட்கொள்கிறது.

மூக்கு 438 கன அடி காற்றை சுவாசிக்கிறது.

உடல்  85.60, டிகிரி  வெப்பத்தை இழக்கிறது.

வியர்வை சுரப்பிகள் 1.43 pints வியர்வையை  உற்பத்தி செய்கிறது.

வாய் 4,800 வார்த்தைகளை பேசுகிறது.

தூக்கத்தின் போது உடல் 25.4 முறை அசைகிறது.

0 comments:

Post a Comment