ஒருவன் உயர்குடி/தாழ்குடி-யா என அறிந்துகொள்வது எப்படி?


ராதிகாவின் வாணிராணி தொடரிலிருந்து ஒரு நிமிடம்.

1 comments:

  1. சிலர் வீட்டுக்கு வெளியில் காண்போரிடம் ''அதுங்கோ,வந்துங்கோ,இல்லையுங்கோ,ஓமுங்கோ.என்று பல உங்கோ போட்டு தேன் வழிய பேசினாலும் உள் நெஞ்சில் விஷமே நிரம்பி வழியும்.இவர்களை சமுதாயம் கீழானவர் என அடையாளம் காண நீண்டகாலம் எடுக்கும்.

    ReplyDelete