..குடும்பத்தில் சூரியன் ஆணா ? பெண்ணா ?
குடும்ப சண்டையுள் பெற்றவர் தலையிடலாமா?
பிரச்சனையின் ஆழம் தான் முக்கியம் நபர் அல்ல! - சுகி சிவம் [suki - sivam]

0 comments:

Post a Comment