"வாழ்மீன்" குறும்படம்


 ஆணோ,பெண்ணோ யார் என்றாலும் யாரையும் கொடுமைப்படுத்துவது தத்தம் வாழ்வினை அழிப்பதற்குச் சமன்.

💔பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 
 

0 comments:

Post a Comment