ஒளிமயமான எதிர்காலம் 6:

 ஓர் 50 வருடங்களில் உலகம்:

தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி ஓர் அசுர வேகத்தில் போய்க்கொண்டு இருக்கிறதே; ஓர் ஐம்பது வருடங்களில் என்னவெல்லாம் நடக்க இருக்கிறதோ!

 

50 ஆண்டுகளில், பல தொழில்நுட்பங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைக் காண்போம், இது நம் வாழ்வின் பல்வேறு அம்சங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

 

இதோ சில உதாரணங்கள்:

 

1. செயற்கை நுண்ணறிவு:

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆனது நமது அன்றாட வாழ்வுதனை மேலும் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம், இது புதிய தகவல்தொடர்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், பல்வேறு தொழில்களில் செயல்திறன் அதிகரிக்கும், மேலும் மேம்பட்ட அதிநவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் ரோபோக்கள் வளர்ச்சிபெறும்.

 

2. தேக நலன்:

மரபணு திருத்தம் மற்றும் மீளுருவாக்கம் செய்யும் மருத்துவம் போன்றவை முன்னேறும். நோயற்ற வாழ்க்கை மற்றும் நீண்ட ஆயுட் காலம் என்பனவற்றுக்கு வழிவகுக்கும்.

 

3. மின் க்தி

மாசற்ற மின் சக்தி உருவாக்கம் இன்னும் பரவலாகி, தூய்மையான மற்றும் நிலையான மின் ஆற்றல் அமைப்புக்கு வந்துவிடும்.

 

4. போக்குவரத்து:

இலகுவான மின்சாரம் மற்றும் தானே ஓடும் வாகனங்கள் பெருகும். தனிப்பட்ட வாகனங்களின் தேவையை வெகுவாகக் குறைத்து, மிகவும் திறமையான பொது போக்குவரத்து அமைப்பு உருவாகும்.

 

5. தோற்ற மெய்மை:

தோற்ற மெய்மை (Virtual Reality) தொழில்நுட்பங்கள் புதிய வகையான பொழுதுபோக்கு, கல்வி மற்றும் தகவல்தொடர்புகளை வழங்கும்.

 

6. சுற்றுச்சூழல்:

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினையப் போக்க, கார்பன்வாயு பிடிப்பு மற்றும் சேமிப்பு, அசுத்தமான தளங்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

 

ஒட்டுமொத்தமாக, அடுத்த 50 வருடங்கள் நம் வாழ்வின் பல பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும். நாம் வாழும் உலகத்தையும் அதனுடன் நாம் தொடர்பு கொள்ளும் விதத்தையும் முற்றிலும் மாற்றி வடிவமைக்கும்.

ஆகவே,

ஒளிமயமான எதிர்காலம்; என்னுள்ளத்தில் தெரிகிறது!

எண்ணம்:செ.சந்திரகாசன்

0 comments:

Post a Comment