''காலங்கள் பொய்யாகுமே''-குறும்படம்

 


ஒவ்வொரு பெண்ணும்   இல்லாத நிலையினை அவரவர்  கணவனும் எண்ணிப்பார்த்தால், உலகில் பல பெண்கள் வாழ்க்கை பொய்யாகாது.

📽பதிவு:செ.மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment