குற்றம் புரிந்தவன் + கடவுள் தண்டனை =?

  
                                            -சற்குரு  வாசுதேவ் [sadhguru vasdev]

0 comments:

Post a Comment