காதல் மீன்

Image result for தூண்டிலில் சிக்கி

 தூண்டிலில்  சிக்கி 
துடிக்கும் மீன் போல 
காதல் வலையில்

  விழ வைத்து 
என்னை தவிக்க  விட்டு

 போனவளே 
எனக்கு மட்டும் ஏன்
உன் நினைவுகளை 

மறக்க நினைக்கையில்
நீ தந்த 

  காதல் காயமும் 
சுகமாகி  உன் மீது   

நேசம் அதிகமாகுதடி 
நீ தந்த காதல் வலியை
 இசையாக  மீட்டு விட  
வேண்டும் என்று
 துடிக்கிறேன் ஆனால் 
இசை கூட

 உன் நினைவாக மாறி
மீண்டும் ...
[ தூண்டிலில்  சிக்கி....] 

[காலையடி,அகிலன்-ராஜா ]

0 comments:

Post a Comment